Rigshospitalet gransker Peter Gøtzsches regnskaber

Rigshospitalet undersøger nu om Peter Gøtzsche uretmæssigt har fået dækket omkostninger, som reelt drejer sig om hans private forretninger.

Sagen er bragt frem af Sundhedspolitisk Tidsskrift, som har kulegravet Nordisk Cochranes Centers betalinger af Peter Gøtzsches aktiviteter. Afdækningen afslører, at Peter Gøtzsche har fået betalt omkostninger som med stor sandsynlighed helt eller delvist vedrører hans privat udgivervirksomhed.

”Jeg vil bede vores fagfolk om endnu en gang at se på de områder, du oplister i mailen nedenfor,” lyder et svar fra vicedirektør Per Jørgensen, Rigshospitalet, til Sundhedspolitisk Tidsskrift foranlediget af en mail fra før påske.

Her efter påske lyder svaret således: ”På baggrund af din mail inden påske er vi nu ved at gå de bilag du nævnte grundigt igennem endnu en gang, og vi er desværre endnu ikke færdige,” skriver Per Jørgensen. 

Sagen vedrører Peter Gøtzsches udgivervirksomhed, som omfatter især hans to bestsellere, ’Dødelig medicin og organiseret kriminalitet’ samt ’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’. De har vakt betydelig interesse, og – visse steder - forargelse verden over. En lang række læger og psykiatere har taget voldsom afstand fra budskaberne i bøgerne, og også Peter Gøtzsches eget bagland har været kritisk. 

Interessen for bøgerne har været så stor, at de er gået som varmt brød, og ifølge oplysninger til Sundhedspolitisk Tidsskrift har de solgt 8000 eksemplarer hver, alene i Danmark. Ophavsretten tilhører Peter Gøtzsche, og det har sandsynligvis indbragt ham mellem en halv mio. kr. og en mio. kr., altså i Danmark. Dertil kommer honorarer fra bogsalg i andre lande, og bøgerne er oversat til alle væsentlige sprog og udkommet i alle større lande i vesten.

Især en længerevarende turne til Australien har været dyr, over 30.000 kr., som er afholdt af Cochrane Centrets finanslovsbevilling.

Men der er masser af andre eksempler, små og store. En spektakulær sag er Peter Gøtzsche rejser til New York for at optræde i The Daily Show, et af de mest sete politiske tv-formater i verden. Peter Gøtzsche skal tale om sine bøger, og folkene bag Jon Stewart, programmets verdensberømte, hovedfigur, betaler da også alle Gøtzsches omkostninger. Men efter showet bliver Peter Gøtzsche endnu en aften i New York, og den regning betaler Rigshospitalet.

Efter bogen

Peter Gøtzsche tegner også en forsikring, som sikrer ham mod erstatningskrav fra dem, den danske professor måtte kritisere. Den koster 11.000 kr. om året. Den betaler Rigshospitalet også. 

Det er disse bilag – og andre  - Rigshospitalet nu undersøger. Rigshospitalet, som i alle årene har dækket Nordisk Cochrane Centers omkostninger, er imidlertid selv i søgelyset i denne sag, akkurat som det tidligere har tilfældet, da førende kardiologer ved hospitalet, misbrugte forskningsmidler.

I denne sag er Rigshospitalet overbevist om ,at alt er foregået efter bogen. Vicedirektør Per Jørgensen skriver til Sundhedspolitisk Tidsskrift: ”Jeg vil dog overordnet sige, at vi i forbindelse med de af dig anførte møder opfatter Peter Gøtzsches deltagelse som leder af det Nordiske Cochrane Center og ikke som privat forfatter. Ifølge vores oplysninger har formålet med møderne været at diskutere det videnskabelige indhold som er fremskaffet gennem Cochranecenterets arbejde, ikke at promovere bøgerne mhp øget salg. Det er baggrunden for at rejseudgifterne er blevet afholdt af den Cochrane bevilling, som Rigshospitalet administrerer.”

Peter Gøtzsche har ikke ønsket at kommentere sagen konkret over for Sundhedspolitisk Tidsskrift. Forelagt vores research skriver han i en email:

”Jeg kan konstatere, at de (artiklerne, red.) ifølge straffelovens §267 er injurierende og udtryk for bagvaskelse. De er behæftede med så mange usandheder, spekulationer og fordrejninger, at det ikke giver nogen mening at kommentere konkret. De er stort set ikke kildebaserede. På den baggrund ønsker jeg ikke at medvirke med konkrete kommentarer.” 

Tags: goetzsche

Like eller del denne artikel