Scorer privat gevinst på skatteydernes regning – må man det Gøtzsche?

Scorer privat gevinst på skatteydernes regning – må man det Gøtzsche?

Skrevet d. 31. marts 2017

Gælder Gøtzsches moralske standarder kun for andre. Den tanke kan man få, når man afdækker de økonomiske forhold i og omkring Nordisk Cochrane Center og dets direktør, Peter Gøtzsche.

Peter Gøtzsche, professor og mellem landets mest kendte læger, går sjældent af vejen for en diskussion, og skulle man en dag blive vidne til en sådan debat, så vil man opdage, at man ikke kommer til at kede sig. Peter Gøtzsche er kampklar, og dem, der måtte være uenige med ham, risikerer at blive kaldt korrupte og købt-og-betalt af industrien. Det er helt normalt. 

Peter Gøtzsche har da også ret i, at mange læger har relationer til industrien, f.eks. kan de have modtaget støtte til deres forskning, de kan have rådgivet industrien, de kan have fået en rejse betalt til en lægekongres eller de kan have deltaget i arrangementer afholdt af industrien.

Men det jo ikke det samme som, at lægerne er uhæderlige, endsige at de skulle gå industriens ærinder snarere end patienternes. Det har Peter Gøtzsche da heller aldrig kunnet dokumentere.

Det spiller imidlertid heller ikke nogen som helst rolle for Peter Gøtzsche. For ham – og hans ligesindede - er mistanken om urent trav tilstrækkeligt til at miskreditere lægerne. Den miskreditering rammer især landets speciallæger, især de dygtigste, som bliver mest efterspurgt af industrien.

Peter Gøtzsche selv er i den situation, at hans forskning og hans center, Det Nordiske Cochrane Center, er finansieret af skatteyderne via en finanslovsbevilling.

Endnu har ingen kigget Peter Gøtzsche og hans forvaltning af skatteydernes penge efter i sømmene. Den analyse kommer nu, og den dokumenterer i bedste fald, at samfundet burde regulere Nordisk Cochrane Center bedre end i dag, og i værste fald, at han udnytter skatteydernes penge til private formål. Det afsløres i en aktindsigt, Medicinske Tidsskrifter har fået i centerets økonomiske forhold i perioden 2013-2016.

Spørgsmålet om sammenblandingen af privatøkonomi og centerets økonomi har Peter Gøtzsches forfatterskab som sit omdrejningspunkt. I de senere år har han skrevet tre bøger og de to er deciderede bestsellere med salg på 8000 eksemplarer. Peter Gøtzsche ejer selv rettighederne til bøgerne, som ellers indeholder flere bidrag fra hans center. Honorarerne er gået til ham selv, både dem fra forlaget, People Press, og dem fra bibliotekerne. Det har formodentlig sikret ham forfatterhonorarer på minimum en halv mio. kr., men langt mere sandsynligt på over én mio. kr.

De tal vedrører alene salget i Danmark. Peter Gøtzsches bøger er derudover oversat til alle de store sprog, engelsk, fransk, tysk, spansk og desuden svensk og norsk. Også i udlandet har Gøtzsches bøger solgt i store oplag, og de er stadig højt placerede på Amazons ranglister. På det amerikanske marked har Peter Gøtzsche tilmed optrådt på The Daily Show i et fremstød for sine bøger. Hvad han har tjent på de udenlandske markeder er helt og aldeles lukket land. 

Mange penge på spil

Der er altså mange penge på spil i Peter Gøtzsches forfatterskab.

Det er imidlertid ikke ualmindeligt, at professorer skriver bøger, også for egen regning, og det er almindeligt, at deres universiteter hjælper dem til rejser for de kan udbrede deres forskning. Men i så fald drejer det sig vel at mærke om udbredelse af forskning. På det punkt bryder Peter Gøtzsches bøger imidlertid alle grænserne. De er rene moneymakere, for ham selv og for hans forlag.

Ikke desto mindre betaler Peter Gøtzsches finanslovsbevilling - altså skatteyderne - for Peter Gøtzsches promovering af bøgerne. Peter Gøtzsche er en af de mest berejste professorer i Danmark. Han er konstant på farten, og som regel sker det, fordi han holder oplæg om sin forskning. Men ofte har han også holdt oplæg om sine bøger. Der er tale om ren promotion, og sådanne aktiviteter ville under normale omstændigheder være betalt af forfatteren selv eller forlaget. Men Peter Gøtzsche forlanger, at aktiviteterne skal betales af finanslovsbevillingen, som administreres af Rigshospitalet.

Og derfor har skatteyderne via Rigshospitalet betalt selv de mindste udgifter vedrørende Peter Gøtzsches forfatterskab. Professoren forlanger således, at skatteyderne skal betale, når han parkerer foran sit forlag, mens han i arbejdstiden mødes med forlagets ekspert indenfor internationale udgivelsesvirksomhed. Det drejer sig imidlertid bare om 30 kr. - men nej, det vil Peter Gøtzsche ikke betale. Han mener, at der er hans soleklare ret at få udgifterne dækket. 

