Gøtzsche forstærker mytespredningen om HPV-vaccination

Skrevet d. 06. april 2017

Skribent

Cristian Geisler

Professor emeritus

I seneste udgave af Sundhedspolitisk tidsskrift rapporteres det at Peter Gøtzsche bruger Cochrane penge til at fremme private interesser. Der er imidlertid andre eksempler på at Gøtzsche sammenblander Cochrane-sammenslutningen med sine private interesser. Således blev Gøtzsches personlige felttog mod HPV vaccination for nyligt oprullet i NPJ Vaccines, der er et Nature partner tidsskrift.

Den sørgelige baggrund er at HPV-vaccinationsprogrammet som bekendt ligger i ruiner, med et fald fra 80% til nu kun ca. 15% vaccinerede af en årgang, på grund af myter om bivirkninger. Peter Gøtzsche deltager, som leder af det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet, i denne mytespredning.

Sagen kort, ifølge NPJ Vaccines:

I 2015 offentliggjorde læge Louise Brinth sine forskningsresultater i form af iagttagelser af visse symptomer hos en gruppe unge kvinder, som hun fandt muligt forårsaget af HPV vaccination, herunder postural othostatic tachycardia syndrome (POTS). Efterfølgende bad den danske lægemiddelstyrelse den europæiske lægemiddelkommision EMA, om en redegørelse for bivirkninger til HPV vaccinen.

EMA’s komité til overvågning af lægemiddelsikkerhed PRAC besvarede henvendelsen med en detaljeret og dybtgående redegørelse, som fremhævede dels de metodologiske begrænsninger af Brinth’s arbejder, dels at forekomsten af disse symptomer ikke er statistisk hyppigere hos vaccinerede end hos ikke-vaccinerede, og dels at en troværdig biologisk forklaring på sammenhængen mellem symptomerne og vaccinen mangler. Som konklusion fandt EMA ikke holdepunkter for en kausal sammenhæng mellem de anvendte HPV vacciner og de pågældende symptomer.

Her kommer Peter Gøtzsche ind i billedet: I 2016 indsender Peter Gøtzsche som hovedunderskriver og på vegne af Det Nordiske Cochrane Center, et brev til EMA med en lang række klager, ikke bare over redegørelsen og dens kritik af Brinths metoder (uden at han dog selv forholder sig til deres begrænsninger), men også over EMA’s håndtering af hele HPV-vaccine godkendelsesprocessen. I stedet beskylder Gøtzsche EMA for maladministration af processen i form af lukkethed, afhængighed af medicinalindustrien og skjulte interessekonflikter. I den forbindelse har Gøtzsche Googlet en af rapportens medforfattere, en professor Julie Williams, og påviser at hun ikke har deklareret alle sine aktiviteter, og formentlig har en skjult interessekonflikt. Sidst, men ikke mindst, rejser Gøtzche også tvivl om hvorvidt vaccinen overhovedet er effektiv.

Googlede den forkerte

EMA sender juli 2016 en 17 sider lang besvarelse til Gøtzsche. Heri tilbagevises alle anklager punkt for punkt, både mht. lukkethed, afhængighed og interessekonflikter. Hvad angår lukkethed oplyses det bl.a. at alle medlemmerne af PRAC afgav deres responsum i enighed, men i modsat fald ville det være helt legitimt at offentliggøre sin dissens. Hvad angår interessekonflikt konstateres det bl.a. at Gøtzsche har googlet en forkert Julie Williams. Den rigtige Julie Williams har ikke nogen interessekonflikt. Om Brinths publikationer anføres: There is no explicit agreement in the assessment reports …from the (Co)-Rapporteurs, with any of Dr Brinth’s statements or with the conclusion of her publications, apart from the following: “Taken together; it is agreed with the authors that this case series does not provide sufficient data to establish a reasonable possibility of a causal relation between the HPV vaccine and POTS.”

EMA er i den forbindelse noget overrasket over at Gøtzsche – i modsætning til tidligere – nu synes at overestimere værdien af studier med alvorlige metodologiske begrænsninger såsom en manglende kontrolgruppe.

Hvad angår effekten, anslår EMA at brugen af HPV vacciner forventes at forebygge mange tilfælde af cervixcancer, som er ansvarlig for over 20,000 dødsfald i Europa hvert år, samt diverse andre cancere and tilstande forårsaget af HPV. Således har en nylig gennemgang af 58 studier i 9 lande 2007-16 vist en næsten 90% reduction af HPV infection, anogenitale vorter og cervikale læsioner i landene med de højeste vaccinationshyppigheder .

Sammenfattende fastholder EMA konklusionen at fordelene ved HPV vaccinen fortsat overstiger deres risici og minder om at også WHO’s Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS), har gennemgået sikkerheden ved HPV vacciner, senest december 2015, og konkluderer: ”To date, it has not found any safety issue that would alter its recommendations for the use of the vaccine”.

Npj Vaccines fremhæver ligeledes at HPV vaccination er ekstremt effektiv og skånsom: Blandt de 47 millioner vaccinerede i en 10-års periode, har den reduceret forekomsten af HPV-infektion med 90%, forebygget 354.000 tilfælde af livmoderhalskræft og 156.000 dødsfald. Store, vel udførte forsøg har dokumenteret en udmærket sikkerhedsprofil, og alt for ringe forekomst af bivirkninger til at rokke ved anbefalingen af vaccinationsprogrammet.

Gøtzsches anklager mod EMA incl. hans skepsis mod vaccinerne og forsvar for Brinths observationer er skrevet på officielt Cochrane brevpapir, underskrevet af Gøtzsche som direktør for det Nordiske Cochrane Center, samt flere andre incl. Louise Brinth. Meddelelser på brevpapir med Cochrane brevhoved og overskriften ”Trusted evidence. Informed decisions. Better health”, burde vel repræsentere, eller være godkendt af, Cochrane sammenslutningen. Af samme grund kolporteres Gøtzsches synspunkter nu vidt og bredt online blandt vaccinations-modstandere som officielle Cochrane synspunkter. Men det er ikke tilfældet: Da Npj Vaccines gjorde lederne af Cochranes styregruppe, professorerne Lisa Bero og Cynthia Farquhar, opmærksom på Gøtzsches anklager, svarede de hurtigt, at disse ikke repræsenterer officielle Cochrane synspunkter og opfordrede tidsskriftet til at gengive ”their concerns in a public forum so they can be transparently discussed’.

Gøtzsche må selvfølgelig have sine synspunkter. Men ved at spænde Det Nordiske Cochrane Center på Rigshospitalet for sit personlige korstog mod EMA og mod EMAs anbefalinger af HPV vaccinen, forstærker han mytespredningen omkring bivirkninger ved HPV vaccination. Pådrager han sig ikke derved et medansvar for nedgangen i antallet af vaccinerede piger, og til syvende og sidst for et antal unødvendige dødsfald i de kommende år?

Kilde med links til alle dokumenter: Inadvisable anti-vaccination sentiment: Human Papilloma Virus immunisation falsely under the microscope. Michael G. Head, Magdalen Wind-Mozley, Peter J. Flegg. npj Vaccines (2017) 2:6.