Gøtzsche bruger Cochrane-penge til at fremme private forretninger

Pressenævnet har udtalt kritik af artiklen KOMMENTAR. I årevis har professor og direktør for Nordisk Cochrane Center, Peter Gøtzsche, fået finansieret en lukrativ privat forretning med bogudgivelser m.m. ved hjælp af penge hentet i skatteydernes lommer. 

Professor Peter Gøtzsche, en af dansk forsknings mest internationalt kendte og citerede profiler, har i årevis anvendt skatteydernes penge på at promovere salget af de bøger, han har skrevet som privatperson. Alle indtægter er gået til ham selv og har samlet set indbragt ham forfatterhonorarer på skønsmæssigt mindst en halv mio. kr., men mere sandsynligt over en mio. kr.

”Det er klart, at det ikke går at forfægte noget privat og bruge offentlige penge på det. Det vil i bedste fald være noget rod, og i værste fald misbrug af statens midler. Problemet er, at det kan være rigtig svært at skelne mellem, hvornår et ærinde er privat, og hvornår det er begrundet i medarbejderens sikre viden som forsker. Men så meget desto mere nødvendigt er det, at medarbejderen rider på den høje moralske hest,” siger professor Anders Drejer, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet.

Som direktør for det statsfinansierede forskningssamarbejde, Det Nordiske Cochrane Center, har Peter Gøtzsche ladet Rigshospitalet – som administrerer finanslovsbevillingerne til Cochrane – betale en række udgifter, han har haft ifm. sine bøgers tilblivelse. 

Tilsammen har udgifterne været betragtelige. For i de senere år har Gøtzsche rejst jorden rundt med fly på business class (der stod oprindeligt 1. klasse, hvilket nu er rettet, red.) hvor turene langt hen ad vejen har handlet om at promovere hans egne bøger. Samtidig kan det konstateres, at der aldrig er gået en eneste indtægtskrone retur til Rigshospitalet.

Foruden rejserne finansierer det nordiske Cochrane Center – og dermed skatteyderne – også Gøtzsches private hjemmeside, samt en kostbar forsikring m.m.

Anders Drejer og en række andre juridiske eksperter, som Sundhedspolitisk Tidsskrift har talt med, fastslår dog, at det i det offentlige er almindelig praksis, at arbejdsgiveren et stykke ad vejen betaler udgifter til bøger, som de ansatte skriver.

Lektor Steen Bønsing fra Juridisk Institut ved Aalborg Universitet siger, at der ingen formelle regler er på området, og at det derfor ’i vidt omfang er et spørgsmål om, hvad man aftaler med sin arbejdsgiver’. Og han mener også, at ’man selvfølgelig sagtens kan rejse en diskussion af, om det er et rigtigt og rimeligt system’.

Peter Gøtzsche har især i de senere år markeret sig med udgivelser, der rummer stærk kritik af lægers anvendelse af lægemidler, psykofarmaka og mammografiscreening. Han har beskyldt læger for at være korrupte, købt af den industri, som sælger lægemidlerne. Og han anser visse læger og store dele af medicinalindustrien for at være kriminel og benytte mafiametoder – fordi virksomhederne har slået patienter ihjel i stort antal, og ovenikøbet været vidende om det. Noget af den medicin, industrien har markedsført, er virkningsløs, ekstrem dyr og dødelig for patienterne, mener Gøtzsche – som efter mange psykiateres mening dermed er med til at skræmme patienter.

Siden 2012 har Peter Gøtzsche udgivet tre bøger, der bygger på hans og Cochrane-centrets forskning. Disse er 'Mammografiscreening: truth, lies and controversy', ’Dødelig medicin og organiseret kriminalitet’ samt ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’. Alle tre har vakt både interesse, forundring og forargelse verden over. Særligt har både medicinalindustrien og en lang række anerkendte læger og psykiatere taget voldsom afstand fra budskaberne i bøgerne.

Undsagt af international Cochrane

Overraskende er det også, at ledelsen af hans egen organisation, det internationale forsknings-netværk The Cochrane Collaboration, har undsagt Gøtzsche pga. hans kontroversielle udtalelser om medicinalindustrien og brugen af psykiatrisk medicin. I et statement fra Cochrane i september 2015 hedder det bl.a.:

”Cochrane ønsker utvetydigt at fastslå, at de synspunkter professor Gøtzsche har udtrykt om fordele og ulemper ved psykofarmaka ikke er udtryk for organisationens holdning ... ... Han har en forpligtelse udadtil klart at skelne mellem sin egen forskning og Cochrane’s.” 

Rigshospitalet har i enkelte tilfælde afvist bilag fra Peter Gøtzsche med henvisning til, at udgifterne ansås som private. Sundhedspolitisk Tidsskrift har ikke kunnet få hospitalet til redegøre for, hvordan man skelner mellem det faglige og det private i tilfældet Peter Gøtzsche.

”Vores administration og vores kontrol med Cochrane Centret lever helt op til de givne regler på området. Jeg er ikke vidende om andet,” siger Per Jørgensen, der er lægelig direktør på Rigshospitalet og ansvarlig for administrationen af Cochranes finanslovsbevilling.

Vores research omfatter aktindsigt i alle økonomiske forhold vedr. Det Nordiske Cochrane Center siden 2013 og har haft til formål at undersøge, om Gøtzsches ledelse og forvaltning af betroede midler har levet op til almindelige etiske ledelsesstandarder. I processen har vi fået udleveret en omfattende mængde dokumenter foruden masser af digitalt materiale. Meget er leveret af Rigshospitalet, lige som vi selv har fundet betydeligt digitalt materiale om Gøtzsches aktiviteter.

