Skip to main content

{source}
<!-- /52195173/ST_top -->
<div id='div-gpt-ad-1510488486117-0' style='height:180px; width:930px;'>
<script>
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1510488486117-0'); });
</script>
</div>
{/source}

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Liselott Blixt: Stærkt kritisk, at Gøtzsche bruger Cochranes penge på markedsføring af egne bøger

Får Peter Gøtzsche ikke styr på grænserne mellem, hvad skatteyderne skal betale for, og hvad han selv skal finansiere, kan det til sidst ende med, at han ikke kan bestride stillingen som leder for Nordisk Cochrane Center. Det mener formand for Folketingets sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF). Det er bagvaskelse, mener Peter Gøtzsche selv.

Pressenævnet har udtrykt kritik af artiklen.

Professor Peter Gøtzsche, leder af Nordisk Cochrane Center, er ude på en slingrekurs, når han lader Nordisk Cochrane Center betale for sine udgifter i forbindelse med udgivelse og markedsføring af sine private bøger. Sådan siger sundhedsordfører for Danske Folkeparti og formand for Folketingets sundhedsudvalg, Liselott Blixt. 

Den internationalt kendte professor har blandt andet rejst til Australien på første klasse - og rejserne har langt hen ad vejen handlet om at profilere hans private bøger. Sundhedspolitisk Tidsskrift har tidligere dokumenteret dette i en række artikler - bl.a. artiklen PR-ture på statens regning. Se oversigt over artikler nederst i artiklen.

Hvor meget bøgerne har indbragt Peter Gøtzsche vides ikke - men i forhold til, hvad andre bøger har indbragt andre forfattere, er et gæt imellem en halv og en hel million kroner realistisk. Alle indtægter i den forbindelse er gået til Peter Gøtzsche selv - og ikke en krone er gået retur til Nordisk Cochrane Center. 

”Det er klart, at det ikke går at forfægte noget privat og bruge offentlige penge på det. Det vil i bedste fald være noget rod, og i værste fald misbrug af statens midler. Problemet er, at det kan være rigtig svært at skelne imellem, hvornår et ærinde er privat, og hvornår det er begrundet i medarbejderens sikre viden som forsker. Men så meget desto mere nødvendigt er det, at medarbejderen rider på den høje moralske heste," sagde professor Anders Drejer, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet, da Sundhedspolitisk Tidsskrift talte med ham i marts 2017. 

Tre kontroversielle bøger

Peter Gøtzsche har forfattet tre bøger, som bygger på hans egen og Nordisk Cochrane Centers forskning. Nemlig: ’Mammografiscreening. Truth, lies and controversy’, ’Dødelig Medicin og organiseret kriminalitet´ samt `Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’.  Samtlige bøger har været med til at generere interesse, forundring og blandt både læger og psykiatere forargelse. Blandt flere anderkendte læger og psykiatere har man nemlig taget afstand fra bøgernes indhold. 

Og det er ikke kun de lægefaglige, som tager afstand til indholdet i Peter Gøtzsches bøger – også International Cochrane var i september 2015 ude med et statement: ”Cochrane ønsker utvetydigt at fastslå, at de synspunkter professor Gøtzsche har udtrykt om fordele og ulemper ved psykofarmaka ikke er udtryk for organisationens holdning ... ... Han har en forpligtelse udadtil klart at skelne mellem sin egen forskning og Cochrane’s.” 

Forkert at blande privat økonomi med Cochranes 

Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet, mener, at det bør være op til ministeren at reagere på, hvordan økonomien forvaltes på Nordisk Cochrane Center. 

”Der bør løbende fra være en dialog med Nordisk Cochrane Center omkring, hvordan økonomien forvaltes,” siger Flemming Møller Mortensen.

Liselott Blixt mener, at den sammenblanding, der er sket mellem private og offentlige midler, er kritisabel:

”Peter Gøtzsche skal have en advarsel, for det bør ikke kunne ske, at markedsføring af private projekter på den måde finansieres af Nordisk Cochrane Center. Det er forkert,” siger Liselott Blixt. 

Hun uddyber ved at sige, at det i sidste ende kan betyde, at Peter Gøtzsche ikke kan bestride hans stilling som leder for Nordisk Cochrane Center, hvis han ikke får styr på grænserne mellem, hvad skatteyderne skal betale for, og hvad han selv skal finansiere. 

Også sundhedsordfører for Venstre, Jane Heitmann, understreger, at Nordisk Cochrane Centers penge ikke må bruges på Peter Gøtzsches private interesser:

”Jeg har en klar forventning om, at modtager man midler via Finansloven, så forvaltes pengene med ordentlighed og i overensstemmelse med det formål, som midlerne er tiltænkt. De må ikke bruges på egne private formål, der ligger uden for rammen af bevillingsformålet. Jeg har også en forventning om, at modtager man offentlige penge til eksempelvis forskning, så pågår forskningen både sagligt og seriøst. Sidst, men ikke mindst, så er det vigtigt at huske på, der jo hvert år aftales ny finanslov, og derfor ikke nødvendigvis per automatik bevilges midler fremadrettet til alle projekter,” siger Jane Heitmann.

 

Kommentar fra Peter Gøtzsche:

Jeg kan konstatere, at artiklen ifølge straffelovens §267 er injurierende og udtryk for bagvaskelse. Den er behæftet med så mange usandheder, spekulationer og fordrejninger, at det ikke giver nogen mening at kommentere konkret. Den er stort set ikke kildebaseret. På den baggrund ønsker jeg ikke at medvirke med konkrete kommentarer, men henviser til Region Hovedstadens administration, som over for Sundhedspolitisk Tidsskrift har gjort opmærksom på følgende: ”På baggrund af den løbende administration samt gennemgang af materiale i forbindelse med henvendelser fra Sundhedspolitisk Tidsskrift kan Rigshospitalet ikke genkende Sundhedspolitisk Tidsskrifts fremstilling af, at der foregår en sammenblanding af private midler, offentlige midler og fondsmidler”. 

Du kan læse artiklen, hvor Region Hovedstadens administration forholder sig til økonomien på Cochrane Centeret , HER.

 

LÆS SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFTS TIDLIGERE ARTIKLER:

Scorer privat gevinst på skatteydernes regning – må man det Gøtzsche?

Gøtzsche forstærker mytespredningen om HPV-vaccination

 

Tags: Liselott Blixt, Peter Gøtzsche, goetzsche

Del artikler