Intensivlæger: Vi kompenserer for ringe overblik

At blive indlagt og behandlet som intensivpatient på Rigshospitalet foregår i dag uden den hidtidige overblik over bl.a. medicinordinationer og væskeordinationer, fordi Region Hovedstaden sidste efterår skrottede det værktøj, som lægerne støttede sig til.

Indtil nu er det lykkedes lægerne at kompensere ved at registrere manuelt og i øvrigt være ekstremt opmærksomme på hver enkelt patient. Men overblikket er væk, lige som de skal bruge langt mere tid på ikke-klinisk arbejde.

Når patienter indlægges på intensivafdelingen i dag, har lægerne ikke længere mulighed for at bruge det it-program, der igennem mere end ti år gav dem et hurtigt og nemt overblik – og som i øvrigt medførte en høj grad af sikkerhed for, at behandlingen blev fulgt præcis med det rette ind- og udløb af væsker, medicin m.m.

Lægerne på intensivafdelingen siger, at de gør, hvad de kan for at mindske risikoen, men de er forsigtige med at udtale sig om konsekvenserne af situationen for patienterne. De erkender, at det kan medføre, at patienterne på sigt ikke får den behandling, som de skal have.

”Vi forsøger efter bedste evne at kompensere ved at korrigere og være ekstremt opmærksomme. Men det er meget besværligt og tidskrævende, at vi nu hele tiden skal gå rundt og tjekke medicinering og væskebalancer for hver enkelt patient, hvor det hele før kørte mere eller mindre automatisk,” siger Tom Hartvig, overlæge på Intensiv Terapi med speciale i brandsår.

Han kalder CIS et meget intuitivt program, der rummede både patientjournaler, væskeskemaer m.m. og dermed gav klinikerne et nemt og sikkert overblik over situationen for hver enkelt patient. Det overblik er nu væk, lige som afdelingen i dag løbende og i længere perioder er nødt til at tage personale ud af det daglige kliniske arbejde for at sidde og lave efter-registreringer.

På spørgsmålet, om skrotningen af CIS kan øge dødeligheden på afdelingen, siger Tom Hartvig:

”Ja, det er jo vores værste scenarie. Vi gør selvfølgelig alt for, at det ikke sker – og vi har heller ingen data på, at det sker nu.”

Jakob Steen Andersen, overlæge og ansvarlig for registrering og kvalitetsmonitorering samt medlem af ledelsen på afdelingen for Intensiv Terapi, nøjes med at sige, at det jo er veldokumenteret i pressen, at EPIC har direkte konsekvenser for patienterne. Primært fordi det ikke er muligt for lægerne at opretholde den samme aktivitet som tidligere.

”Risiko nummer ét er selvfølgelig patientsikkerheden. Og er det i en grad, hvor det er uansvarligt? Det, jeg kan sige er, at vi helt generelt er utrolig bekymrede for, hvor mange ressourcer, der skal bruges for at få EPIC til at virke på de danske hospitaler,” siger han.

Stor alvor

Region Hovedstaden har meldt ud at deres andel af det samlede projekt, der løber i årene 2014 til 2017, udgør ca. 1 mia. kr. Lægerne frygter imidlertid, at beløbet for den fortsatte implementering bliver langt større.

”Vores største frygt er, at de afskedigelser, der lige nu sker med henvisning til gevinstrealiseringer, vil fortsætte længe endnu, fordi man bliver nødt til at bruge flere og flere ressourcer på at få Sundhedsplatformen til at virke. Det ligner skruen uden ende. Og vi ser på situationen med meget stor alvor,” siger Jakob Steen Andersen.

Får ingen svar

Overlægerne har både før og efter implementeringen af EPIC gjort ledelserne på hospitalet og i regionen opmærksom på de mange og alvorlige problemer, som de mener, at Sundhedsplatformen medfører.

”Men desværre har vi kun oplevet en stigende grad af resignation og vildrede i administrationerne og manglende svar på vores henvendelser.”

Som konsekvens af situationen er motivationen blandt personalet på Rigshospitalet godt i gang med at smuldre.

”Det er dybt frustrerende, at kolleger siger op, fordi de ikke synes, at de kan fungere i et system, hvor den øverste ledelse udviser mangel på respekt for alle de fagligt dygtige mennesker i denne organisation – sådan som de for eksempel gør ved at sige, at der er økonomiske gevinster at hente på EPIC, når alle kan se, at det ikke passer. Det er meget demotiverende. Og det er – sammen med de økonomiske konsekvenser – det rigtigt farlige ved Sundhedsplatformen, som i sidste ende kan komme til at gå ud over patienterne,” siger Jakob Steen Andersen.

Af samme grund, tilføjer han, er der ved at brede sig en kultur, hvor personalet ikke længere vil være med til at holde deres bekymringer omkring udviklingen skjult og nu føler, at de er nødt til at fortælle om problemerne som følge af Sundhedsplatformen..

Det intensive journalsystem CIS, der fungerede på intensivafdelingerne før implementering af SP kostede for hele Region Hovedstaden mindre end fem mio. kr. årligt. Systemet fungerer i hele Region Syddanmark og er i øvrigt lige indkøbt til hele det islandske hospitalssystem.

Tags: Rigshospitalet, sundhedsplatformen, intensivafdeling, Jakob Steen Andersen, Tom Hartvig

Like eller del denne artikel