Anders Kühna håber på, at regionen finder frem til en model, hvor industrien kan give støtte til lægernes efteruddannelse på hospitalsniveau.

Region Midtjylland åbner op for kompromis om sponsorstøtte

Det tyder på, at Region Midtjylland er på vej væk fra et totalforbud mod industristøtte til efteruddannelse af læger.

Fremtiden kan i stedet blive, at lægemiddel- og medikoindustrien støtter lægers efteruddannelse i form af puljer til hospitalerne frem for de enkelte læger, hvorpå det så er hospitalerne internt, som beslutter, hvem der skal efteruddannes.

Det siger Anders Kühnau (S) til Ugeskrift for Læger. Anders Kühnau er formand for regionens hospitalsudvalg og kommende regionsrådsformand.

Region Midtlyllands model vil dermed blive en mindre distanceret version af den model, som Region Hovedstadens formand, Sophie Hæstorp Andersen (S), tidligere har argumenteret for, hvor hun mener, at amslængdeprincippet kan sikres ved at kræve, at det er regionen frem for lægerne, der modtager pengene.

Politikerne i Region Midtjylland har i hospitalsudvalget fået forelagt administrationens udkast til retningslinjer, ligesom de blev orienteret om dialogen med Lægemiddelindustriforeningen og en række repræsentanter for lægerne.

"Jeg har en forventning om - på baggrund af det, jeg har lyttet mig til - at vi forhåbentlig kan finde en model, hvor industrien kan være med til at give noget støtte på hospitalsplan i stedet for, at de enkelte læger bliver peget ud. Det er for mig at se det springende punkt", siger Anders Kühnau til Ugeskriftet.

"Hvis det kan lade sig gøre, så kan vi godt acceptere, at der kommer støtte stadigvæk," siger han.

Region Midtjylland har ligesom Region Syddanmark meldt ud, at ved årsskiftet droppes al industrifinansiering af lægers efteruddannelse. Det sker af hensyn til Medicinrådets skærpede habilitetsregler.

Tags: efteruddannelse, Medicinrådet, Region Midtjylland, Anders Kühnau, habilitetsregler

Like eller del denne artikel