Sundhedspolitisk Tidsskrift

Formand for regionerne: ”Kvaliteten i det nære sundhedsvæsen er også en statslig opgave”

”Staten skal stille præcise krav til kommunernes løsning af nye sundhedsopgaver i det nære sundhedsvæsen”, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, som vil have Sundhedsstyrelsen til at sætte nationale standarder for kommunerne.

”Kvaliteten i det nære sundhedsvæsen er også et statsligt anliggende. Det er nødvendigt, at staten stiller krav til opgaveløsningen. Derfor bakker vi i Danske Regioner op om en national kvalitetsplan for kommunerne, der indeholder krav til kompetencer, kapacitet og kvalitet. Sundhedsstyrelsen bør indlede arbejdet med at sikre kvaliteten i de nuværende kommunale ansvarsområder, hvor der er størst behov for at sikre mere ensartet høj kvalitet – for eksempel for neuro-habilitering, alkohol-behandling og kommunale tilbud til borgere med psykiske lidelser,” forklarer Lose.

Om seks år vil der være 75.000 flere danskere over 80 år, ligesom der vil være et stigende antal borgere, som lever med en eller flere kroniske sygdomme.

I fremtiden vil der ikke på hospitalerne være ressourcer til at håndtere de mange ældre med en eller flere kroniske sygdomme. De skal i stedet have tilbud om opfølgning og kontrol i deres nærmiljø. Fremtidssikringen af sundhedsvæsenet skal i høj grad ske ved at bringe sundheden tættere på borgerne.

Men er kommunerne klar til at løfte den opgave, de står overfor? Har personalet de rette kompetencer, og hvordan vil man sikre, at særligt udsatte borgere ikke bliver ’tabt’ i overgangen fra regionalt til kommunalt regi? Er kompetencerne ikke på plads, vil man i sagens natur ikke være i stand til at løse opgaven tilfredsstillende. Det vil have konsekvenser for både den kvalitet, som patienterne får i behandlingen, men også for effektiviteten i hele systemet.

Læs serien og deltag i debatten.

Seneste artikler i serien:

Formand for regionerne: ”Kvaliteten i det nære sundhedsvæsen er også en statslig opgave
Dansk Selskab for Patientsikkerhed: ”Intet er farligere for patienterne end overgange”
Liselott Blixt om det nære sundhedsvæsen: Jeg ser fejl hver dag, og jeg er bange for at komme til at se endnu flere
Professor: Især specialisterne vil få andre roller og opgaver med det nære sundhedsvæsen
Venstres sundhedspolitiske ordfører: At styrke kommunernes kompetencer må ikke ende i slagsmål mellem sektorer
SF-ordfører: Jeg tvivler på hele præmissen om det nære sundhedsvæsen
Radikal sundhedsordfører: Politisk ansvar, at kommuner kan klare opgaven
 
Flytning af opgaver fra region til kommune har sparet millioner og givet mere tilfredse patienter
Ekspert i sundhedsdata: Vi aner ikke, hvad borgerne får ud af sundhedstilbud i kommunerne
Sundhedsstyrelsen ønsker sig større ’muskler’ til at udvikle faglige standarder til kommunerne
Velfærdsforsker: Vi ved ikke, om kommunerne kan det, de skal
Professor: Vi bliver nødt til at måle kompetencerne i hele sundhedsvæsenet

Hendes opfordring til, at Sundhedsstyrelsen også skal med ombord i det nære sundhedsvæsen, støttes af blandt andet Lægeforeningen.

For Stephanie Lose er det afgørende vigtigt, at patienternes adgang til kompetencer følger med, når behandlinger rykker fra hospitalerne og ud i kommunerne. Patienter skal sikres en kompetent og tryg behandling i et kommunalt sundhedssystem, hvor der er den nødvendige kapacitet og de nødvendige kompetencer:

”Når flere mennesker skal behandles tættere på eget hjem og udenfor hospitalerne, skal vi naturligvis være sikre på, at kompetencerne for at give en ordentlig behandling er til stede. Og vi skal være sikre på, at man får samme gode behandling, uanset hvilket postnummer man har, og uanset hvor god økonomien er i ens hjemkommune. For det siger sig selv, at kommunerne ikke automatisk kan det samme, når de er forskellige i størrelse og befolkningsgrundlag,” siger hun.

Men Lose understreger samtidig, at en kvalitetsplan ikke i hendes optik er det samme som en ny kommunal specialeplan, men en kvalitetsplan der klart definerer, hvilken kvalitet, der som minimum skal til, for at en sundhedsopgave bliver løst tilfredsstillende:

”Det skal være tydeligt, hvilken kvalitet, man som borger skal kunne forvente i de tilbud, som kommunen leverer. Men hvordan man helt konkret vælger at gøre må være op til den enkelte kommune. Det vil også være rart for både patienter og personale på hospitalerne, hvis en kvalitetsplan kan give mere klarhed over, hvilke tilbud man kan regne med, der er til stede i alle kommuner, når borgerne udskrives. Det gælder både i somatikken og i psykiatrien”.

Og selv om regionerne er i fuld gang med at stille specialistkompetencer til rådighed for andre sektorer samt udvikle kompetencer mellem regioner og kommuner, så er det ifølge Stephanie Lose alligevel afgørende vigtigt, at man husker på, at det ikke nødvendigvis er billigere, hvis en kommunal sundhedsarbejder varetager behandlinger, end hvis de sker på et hospital:

”Der er en underliggende forståelse af, at udflytning af sundhedsopgaver sparer penge. At blot det at flytte behandlinger væk fra hospitalerne og ud til kommuner og almen praksis betyder, at tingene bliver billigere. Sådan er det ikke nødvendigvis. Nogle af de ting, som giver god mening for patienter at flytte ud, kan være dyrere. Så man er nødt til at have en mere nuanceret tilgang til tingene. Der er ingen tvivl om, at det er en kompleks opgave at flytte opgaver ud af hospitalerne, og at det i høj grad handler om at identificere de områder, hvor det giver mening både fagligt og økonomisk”, siger Lose.

Hun advarer mod forhastede beslutninger og halve løsninger, blandt andet fordi det endnu ikke er undersøgt, hvornår det overhovedet er ’en god forretning’, og giver faglig mening at behandle udenfor hospitalerne.

Ifølge den nye økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner, som blev indgået i september i år, er parterne dog enige om at igangsætte undersøgelser, som skal give mere faglig og økonomisk indsigt i, hvor udflytning rent faktisk giver mening. Lose hilser undersøgelserne velkomne:

”Det er sund fornuft. Både for patienterne og samfundet, for den fremtidige struktur skal både være økonomisk rentabel og sikre kvaliteten”, siger Stephanie Lose.

Tags: detnæresundhedsvæsen, Sikrekompetencer

Like eller del denne artikel