Coronakort fra 8. april.

Nyt coronakort: Det ser godt ud i 4 regioner. Men så er der Region Hovedstaden ...

På mandag får Danmark en automatisk nedlukningsmodel, som skal sikre, at der er helt klare kriterier for, hvornår og hvor meget, der skal lukkes ned, når smitten stiger lokalt. Vi ser nærmere på betydningen af modellen for kommunerne - og tager også et helikopterblik på smitten i Danmark netop nu.

22. marts blev et bredt, politisk flertal i Folketinget enige om en genåbningsplan, som rummer en model for hurtige lokale nedlukninger af enten en kommune eller et sogn baseret på automatik. Den model træder i kraft på mandag, 12. april. Modellen siger, at når incidensen i en kommune overstiger 200 (testkorrigeret) coronasmittede pr. 100.000 borgere indenfor en uge, så skal der lukkes for alle skoler og for kultur-, idræts- og fritidslivet i kommunen. Er der over 400 smittede pr. 100.000 borgere pr. uge i et enkelt sogn, skal aktiviteter i sognet lukkes på tilsvarende måde.

Ishøj har med torsdagens incidenstal på 455 fortsat landets højeste smittetryk, men Rødovre, Albertslund og Høje-Taastrup ser med hhv. 242, 202 og 202 smittede pr. 100.000 indbyggere umiddelbart også ud til at være over den incidens på 200, som Folketinget har vedtaget vil føre til automatiske, lokale nedlukninger. Men hvorfor kun umiddelbart? Jo, for incidensen skal ikke bare være over 200 - den skal testkorrigeret være på over 200. Det betyder, at incidensen korrigeres nedad, hvis mere end 1,7 procent af befolkningen i en kommune testes pr. dag, og det bliver der i øjeblikket i Ishøj. Her tester man meget og finder derfor naturligt nok flere smittede. Er testaktiviteten lavere end 1,7 procent af befolkningen i en kommune per dag, bliver den justerede incidens i kommunen højere.

Men hvilke kommuner har så en testkorrigeret incidens på over 200 lige nu?

Ifølge et notat fra Statens Serum Institut fra i går, 8. april, er der faktisk kun en kommune i hele landet, som har en testkorrigeret incidens i perioden 30. marts-5. april på over 200, nemlig Ishøj, som har en testkorrigeret incidens på 287,2. En genåbning af skolerne i Ishøj er derfor ikke i sigte, og borgmesteren i Ishøj, Ole Bjørstorp, ender måske desværre med at få ret - han sagde forleden, at han frygtede, at eleverne ikke kommer tilbage i skolen før efter sommerferien. Får han ret, vil det betyde, at børnene ikke kommer i skole i næsten otte måneder fra december 2020 og frem.

Rødovre, Albertslund og Høje-Taastrup er derimod ikke over 200  - de har en testkorrigeret incidens på henholdsvis 183, 150,8 og 131,8.

Udenfor Sjælland er ingen kommuner bare tilnærmelsesvist i fare for at få en testkorrigeret incidens på over 200. Ja, faktisk ikke engang en testkorrigeret incidens på over 100. Højest er Morsø med 93,8.

Helt ekstraordinært kommer der et nyt notat fra Statens Serum Institut i eftermiddag - kun et døgn efter gårsdagens, og det viser nok de allernyeste testkorrigerede incidenser i landet.

Region Hovedstaden skiller sig ud 

Netop Morsø med den testkorrigerede incidens på 93,8 er et af de steder, der gør sig bemærket på coronakortet lige nu. Morsø og Lolland (og Greve, som ligger lige op ad hovedstaden) er nemlig de eneste kommuner udenfor Region Hovedstaden, som har en (ikke-testkorrigeret) incidens over 100 og er mørkorange. I det hele taget skiller Region Hovedstaden sig markant ud med mørkorange farver - hele regionen som sådan har en incidens på 116,8 (og en positivprocent på 0,78). Alle øvrige regioner ligger forbavsende ens på et incidenstal mellem 53,6 og 56,5 (og positivprocenter mellem 0,32-0,38). Skal man sammenfatte coronakortet i denne uge, må det blive "det ser godt ud i fire regioner. Men så er der Region Hovedstaden ..."

Sådan ser coronakortet ud pr. 8. april, hvis man ser på smitten i de enkelte regioner. Fire regioner har stort set ens smitte - men Region Hovedstaden skiller sig ud ved at have en incidens, der er over dobbelt så høj.

