Coronakort, fredag morgen 26. november.

Nyt rødt coronakort: Flere yngre uden andre sygdomme døde med corona

ANALYSE. Blandt de 39 coronarelaterede dødsfald fra 16. november til 23. november er der flere dødsfald blandt yngre mennesker uden andre sygdomme. Og på det røde coronakort ser vi stadig en stigende smitte overalt i landet - men den hidsige stigningstakt er dog aftaget, og stigningen er blevet mere moderat.

I den forløbne uge har der i hele landet været 29.423 nye smittede, hvilket er 3.586 flere end sidste uge og en stigning på 13,9 procent på en uge. Noget kan altså tyde på, at smitten forsigtigt har lettet foden lidt fra speederen, for den tilsvarende stigning i sidste uge var på hele 44,4 procent. Med indførsel af mundbind og øget anvendelse af coronapas fra mandag, kan man håbe på, at stigningstakten snart helt vendes, og smitten flytter foden fra speederen til bremsen. 

Hvor udbredt er smitten så? 

Jo, havde smitten været så udbredt før 1. september, som den er nu, ville 44 ud af landet 98 kommuner prompte være blevet lukket ned som følge af modellen for automatisk nedlukning, som højst tillod en incidens på 500. Ja, faktisk ville hele Region Hovedstaden (incidens 726,7) og Region Sjælland (incidens 513,8) lige nu stå til nedlukning af alle skoler, butikker, liberale erhverv etc.

57 kommuner overskrider også den nuværende incidensgrænse på 400, hvor myndighederne ifølge de nye regler nøjes med at give en række anbefalinger, som især påvirker dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Eleverne kan sendes hjem eller holdes adskilt i klasser og grupper, og børnene opfordres til to ugentlige tests, hvis de ikke er vaccineret.

Udbrud på skoler

Igen er andelen af unge under 20 år blandt de smittede den samme som den har været i to uger - ca. 35 procent. Andelen af indskolingsbørn i alderen 6-11 år blandt de smittede falder endda - fra en andel på 22,1 procent for to uger siden til 20,15 procent i denne uge. Så selv om de mindre, uvaccinerede børn siges at være "en motor" i smitteudviklingen, så er der taget lidt af gassen.

Men læg mærke til, at det kun er andelen. Altså størrelsen på stykket i lagkagen. Ikke antallet. Antallet af smittede 6-11-årige stiger, fordi smittetallet stiger generelt. Og incidensen for de 6-11-årige var helt oppe på 1.562 tilfælde pr. 100.000 i uge 46. Det er langt højere end for de øvrige aldersgrupper, og den højeste incidens på noget tidspunkt af pandemien.  

Antallet af skoler ramt af udbrud forstsætter også med at stige. Ikke færre end 864 skoler er lige nu ramt af mulige udbrud (for to uger siden var det 562). Det svarer til, at 41 procent af alle skoler i landet er ramt af mulige udbrud, og blandt skolerne i Region Hovedstaden er det 68 procent.

For at få skolesmitten mere under kontrol udvides den nuværende testindsats nu, så også børn fra og med 1. klasse tilbydes en screeningstest for covid-19 ugentligt frem til 31. marts 2022. Og Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, har netop anbefalet Pfizers vaccine til børn mellem 5 og 11 år. Da Europa-Kommissionens godkendelse dermed vurderes sikker og at kunne komme hvert øjeblik, så kan Sundhedsstyrelsen nu tage stilling til, om vaccinen skal tilbydes aldersgruppen herhjemme. 

I så fald bliver der travlere end nogensinde før på vaccinationsstederne. Sundhedsstyrelsen besluttede jo i går, at alle danskere over 18 år skal tilbydes 3. stik 6 måneder efter 2. stik.

Fredag 26. november kl. 14 afholder styrelsen i øvrigt pressebriefing og vil orientere om sine planer.

Udbrud på hospitaler

Men ikke kun udbrud på skolerne er med til at drive epidemien. Der er også udbrud på f.eks. bosteder og plejehjem, og på tre uger har der været 30 hospitalsudbrud herhjemme. 

Et af de største hospitalsudbrud er sket i Svendbog og Odense, hvor i alt 50 medarbejdere og patienter er blevet konstateret smittet mellem den 8. og 18 november.

Alle tilfældene menes at udspringe fra en enkelt akut syg hjertepatient, der blev indlagt i Svendborg. Den pågældende blev testet for corona, men inden resultatet forelå, var der allerede startet en smittekæde, der involverede et større antal medarbejdere og medindlagte i Svendborg. En medindlagt var desuden blevet sendt ind til afdelingen i Odense, hvor smitten ligeledes spredte sig.

I hvilken region vokser smitten mest?

