Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Region beder regionscentre tage afstand fra Peter Gøtzsches holdning til psykofarmaka

Peter Gøtzsches holdninger har fået psykiatere op af stolen gang på gang. Hans holdning om psykofarmaka er nemlig så kontroversiel, at både psykiatere og patientforeninger kalder den for sundhedsskadelig. Nu har Region Hovedstadens Psykiatri officielt informeret regionscentrene om, at de skal forholde sig kritisk til Gøtzsches litteratur og kurser omkring, hvordan man kan trappe ud af psykofarmaka. 

Pressenævnet har udtrykt kritik af artiklen.

Nordisk Cochrane Center, hvor Peter Gøtzsche er leder, har netop været genstand for debat i Region Hovedstaden - igen. Gang på gang er Peter Gøtzsche nemlig gået offentligt ud med holdninger til psykofarmaka, som en stor del af psykiatrien må tage afstand fra. 

Og det er ikke bare specialister, der må tage afstand fra Peter Gøtzsches holdninger til psykofarmaka – også International Cochrane Collaboration har valgt at tage afstand fra den danske forskerkollegas holdninger til psykofarmaka. Det skete officielt 15. september 2015:

"Cochrane wishes to state unequivocally that the views Professor Gøtzsche has expressed on the benefits and harms of psychiatric drugs are not those of the organization. As primarily a research organization Cochrane does not make clinical recommendations and we have not done so on this issue. Professor Gøtzsche is an experienced researcher and he is the Director of the Nordic Cochrane Centre. He is free to interpret the evidence as he sees fit. He has an obligation, however, to distinguish sufficiently in public between his own research and that of Cochrane – the organization to which he belongs. There is a wide range of views within Cochrane on the benefits and harms of psychiatric drugs, of which Professor Gøtzsche’s is one.”

Region Hovedstaden er tydelige i deres officielle udmelding, når sagen drejer som om regioncentrenes holdning til Peter Gøtzsches forskning, litteratur og kurser omkring psykofarmaka. Bl.a. Peter Gøtzsches dagskurser i afmedicinering, som psykiatriske patienter kan betale for at komme med på. I en officiel skrivelse, som Sundhedspoltisk Tidsskrift har modtaget fra Region Hovedstadens Administration, skriver de: 

"Region Hovedstadens Psykiatri har informeret alle regionens centre om de i artiklen nævnte aktiviteter via mail og via hospitalets Forum for Rationel Farmakoterapi, hvor alle centre er repræsenteret ved deres klinikchef. Klinikken er herigennem blevet informeret om, at Region Hovedstadens Psykiatri forholder sig kritisk til tilbuddet og bedt om, at der udvises opmærksomhed ift. at patienter kan modtage tilbuddet."

Flere klinikchefer og professorer har desuden offentlig ytret deres uenighed ift. Peter Gøtzsche og hans aktiviteter, bl.a. ved arrangementet ”Kunsten at seponere et lægemiddel” arrangeret af Region Hovedstaden og tidligere ved et offentligt debat arrangement omkring psykofarmaka arrangeret af Region Hovedstaden Psykiatri selv. Ved begge arrangementer deltog Peter Gøtzsche selv.

På trods af, at International Cochrane Collaboration officielt har meldt ud, at den ikke deler Peter Gøtzsches holdninger til psykofarmaka som potentielt livstruende, så har han alligevel markedsført sine holdninger om, at psykofarmaka er dødelig, i Cochrane-regi. 

Eksempelvis da Peter Gøtzsche rejste til Australien på første klasse for at markedsføre sine private bøger om emnet. Rejserne blev betalt af Nordisk Cochrane Center, som er på finanslovbevillingen – og dermed var det altså skatteydernes penge – som blev brugt på at markedsføre Peter Gøtzsches bøger om ’dødelig psykofarmaka’. Sundhedspolitisk Tidsskrift har tidligere dokumenteret dette i en række artikler - bl.a. artiklen PR-ture på statens regning. Se oversigt over artikler nederst i artiklen.

Sundhedspolitisk Tidsskrift har bedt Christoffer Buster Reinhardt (Kons.), formand for regionens sundhedsudvalg, samt Sophie Hæstorp Andersen (S), regionrådsformand i Region Hovedstaden, udtale sig om dels økonomien på Nordisk Cochrane Center og dels Peter Gøtzsches kontroversielle holdninger og forskning, som mange klinikchefer og professorer må tage afstand til.  Ingen af dem ønskede at røre den varme kartoffel, og de afslog tilbuddet om at udtale sig med en henvisning til, at det bør være politikerne på Christiansborg, som forholder sig til sagen. 

