Ny model for indidivuel behandling gjort permanent

To års succes med forsøg med mere opsøgende arbejdsgange for medarbejderne og mere fleksible behandlingstilbud til patienterne er nu blevet til en permanent ordning i Region Hovedstadens Psykiatri.

Det er de såkaldte F-ACT teams, der bygger på tesen om, at intensiv behandling i eget hjem og nærmiljø kan hjælpe patienter med at tage forværring i opløbet og dermed forebygge indlæggelser.  

Forsøget startede i 2016, bl.a. med baggrund i de begrænsede muligheder for at tilpasse forløb og behandling efter patienternes aktuelle behov. Det førte til sammenlægning af de distriktspsykiatriske teams og Opsøgende Psykiatriske teams til nye F-ACT-teams – med inspiration fra Holland, hvor man udviklede F-ACT modellen for ti år siden.

Mere individuel behandling

F-ACT står for Flexible Assertive Community Treatment og er en organiseringsmodel for ambulant behandling af mennesker med svære psykiske lidelser som eksempelvis skizofreni. Modellen gør det bl.a. lettere at tilpasse intensiteten af behandlingen, så den passer til patientens aktuelle behov. I perioder hvor patienten har det særligt dårligt, hjælper teamet med at sikre, at patienten får intensiv hjælp i hjemmet eller nærmiljøet hver dag, hvis der er behov for det.

Mere tryghed også for medarbejderne

Evalueringerne af modellens brug i dansk praksis viser, at der er stor tilfredshed med den hos patienter og pårørende. Også blandt medarbejderne, som oplever, at modellen giver øget faglig sparring, tryghed for den enkelte medarbejder og større fleksibilitet i teamet, især i hverdagen, men også ved f.eks. kontaktpersoners ferie og fravær. Og det har ændret og forbedret praksis.

I alt fem F-ACT-teams bliver nu gjort permanente.

”Vi er rigtig glade for at F-ACT bliver gjort permanent. Det giver så god mening for personalet og patienterne, der får en behandling som er tilpasset deres behov. Ligeledes oplever personalet ikke længere at ’stå alene’ med de svære patientsager,” fortæller afdelingssygeplejerske Nadja Lauesen fra temaet i Bispebjerg/Brønshøj.

Mere forskning skal gøre det endnu bedre

Også i direktionen for Region Hovedstadens Psykiatri er der glæde over, hvordan det vellykkede forsøg er faldet ud. Og herfra ønsker man, at praksis bliver endnu bedre, hvorfor implementeringen følges tæt forskningsmæssigt. Håbet er, at det vil munde ud i forslag til tilpasninger og forbedringer i F-ACT-teamene. 

Der er løbende  ca. 6.800  patienter i behandling i F-ACT-teams i Region Hovedstadens Psykiatri, og til efteråret 2018 udvides ordningen til endnu ca. 3.000. 

Tags: psykiatri

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Persondatapolitik

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk
www.diagnostisktidsskrift.dk