Styrelseschefer: Vi får ikke længere et fagligt modspil fra Nordic Cochrane

"Årsagen til, at Nordic Cochrane har mistet deres gennemslagskraft i de faglige kredse, skyldes blandt andet, at lederne fører en skinger debat, hvor der skydes både i øst og i vest. Dertil kommer personlige holdninger og ytringer, der dels afgives, som var de afsendt af Nordic Cochrane, dels i manges øjne tyder på liden eller ingen indsigt i de områder, de udtaler sig om."

Sådan skriver direktør for Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz, og den medicinske chef Nikolai Brun i et debatindlæg i Politiken i dag.

De går til modangreb på et debatindlæg, hvori direktør på Det Nordiske Cochrane Center, Peter Gøtzsche, og vicedirektør Karsten Juhl Jørgensen for nylig anklagede ledende medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen for at være inhabile.

"Ifølge Lægemiddelstyrelsens hjemmeside har 11 ledende medarbejdere vigtige interessekonflikter, f. eks. har de inden for de seneste 5 år været ansat i lægemiddelindustrien, eller de har aktier i den, eller begge dele. Ud over direktøren er det f.eks. 4 ud af 5 ledere i afdelingen for overvågning af skadevirkninger ved lægemidler. Det er positivt, at habilitetserklæringerne findes på nettet, men det forsvinder habilitetsproblemerne ikke af," skrev Peter Gøtzsche og Karsten Juhl Jørgensen bl.a. i debat-indlægget.

Men direktør for Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz, og den medicinske chef Nikolai Brun afviser altså i dag kritikken i et nyt debatindlæg. "Vi griber ind, hvis der er virksomheder, der ikke lever op til kravene, eller hvis der er lægemidler, der viser sig at give uforholdsmæssigt mange bivirkninger i forhold til effekten," skriver de bl.a.

Deres retorik er dog langt fra så skarpsleben som Gøtzsche og Juhl Jørgensens.

Men modangreb er der dog:

"Årsagen til, at Nordic Cochrane har mistet deres gennemslagskraft i de faglige kredse, skyldes blandt andet, at lederne fører en skinger debat, hvor der skydes både i øst og i vest. Dertil kommer personlige holdninger og ytringer, der dels afgives, som var de afsendt af Nordic Cochrane, dels i manges øjne tyder på liden eller ingen indsigt i de områder, de udtaler sig om," lyder det måske hårdeste angreb.

"Det burde være et center (Cochrane, red.), der producer metaanalyser af høj kvalitet, og som bidrager med evidensbaseret viden og konstruktive indspark til den sundhedspolitiske debat. Sådan er det desværre ikke. Set fra Lægemiddelstyrelsens side får vi slet ikke det konstruktive faglige modspil fra Nordic Cochrane, som ellers burde være formålet med centeret," skriver de også.

De fortæller også, at de knapt kan nå at skrive et svar på en kronik fra Gøtzsche og Juhl Jørgensen, før en ny kronik og et nyt angreb dukker op, som de så også skal besvare.

"Der er intet nyt i alle disse indlæg; det er de samme påstande og anklager, der gentages igen og igen. Debatindlæggene handler som regel ikke om evidens, men er kritiske indlæg, der over en bred kam kritiserer, at lægemiddeludvikling er en kommerciel industri," skriver Thomas Senderovitz og Nikolai Brun og beklager, at der sjældent kommer nogen reel faglig debat ud af det.

"Der skabes blot utryghed i befolkningen om f.eks. antidepressiv medicin og hpv-vaccinen," skriver de.

"Vi bemærker, at Nordic Cochrane som regel bliver castet til rollen som den uafhængige forsker, der tør sige myndighederne imod. Den enlige kritiske læge mod myndighederne er den klassiske David og Goliat-fortælling. Vi savner dog, at seerne og læserne oplyses om, at der er tale om en læge, der står meget alene med et ekstremt synspunkt, og ikke som den førende ekspert."

 

LÆS OGSÅ:

 

Tags: Nikolai Brun, Peter Gøtzsche, Nordisk Cochrane Center, Thomas Senderovitz

Like eller del denne artikel