Nordisk Cochrane Center har fysiske lokaler på Rigshospitalet, hvorfra centeret også administreres, og Nordisk Cochrane Center har fået en finanslovsbevilling, som også administreres af Rigshospitalet. Derfor har en væsentlig del af kritikken i Sundhedspolitisk Tidsskrift af Peter Gøtzsche og Nordisk Cochrane Center også være et kritik af Rigshospitalet. En kritik, som Rigshospitalet afviser - i en officiel skrivelse fra Region Hovedstadens administration, som Sundhedspolitisk Tidsskrift har modtaget, skriver Region Hovedstaden følgende om Nordisk Cochrane Centers økonomi:  

"Det Nordiske Cochrane Center er administrativt tilknyttet Rigshospitalet og er underlagt samme regler som resten af regionen ift. økonomi, hvilket indebærer controlling og revision på samme måde som andre projekter og forskningsprojekter. På baggrund af den løbende administration samt gennemgang af materiale i forbindelse med henvendelser fra Sundhedspolitisk Tidsskrift kan Rigshospitalet ikke genkende Sundhedspolitisk Tidsskrifts fremstilling af, at der foregår en sammenblanding af private midler, offentlige midler og fondsmidler."

Men Region Hovedstaden er også part i sagen. Den er regionen, der skal sørge for, at finanslovsbevillingen anvendes efter hensigten. På det punkt har regionen tidligere dummet sig, f.eks. ved sin håndtering af midler til forskning på det kardiologiske området. Dér fejlede regionen fatalt. Men det afviser regionen altså skulle være tilfældet med Nordisk Cochrane Center.

Direktionen på Rigshospitalet skrev dog i sommeren 2017 til Sundhedspolitisk Tidsskrift, at Peter Gøtzsche i Australien havde arrangementer, hvor der i tilknytning til arrangementet er mulighed for at købe en bog om emnet, skrevet af Peter Gøtzsche. "Disse arrangementer ville ikke, hvis de stod alene, give anledning til betaling af rejse mv.," skrev direktionen 21. juni 2017.

Region Hovedstaden forholder sig altså ikke til, at International Cochrane Collaboration eksplicit har skrevet, at Peter Gøtzsches forskning og holdninger om psykofarmaka, som kommer til udtryk i den litteratur, som markedsføres på de tidligere nævnte rejser, kun er hans egne, og derfor kun kan ytres af ham som privatperson. Hvorfor Nordisk Cochrane Center skal bruge skatteydernes penge på at finansiere Peter Gøtzsches rejser og markedsføring af hans bøger om emnet uddybes ikke. 

I øjeblikket venter sagen på, at Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) svarer på et ministerspørgsmål om Peter Gøtzsches kontroversielle formidling og forskning. Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt (DF) har nemlig bedt ministeren oplyse, om der bør gøres noget i forhold til, at en række fagfolk, blandt andre direktøren for Sundhedsstyrelsen, formanden for Lægevidenskabelige Selskaber og chefen for Onkologisk Klinik på Rigshospitalet i Weekendavisen 2. februar i skarpe vendinger kritiserer Nordic Cochrane og dets leder, Peter Gøtzsche.

Bl.a. siger Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, i artiklen, at Nordic Cochrane slet ikke spiller den centrale rolle, som de gjorde engang. "Nogle gange har man indtrykket af, at de gør en dyd ud af at udvælge områder, som de ikke er særlig stærke på,« siger han, og om Peter Gøtzsche selv siger Søren Brostrøm, at en ’konfrontatorisk og anklagende stil’ ikke er ’specielt kvalificeret og reflekterende’. "Det skuffer mig, for jeg forventer mere af en professor på universitetet og leder af et videnscenter. Der har været udmeldinger fra Gøtzsche og hans kolleger, som vi i Sundhedsstyrelsen synes er bekymrende," siger styrelsesdirektøren.

Peter Gøtzsche har fået mulighed for at kommentere denne artikel, men har ikke ønsket det. 

 

LÆS SUNDHEDSPOLITISK TIDSSKRIFTS TIDLIGERE ARTIKLER:

 Debatindlæg og kommentarer:

Scorer privat gevinst på skatteydernes regning – må man det Gøtzsche?

Gøtzsche forstærker mytespredningen om HPV-vaccination

 

Tags: Region Hovedstaden, Peter Gøtzsche, goetzsche

Del artikler