Overlæge om SMA: Vi får som læger en urimelig dobbeltrolle

Medicinrådets anbefaling med hensyn til Spinraza sætter de behandlende læger i urimeligt svære situationer, hvor de forventes at balancere mellem rollen som patientens advokat og som varetager af samfundets økonomi, mener overlæge Peter Born fra BørneUngeklinikken på Rigshospitalet.

Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Medicinrådet ændrer kurs: Spinraza-sagen genoptages

Medicinrådet vil igen efterspørge data for livskvalitet, tage initiativ til en skandinavisk faglig dialog og fortsætte drøftelserne på rådets møde i april, hvor fagudvalget vedrørende spinal muskelatrofi også vil blive inviteret til at deltage i en faglig dialog.

Sådan gik Medicinrådets første år

Medicinrådets første leveår gik ikke stille af sig. Habilitetsregler og en afvisning af et lægemiddel til behandling af en alvorlig type muskelsvind var noget af det, der vakte mest opsigt i offentligheden. Vi laver en status i tal.

Steen Werner: Spinraza er ikke til genbehandling i Medicinrådet

Medicinrådet vil tage initiativ til en faglig dialog mellem de skandinaviske lande om landenes vurdering af lægemidlet Spinraza (nusinersen), men det betyder ikke, at medicinrådet er i færd med at genvurdere behandlingen, fortæller formand for Medicinrådet Steen Werner Hansen.

Medicinalfirma i åbent opgør med Medicinrådet

”Jeg finder det uforståeligt, at Medicinrådet forlanger markant lavere priser i Danmark end det man har forhandlet og accepteret i andre sammenlignelige lande som Norge og Sverige.”