 

Men Morsø og Lolland er altså outsiderne blandt kommunerne. Morsø har en incidens på 118,7 og Lolland har 126,9.

I Morsø Kommune har man ikke noget bud på, hvorfor smitten er steget så meget. Der er ingen smittekæder og tale om ret isolerede tilfælde. Men for en kommune med kun 20.000 indbyggere skal der ikke så meget til, før kommunen bliver farvet mørk på corona-kortet. Og kigger man på antallet af smittede i kommunen den seneste uge, så drejer det sig også kun om 24 smittede.

På Lolland har der været 52 nye smittede den seneste uge. Det begyndte med smitte i en børnehave og et par skoler. 

Børn og unge fylder

Smitte på skoler og ungdomsuddannelser er noget, man kan genkende mange steder i landet. Efter at børn og unge for en måned siden fyldte lidt i smitteregnskabet, er børn og unge mellem 10 og 20 år nu den aldersgruppe, hvor der er flest smittede. Den seneste uge er 849 unge mellem 10 og 20 år testet positiv, viser torsdagens tal fra Statens Serum Institut. 

For en måned siden lå de unges smittetal lavere end alle ti-års grupper fra 20 til 69 år, efter at de i december blev sendt på hjemmeundervisning. 

Den nye stigning blandt de unge hænger formentlig sammen med, at de i et vist omfang har fået lov at komme i skole igen, og at de testes i et enormt antal.

Liberale erhverv i flere kommuner kan åbne

Mens danskerne den seneste uge er valfartet til frisører og andre liberale enhverv, har situationen været anderledes i Ishøj, Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe. De har nemlig ikke fået lov til at åbne som i resten af landet. 

Epidemikommissionen har ment, at de liberale erhverv skulle holde lukket i de fem kommuner, fordi kommunerne 30. marts havde en testkorrigeret incidens på over 150. Den er den grænse, som fra mandag rykkes til 200. Som tidligere nævnt i artiklen er Ishøjs testkorrigerede incidens på 287,2, så frisørerne i Ishøj må beholde saksen i skuffen. I Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe ser det dog bedre ud. Her er de testkorrigerede incidenser:

Brøndby: 129,8

Halsnæs: 150,6

Fredensborg: 102,2

Gladsaxe: 83,8

Erhvervsministeriet skriver fredag i en pressemeddelse, at de liberale erhverv i netop Brøndby, Halsnæs, Fredensborg og Gladsaxe nu kan åbne igen. Epidemikommissionen har rådgivet om, at Ishøj Kommune, foreløbigt til og med den 18. april 2021, ikke kan åbne liberale serviceerhverv og indkøbscentre m.v. Epidemikommissionen har blandt andet lagt vægt på, at Ishøj kommune har et incidensniveau på over 200.

 

 

Fakta

Nedlukning af sogn:

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at lukke et sogn når:

  • Incidensen i et sogn overstiger 400 smittede med covid–19 per 100.000 borgere per uge.
  • Der er registreret flere end 20 smittetilfælde i alt de sidste syv dage.
  • Og positivprocenten er på 2 procent eller mere.

Når alle tre ovenstående kriterier er opfyldt, er kommunalbestyrelsen forpligtet til – i det pågældende sogn – at meddele påbud om lukning af:

  • Alle grundskoler
  • Alle SFO’er og klubtilbud
  • Alle ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner
  • Alle lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter
  • Alle lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids-, og foreningsaktiviteter

Dette omfatter både kommunale, private og selvejende tilbud.

Nedlukning af kommuner

Når incidensen i en kommune overstiger 200 – testkorrigeret– smittede med covid–19 per 100.000 borgere, er kommunalbestyrelsen forpligtet til – i hele kommunen – at meddele påbud om lukning af samme institutioner og tilbud, som de er forpligtet til ved lukning af et sogn.

 

Se smitten i din kommune

En dansker med covid-19 har i myndighedernes optik overstået sin infektion, hvis vedkommende hverken er indlagt eller død 14 dage efter en påvist covid-19-infektion. Det betyder, at ingen covid-19 patienter ifølge definitionen kan have overstået infektionen, før der er gået 14 dage.

For at få antallet af aktive sygdomstilfælde i hver kommune er antal nye smittede gennem 14 dage fundet i hver kommune. Det giver et godt cirka-billede af antallet af aktive tilfælde. (OBS. Tallene herunder opdateres, så alt efter hvornår du læser artiklen, passer tallene måske ikke mere).

Relaterede artikler

Tags: corona, coronakort

Like eller del denne artikel