EU-ombudsmanden tilbageviser Gøtzsches klager

Nordic Cochrane Center og tre andre personer med Peter Gøtzsche i spidsen får den ene afvisning efter den anden af EU´s ombudmand.

Peter Gøtzsches kommentar til kritikken i Sundhedspolitisk Tidsskrift:

Peter Gøtzsche har ikke ønsket at kommentere denne artikel. Sundhedspolitisk Tidsskrift sendte alle artiklerne til ham fredag 1. december kl. 08.48 om morgenen med frist til at svare tirsdag 5. december kl. 12.00. Vores telefoniske henvendelser er ikke blevet besvaret, og vi har også på Nordisk Cochrane Center forsikret os om, at vi har anvendt den rigtige emailadresse. Derefter vi igen sendt artiklerne tirsdag 5. december med ny frist onsdag 6. december kl. 12.00, men vi har stadig ikke hørt fra Peter Gøtzsche. Derfor publicerer vi nu artiklerne uden hans kommentarer - så snart vi modtager kommentarer, vil de blive publiceret.

Dels får de ikke medhold i kritikken af den måde, som EMA har behandlet HPV-rapport fra 2015 på. EMA var hverken partisk eller lukket, som klagen lød på, lyder det i afgørelse fra Ombudmanden. Og dels får de ikke medhold i deres kritik af, at direktøren for det europæiske lægemiddelagentur EMA, den italienske professor Guido Rasi, manglede at deklarere sine interesser i medicinalindustrien, da han kom til EMA i 2011. Guido Rasi havde ingen økonomiske interesser, som burde deklareres, fastslår Ombudsmanden i en anden afgørelse.

Ikke alene Nordic Cochrane Center med Peter Gøtzsche i spidsen må derfor erkende, at Ombudsmanden ikke har den store forståelse for deres klager. Det må også Margrete Auken (SF), medlem af Europaparlamentet, ph.d. Louise Brinth, Synkopecentret på Frederiksberg Hospital og Tom Jefferson, Centre for Evidence-Based Medicine i Storbritannien, som har været medunderskrivere på klagen til ombudsmanden.

Klagen

I november 2015 udkom EMAs rapport om HPV-vaccinen. Den afviste, at HPV-vaccinen kunne medføre alvorlige bivirkninger.

Nordisk Cochrane Center sendte i maj 2016 en klage til EMA med den påstand, at der var store videnskabelige fejl i EMA´s rapport. Klagen forholdt sig ikke til spørgsmålet om, hvorvidt HPV-vacciner gør skade eller gavn, men til EMA’s håndtering af den videnskabelige proces i forbindelse med rapporten. Nordic Cochrane Center og de tre andre personer med Peter Gøtzsche i spidsen mente, at rapporten indeholdt alvorlige fejl og forsømmelser og i det hele taget var dårligt og uacceptabelt videnskabeligt håndværk.

Denne klage svarede EMA på i to svar fra juni og juli 2016.

Nordisk Cochrane Center var dog ikke tilfredse med svarene og sendte derfor en klage til EU's ombudsmand.

I oktober 2017 kom så afgørelsen fra ombudsmanden, som frikendte EMA for procedurefejl. Budskabet i afgørelsen var, at proceduren var i orden. Den var transparent, åben og upartisk, sagde ombudsmanden.

For at sikre endnu større opbakning til EMA´s udmeldinger, opfordrede ombudsmanden dog agenturet til endnu større gennemsigtighed.

Desuden blev EMA opfordret til at offentliggøre så megen information som muligt fra agenturets videnskabelige komiteer, ligesom der skulle være nemmere adgang til at få aktindsigt.

Og i november er der så kommet en ny afgørelse fra ombudsmanden, som frikender EMA-direktøren Guido Rasi i ikke at deklarere sine interesser i medicinalindustrien, da han kom til EMA i 2011. Guido Rasi havde ingen økonomiske interesser, som burde deklareres, fastslår Ombudsmanden. Samtidig bliver EMA frifundet for at have fejlet i sin forpligtelse til at sikre, at den administrerende direktør havde erklæret alle relevante interesser.

Guido Rasi figurerer ganske vist på nogle patentansøgninger, men han har ikke haft nogle økonomiske interesser i det, lyder det.

Ombudsmanden foreslår dog i denne sag måder, hvorpå EMA yderligere kan styrke sine regler om interessetilkendegivelser fra dets personale.

 

 

Tags: Peter Gøtzsche, EU´s ombudmand, Nordic Cochrane Center, goetzsche

Like eller del denne artikel