Vores research omfatter i denne omgang ikke bogen om mammografiscreening, men alene de to andre, som han har udgivet siden 2013. Så meget står dog klart, at det for alle tre bøger gælder, at Peter Gøtzsche ejer rettighederne til dem privat, og at han modtager honorarer i den forbindelse.

Da alle bøgerne på hver deres område er blevet bestsellere, er der tale om indtægter i en ganske anseelig størrelse. De to bøger, der er omfattet af vores research, har, ifølge vores kilder, solgt omkring to gange 8.000 eksemplarer. Med en pris på 300 kr. stykket giver det en samlet omsætning på 4,8 mio. kr. I forlagsbranchen vil det med en normal kontrakt give forfatteren et honorar på mindst en halv million kroner. Men da Peter Gøtzsches bøger har været bestsellere også i udlandet – selv på enorme bogmarkeder som i USA, Storbritannien, Australien og Tyskland – kan de samlede honorarer for bøgerne højest sandsynligt gøres op i langt større summer.

Peter Gøtzsche: Det er bagvaskelse

I øvrigt er alle bøgerne baseret på arbejder ikke kun af ham selv, men også af hans ph.d.-studerende. Ikke desto mindre tilhører rettighederne til bøgerne og deres indhold alene Peter Gøtzsche.

Trods de store indtægter er det altså Cochrane Centret, dvs. centrets finanslovsbevilling og dermed skatteyderne, der har betalt for mange af de udgifter, som Peter Gøtzsche har haft vedr. bøgerne og sine foredrag. Og at han er nøjeregnende med godtgørelse for sine udlæg, kan bl.a. ses af, at han til Rigshospitalets administration har indsendt parkeringsbilletter fra møder med sit forlag, People’s Press. Således holdt han flere møder med forlagets ekspert på området for internationale forlagsaftaler. Møder, der handlede om hans ønske om at udgive sine bøger i udlandet.

De fleste skatteyderbetalte udgifter, som Gøtzsche har haft, er dog i en ganske anden liga. For interessen for hans bøger og synspunkter har de senere år sendt ham verden rundt. Rejserne er gået til fjerne destinationer som f.eks. Australien, Californien og Canada.

Peter Gøtzsche har ikke ønsket at kommentere sagen konkret over for Sundhedspolitisk Tidsskrift. Forelagt vores research skriver han i en email:

”Jeg kan konstatere, at de (artiklerne, red.) ifølge straffelovens §267 er injurierende og udtryk for bagvaskelse. De er behæftede med så mange usandheder, spekulationer og fordrejninger, at det ikke giver nogen mening at kommentere konkret. De er stort set ikke kildebaserede. På den baggrund ønsker jeg ikke at medvirke med konkrete kommentarer.” 

Om Peter C. Gøtzsche

Peter C. Gøtzsche er overlæge, dr. med. og professor. Han er uddannet cand. scient. i biologi og kemi og blev siden læge med speciale i intern medicin. Han arbejdede i en række år i medicinalindustrien og derefter på københavnske hospitaler. I 1993 var han med til at stifte Cochrane-samarbejdet og etablerede samtidig Det Nordiske Cochrane Center, som han siden har været direktør for. Det holder til på Rigshospitalet, som også administrerer centret økonomisk. I 2010 blev Gøtszche udnævnt til professor på Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet.

Bøger forfattet af Peter C. Gøtzsche:

'Mammografiscreening: truth, lies and controversy'. Udgivet gennem det internationale bogforlag Radcliffe Publishing 2012.

’Dødelig medicin og organiseret kriminalitet’ m. undertitlen ’Hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet’. Udgivet på både dansk og engelsk på People's Press 2013.

’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’. Udgivet af People’s Press 2015. Den er udkommet på engelsk, hollandsk, finsk, fransk, tysk, spansk, græsk, italiensk, polsk, portugisisk, russisk, slovakisk, norsk og svensk.

Om det Nordiske Cochrane Center

Centret finansieres primært af en finanslovsbevilling til Hovedstadsregionen, som har sat Rigshospitalet, der også er vært for centret, til at administrere dets økonomi. Øverste ansvarlige er Rigshospitalets cheflæge, som i dag er Per Jørgensen. Staten betaler i omegnen af fem millioner kroner til centret årligt.

Centret er en del af det såkaldte Cochrane-samarbejde – et internationalt netværk af eksperter og institutioner, som kritisk gennemgår information fra hele verden om effekten af forskellige behandlinger. Forskere i samarbejdet udarbejder systematiske oversigter, såkaldte Cochrane-oversigter (på engelsk ’Cochrane Reviews’).

Cochrane-samarbejdet startede i 1993 og er opkaldt efter den britiske læge og forsker Archibald Cochrane (1909-1988).

Det Nordiske Cochrane Center blev også etableret i 1993. Det har siden 2001 været på finansloven og har et årligt budget på ca. 5 millioner kroner. Det har tre hovedopgaver:

  • Information og vejledning
  • Forskning
  • Software-udvikling

Foruden den danske regering nævnes i den seneste Årsberetnning disse økonomiske bidragydere til centret:

  • Laura and John Arnold Foundation
  • Rigshospitalet
  • University of Copenhagen 

Tags: goetzsche

Like eller del denne artikel