Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Debatter fra Folkemødet 2024

Sundhedspolitisk Tidsskrift arrangerede igen i år en række debatter om vigtige problematikker i den danske sundhedspolitik på årets Folkemøde på Bornholm fra 13.-15. juni.
Her kan du læse reportager fra de forskellige debatter, der havde deltagelse af både patienter, patientforeninger, læger, politikere og Medicinrådets formand.

Hør, hvad Jørgen Schøler Kristensen, formand for Medicinrådet, mener om debatten.

Hør, hvad Tove Holm-Larsen, professor i sundhedsøkonomisk evidens og direktør i Pharma Evidence, mener om debatten

Hør, hvad Purnima Erichsen, medlem af Sundhedsudvalget, Danske Regioner og formand for Hospitalsudvalget, Region Midtjylland (Det Konservative Folkeparti), mener om debatten.
| Christina Alfthan | Folkemødet

Når dødeligt kræftsyge ikke ved, om de kan få den nødvendige behandling, som Medicinrådets 7. princip lægger op til, så undergraves tilliden til sundhedssystemet. Medicinrådets afgørelser er uigennemskuelige og der er for stor forskel på, hvad regionerne tilbyder borgerne. Bølgerne gik højt da Sundhedspolitisk Tidsskrift inviterede til debat på folkemødet og spurgte: Svigter sundhedssystemet de dødeligt kræftsyge?

| Christina Alfthan | Folkemødet

De danske hospitaler er pressede. Men hvad skal der til for at aflaste hospitalerne og frigøre kapacitet, så patienterne oplever, at de får bedre behandling?
Sundhedspolitisk Tidsskrift havde inviteret politikere og læger til debat på Folkemødet.

| Christina Alfthan | Folkemødet

Der findes masser af ny innovativ medicin, som ikke når ud til danske patienter, fordi Medicinrådet siger nej.  Det gør de, fordi de vurderer evidensen endnu er for lav og priserne for høje, også selvom vores nabolande ofte har sagt ja.
Sundhedspolitisk Tidsskrift og SundhedsTV afholdt debat på Folkemødet om adgangen til innovativ medicin i Danmark.  

| Christina Alfthan | Folkemødet

Næsten halvdelen af sundhedspersonalet tager forbehold når de omgås personer med HIV viser en undersøgelse. Og dette selvom velbehandlet HIV ikke smitter. Politikere og fagfolk ønsker en ny handlingsplan for HIV området.

| Christina Alfthan | Folkemødet

Hudsygdomme ødelægger livet i langt højere grad, end de fleste forestiller sig. På Folkemødet var der debat om atopisk eksem men også om HS (hidrosadenitis suppurativa), som er ukendt for de fleste læger, men som rammer et til to procent af befolkningen. Sundhedspolitikere mener, der er brug nemmere adgang til speciallæger.

Hør, hvad Susanne Dam Poulsen, professor, overlæge, dr.med., Afdelingen for Infektionssygdomme, Rigshospitalet, mener om debatten.

Hør, hvad Randi Mondorf, medlem af Forretningsudvalget, Region Hovedstaden (Venstre), mener om debatten.

Hør, hvad Dorthe Adelsbech, næstformand for Sundhedsudvalget, Danske Regioner (Venstre), mener om debatten.