Direktør på Det Nordiske Cochrane Center, Peter Gøtzsche, anklager ledende medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen for at være inhabile.

Peter Gøtzsche: Mange af Lægemiddelstyrelsens chefer er åbenlyst inhabile

Direktør på Det Nordiske Cochrane Center, Peter Gøtzsche, og vicedirektør Karsten Juhl Jørgensen anklager ledende medarbejdere i Lægemiddelstyrelsen for at være inhabile.

Det sker i et debatindlæg i Politiken i dag.

"Ifølge Lægemiddelstyrelsens hjemmeside har 11 ledende medarbejdere vigtige interessekonflikter, f. eks. har de inden for de seneste 5 år været ansat i lægemiddelindustrien, eller de har aktier i den, eller begge dele. Ud over direktøren er det f. eks. 4 ud af 5 ledere i afdelingen for overvågning af skadevirkninger ved lægemidler. Det er positivt, at habilitetserklæringerne findes på nettet, men det forsvinder habilitetsproblemerne ikke af," skriver Peter Gøtzsche og Karsten Juhl Jørgensen bl.a. i debat-indlægget.

De fremfører, at Lægemiddelstyrelsens primære opgave som uvildig offentlig myndighed må være at sikre, at lægemidler, der markedsføres i Danmark, har en gavnlig effekt, og at skadevirkningerne er acceptable i forhold hertil.

"Men samtidig skal styrelsen servicere medicinalindustrien. Det er vanskeligt at tjene to herrer, og det giver da også anledning til betydelige problemer. Flere nye sager rejser således mistanke om, at styrelsen primært lægger vægt på industriens interesser," skriver de to direktører for Det Nordiske Cochrane Center.

De mener, at det er yderst få nye lægemidler, der repræsenterer væsentlige landvindinger: mindre end et om året.

"Betaling fra medicinalfirmaerne for godkendelsesproceduren udgør Lægemiddelstyrelsens hovedindtægtskilde (400 mio. i 2015). Hurtigere godkendelse vil medføre flere sager og en højere indtægt," skriver de og spørger, om man ville acceptere, at en ledende medarbejder i Sundhedsstyrelsen med ansvar for overvågning af tobaksrelaterede sygdomme havde aktier eller en nylig ansættelse i tobaksindustrien.

"Både lægemiddelmyndighederne og uafhængige forskere har ikke andet end firmaernes egne resultater at gå til. Dette giver store problemer, som forstærkes, hvis heller ikke myndigheden er uvildig," skriver de.

Peter Gøtzsche og Karsten Juhl Jørgensen fremfører flere eksempler på, hvor de mener, at Lægemiddelstyrelsen har fejlet, bl.a. at styrelsen har tilladt, at producenten af tramadol har påstået, at det sjældent er afhængighedsskabende. Og at historien gentages med afløseren for tramadol, tapentadol. Også Lægemiddelstyrelsens håndtering af forskning af den type depressionspiller, der kaldes SSRIpræparater, kritiseres bl.a.

 

Tags: Lægemiddelstyrelsen, Peter Gøtzsche, Karsten Juhl Jørgensen, goetzsche

Like eller del denne artikel