Ville ikke give sig

Han starter også en hjemmeside, deadlymedicine.dk, der indtil fornylig udelukkende handlede om ham selv og hans bøger. Men Rigshospitalet ville ikke betale for etableringen af dette site. ’Det handler om din bog, og det er din private sag,’ var hospitalets reaktion. Men det ville Peter Gøtzsche ikke acceptere, og det førte til korrespondance mellem Peter Gøtzsche og Rigshospitalet. Til sidst førte det til et møde mellem professoren og den øverste chef på Rigshospitalet, når det gælder Cochrane Centerets pengesager, nemlig den daværende cheflæge, Jannik Hilsted. Men selv efter møde ville Gøtzsche ikke give sig, og han endte også med at få bilaget dækket, og siden har denne hjemmeside så været anvendt til at markedsføre Peter Gøtzsches bøger. Regningen for sitet lød i øvrigt på 168 kr.

Men der er sandelig også eksempler på mere bekostelige projekter. I 2015 rejser han til Australien og turen betales af Cochrane Centerets finanslovsbevilling. Flybilletten koster over 27.000 kr. Gøtzsche oplyser selv, at han skal holde en række oplæg på universiteter. Det hele er arrangeret af det lokale Cochrane Center, bagefter udsender Gøtzsches australske kollegaer en beskrivelse af turneen, og her bliver det klart, at mange af oplæggene har drejet sig om Gøtzsches bøger.

Gøtzsche selv dokumenterer indirekte sammenhængen, da han sender en særlig beskrivelse af Australiens turen til Rigshospitalet. Af listen over hans stop på turen fremgår det også, hvad indlæggene skulle handle om, og der er angiveligt kun tre muligheder, "crime", psychiatry" og "mammo", og det kunne tyde på, at oplæggene har handlet om Gøtzsches bøger, som jo netop handler om   ’Deadly medicine and organised crime’, ’Deadly psychiatry and organised denial’ samt ’Mammography Screening: truth, lies and controversy’. 

Finanslovsbevillingen betaler også en særlig forsikring, som Peter Gøtzsche tegner og som netop handler om at sikre forfattere mod sagsanlæg. Den koster over 11.000 kr. og her er der i hvert tilfælde ingen tvivl om, hvad det handler om, nemlig Peter Gøtzsches bøger.

Ikke omfattet af egen logik

Der er masser af andre eksempler, som viser, at Peter Gøtzsche anvender skatteydernes penge til at fremme salget af hans bøger. Om det er lovligt, skal Rigshospitalet afgøre. Om det er omgåelse af skattelovgivningen at anvende ubeskattede midler til at fremme privatøkonomiske aktiviteter kan der også sættes spørgsmålstegn ved.

Men når det angår Peter Gøtzsche, så er det nok så vigtigt om det er moralsk i orden, at en person, som har gjort det til sin personlige kamp, at skatteydernes penge ikke anvendes til unødige sundhedsprojekter, selv har taget for sig af retterne. Åbenbart har hans egen logik ikke omfattet ham selv.

Men burde Peter Gøtzsche, som i årevis har miskrediteret læger, når der var den mindste anledning – og her var det aldrig afgørende om de faktisk havde optrådt uhæderligt - ikke sørge for selv at efterleve de strammeste principper for ordentlighed i sin forvaltning. Det har han i hvert tilfælde ikke gjort, når det gælder sine bøger.

Nok så vigtigt er spørgsmålet: Hvordan kunne det overhovedet lade sig gøre? Blandt forklaringerne er, at der ikke er kontrol med Det Nordiske Cochrane Center og dets direktør, Peter Gøtzsche. Hans finanslovsbevilling forvaltes ganske vist af Rigshospitalet, men hospitalet går alene op i de formelle regler, ikke hvad pengene går til, og slet ikke om det er fornuftigt. Centeret har et såkaldt Advisory Board, som man kunne tro var en slags bestyrelse. Her sidder internationale lægelige profiler sammen med en repræsentant for Forbrugerrådet, Sine Jensen. Men dette advisory Board har aldrig nogensinde holdt et møde.

Peter Gøtzsche skal altså ikke stå til ansvar for nogen som helst. Der er ingen som evaluerer centerets indsats – heller ikke dets ledelse.

Resultatet er, at Peter Gøtzsche forvalter sin ledelse og finanslovsbevillingen selv, og -  bortset fra Rigshospitalets bilagstjek, - helt uden indblanding, og sådan har det været siden centerets start i 1993.

Omstændighederne om Nordisk Cochrane Centers forvaltning vil Sundhedspolitisk Tidsskrift endevende i kommende artikler.

About the Author

Kristian Lund

Kristian Lund

Kristian Lund er redaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, tidligere chefredaktør på Dagens Medicin og en af landets mest vidende debattører på sundhedsområdet.