I sidste uge steg smitten i Region Syddanmark med hele 66,4 procent. I denne uge er Syddanmark igen den region, hvor stigningen er størst - dog er den denne uge "kun" på 18,6 procent, og regionen lander på en samlet incidens på 406,3.

Region Sjælland har næsthøjeste stigning med 15 procent, og incidensen ender på 513,8.

Stigningen i Region Hovedstaden er på 14,5 procent, og incidensen ender på 726,7.

Region Midtjylland har landets laveste incidens på 321,2 - en stigning på 8,8 procent fra sidste uge.

Og Region Nordjylland stiger med 8,6 procent og har incidensen 364,4.

Flere indlagte

I slutningen af september var antallet af coronarelaterede indlæggelser nede på 1-3 per million indbyggere, men er nu steget til ca. 18,3 per million indbyggere på sygehusene øst for Storebælt og 8,9 per million indbyggere på sygehusene vest for Storebælt. 

I uge 46 er antallet af coronarelaterede indlæggelser vokset med 20 procent til 543. Og antallet af indlæggelser steg i alle aldersgrupper på nær de 70-79-årige.

I Region Hovedstaden er antallet af dagligt nyindlagte patienter tæt på niveauet under 1. bølge i marts-april 2020 (omkring 20 per døgn per million indbyggere). I Region Syddanmark er der nu flere dagligt nyindlagte patienter per million indbyggere end under 1. bølge, og niveauet nærmer sig maksimum for regionen under 2. bølge i december 2020/januar 2021, svarende til omkring 50 procent af niveauet i Region Hovedstaden. 

Som i Region Syddanmark er antallet af dagligt nyindlagte patienter per million indbyggere i Region Sjælland nu højere end under 1. bølge, men er fortsat lavere end ved årsskiftet. Niveauet er på omkring 80 procent af niveauet i Region Hovedstaden. Udviklingsmønsteret i Region Nordjylland ligner dét i Region Sjælland, men niveauet er lavere, svarende til omkring 65 procent af niveauet i Region Hovedstaden.

I Region Midtjylland er niveauet af nyindlagte forsat betydeligt lavere end i Region Hovedstaden (omkring 40 procent).

Selv om smitten er høj blandt de 6-11-årige, så er det ikke børnene, som optager sengene på hospitalerne. Men den seneste uge har der dog været indlagt 5 børn med covid-19 i den aldersgruppe.

Men den meget høje samfundssmitte rammer primært de ældre. 54 procent af de indlagte over 64 år. Det er dog et fald fra sidste uge, hvor 61 procent af de indlagte var over 64 år - måske skyldes det effekten af 3. stik.

Blandt de nyindlagte er også en stor andel af gennembrudsinfektioner, altså infektioner blandt fuldt vaccinerede. 260 af de nyindlagte over 12 år den seneste uge har været fuldt vaccinerede, 127 har været uvaccinerede, og 9 havde fået første stik. 

Hvis man ser på, hvor mange indlagte, der er pr. 100.000 personer, er der lige nu 21,9 indlagte pr. 100.000 uvaccinerede og 5,9 indlagte blandt 100.000 fuldt vaccinerede. Risikoen for at blive så syg af covid-19, at man skal indlægges på hospital, er altså lige nu ca. 3,5 gange højere, hvis man er uvaccineret, end hvis man er vaccineret.

Hvem dør? 

Ser vi på de coronarelaterede dødsfald i ugen fra 16. november til 23. november har der været hele 39 dødsfald, og denne gang ser vi flere yngre uden andre sygdomme:

  • 1 kvinde i 20´erne. Hun havde ikke andre sygdomme
  • 1 kvinde i 30´erne. Hun havde ikke andre sygdomme
  • 1 mand i 40´erne. Han havde ikke andre sygdomme
  • 1 kvinde i 50´erne. Hun havde ikke andre sygdomme
  • 5 mænd i 60´erne. 4 ud af 5 havde andre sygdomme
  • 3 kvinder og 6 mænd i 70´erne. Alle havde andre sygdomme
  • 4 kvinder og 8 mænd i 80´erne. 11 ud af 12 havde andre sygdomme
  • 3 kvinder og 6 mænd i 90´erne. 8 ud af 9 havde andre sygdomme
Blandt de afdøde er der i uge 46 2 plejehjemsbeboere. 
 
 
 
 

Se de mest aktuelle smittetal her (opdateret løbende siden februar 2020):

 

Se smitten i din kommune 

Bemærk, at tallene opdateres automatisk de fleste hverdage og derfor måske ikke passer med indholdet i artiklen, som er skrevet 26. november om morgenen. 

 

Ved at pege med musen på en kommune kan du se antal smittede i alt, antal smittede i alt pr. 100.000 indbyggere samt hvor mange aktivt smittede, der er lige nu i den pågældende kommune.

Relaterede artikler

Tags: corona, coronakort

Like eller del denne artikel