Sundhedsplatformen giver stort hul i statistikkerne

Når Dansk Intensiv Database, DID, om kort tid kommer med deres årsrapport, vil den i år være temmelig mangelfuld. Det skyldes, at Sundhedsplatformen (SP) har fodret DID med forkerte værdier, lige som der heller ikke er indberettet nær så mange data som forventet.

DID-databasen monitorerer indlæggelser på alle landets intensiv-afdelinger og spiller en stor rolle i afdelingernes arbejde med at forbedre behandlingskvaliteten til glæde for patienterne.

”De manglende indberetninger betyder, at vi ikke kan publicere væsentlige dele af de statistikker fra Region Hovedstaden, som vi plejer at have med i årsrapporten. Og det er ikke bare ærgerligt, men også et problem, der har store konsekvenser,” siger Torsten Faber, overlæge på Intensiv Afd. på Herlev Hospital og næstformand i DID.

Han understreger, at det hul, der bliver i årets rapport, formentlig er permanent og næppe vil kunne repareres – heller ikke når problemerne med korrekt dataoverførsel og -udtræk mellem SP og Landspatientregistret (LPR) løses.

DID er en kvalitetsdatabase, som bruges af intensiv-afdelingerne i deres arbejde med kvalitetsudvikling. Og har lægerne ingen eller forkerte tal at se på, har de heller ingen mulighed for at finde ud af, om deres performance lever op til standarderne, lige som de ikke vil kunne måle, om deres aktiviteter over tid udvikler sig værre eller bedre, end de skal. Og det er et problem, siger Torsten Faber, fordi det gerne skulle være sådan, at man, på det enkelte hospital i regionen, fra år til år kan se, om behandlingskvaliteten går den rigtige eller den forkerte vej.

Flere databaser har samme problemer

Og det er ikke kun DID, der lider under Sundhedsplatformens mangler ift. registrering af data og udtræk af dem. Lignende beklagelser har kunnet høres fra flere andre kliniske kvalitetsdatabaser, der lige som DID henter deres data i Landspatientregistret. Og alt i alt betyder det, at man på hospitalerne lige nu ikke er i stand til at udføre et ordentligt kvalitetsudviklingsarbejde, foruden at forskere kommer til at mangle de data, som mange af deres projekter baserer sig på.

En mere brugbar næste rapport

Torsten Faber forventer, at problemet med Sundhedsplatformen og dataindberetning bliver løst inden så længe, sådan, at årsrapporten fra DID i 2018 vil se næsten normal ud igen.

”Et af problemerne var et beregningsprogram, som skulle anvendes i SP, og som sendte forkerte data af sted. Men det er nu ændret, sådan at vi igen har mulighed for at indberette korrekte data til Landspatientregistret. Og det skulle gerne betyde, at vi kan udsende en god og brugbar rapport næste år. Men indtil da vil der altså være et hul, som nok aldrig kan lukkes,” siger han og understreger, at de aktuelle problemer ikke har været til skade for patienterne.

Tæt på noget ligeværdigt

I forhold til sine kolleger på Rigshospitalets intensiv-afdelinger, som her i Sundhedspolitisk Tidsskrift har klaget deres nød og udtrykt, at de føler sig bombet ti år tilbage pga. problemer med at få data ind og ud af Sundhedsplatformen, siger Torsten Faber, at han kun kan sekundere deres oplevelser. På Herlev Hospital har man således oplevet nogenlunde det samme. Men fordi man her gik på SP et halvt år før Rigshospitalet, har man i dag, ifølge overlægen, fået luget ud i mange problemer og fået indarbejdet nye rutiner, så man nu er næsten 100 procent med igen ift. at kunne sende korrekte data til Landspatientregistret.

”Jeg savner også vores gamle it-system, som var vældig godt. Men jeg vil sige, at SP formentlig kommer tæt på noget ligeværdigt – når det er fuldt udviklet,” siger Torsten Faber.

 

LÆS MERE: 

Tags: sundhedsplatformen, Torsten Faber, Herlev Hospital

Like eller del denne artikel