”Det virker det næsten utopisk at tro, at Sundhedsplatformen kommer til at fungere ordentligt,” siger klinikchef Jakob Trier Møller fra Anæstesi- og operationsklinikken på Rigshospitalet. – Foto: Lars Rievers

Kolleger fra andre afdelinger støtter intensivlæger i kritik

For et par uger siden udtrykte læger fra intensiv-afdelingen til Sundhedspolitisk Tidsskrift, at de føler sig bombet ti år tilbage af Sundhedsplatformen, og samtidig ikke oplever, at deres påpegning af fejl og mangler bliver hørt. Lægerne får støtte af kolleger fra andre afdelinger. 

Lægerne på intensiv-afdelingen gav udtryk for stærk bekymring, fordi det hidtidige overblik over bl.a. medicinordinationer og væskeordinationer nu er skrottet på grund af Sundhedsplatformen.

Lignende toner lyder nu fra flere andre afdelinger på hospitalet. Det gælder bl.a. hjerteintensiv, hvor lægerne dog ikke har lyst til at sige noget offentligt. Og det gælder hovedortocentret, hvor overlæge og klinikchef Jakob Trier Møller fra Anæstesi- og operationsklinikken gerne vil sige højt, at frustrationerne blomstrer.

Ganske vist er man her glade for, at selve anæstesimodulet i SP fungerer relativt godt. Men når der er så meget andet, der ikke fungerer – f.eks. medicinmodulet, kortfattet oversigt over patientens helbredssstatus, alt for mange klikk osv.– lader SP meget tilbage at ønske, mener han.

”Vores frustrationer gælder også den nationale anæstesidatabase, hvor SP leverer for få data, og data som ikke er valide. Det er en database vi plejer at bruge meget. Så når den ikke fungerer, er det et stort skridt tilbage,” siger klinikchefen.

Utopisk at tro det kommer til at virke

Anæstesidatabasen bruges især til kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og forskning. Og alt dette ligger i dvale nu.

”Vi blev lovet verdens mest avancerede system i forhold til levering af data. Men her står vi et år efter, at vi gik på SP og kan ingenting få ud. Så vi er meget frustrerede,” siger Jakob Trier Møller.

Han og kollegernes frygt er, at der i sidste ende falder nogle år ud af databasen, som ikke kan hentes ind igen. Under alle omstændigheder står de med et problem, som der skal findes en løsning på, som klinikchefen ser det. Derfor har de også gjort opmærksom på det hele vejen op gennem systemet. Foreløbig dog uden resultat.

Alle SP-problemerne sammenlagt har fået lægerne til at stille spørgsmålstegn ved, om det omfattende it-system nogensinde kommer på skinner:

”Som jeg forstår det, er systemet indrettet sådan, at hvis alle ikke gør alting ens og helt efter bogen, så går det galt. Så når vi kun er mennesker i den anden ende, der kan lave fejl, så virker det næsten utopisk at tro, at systemet kommer til at fungere ordentligt,” siger klinikchefen, men understreger, at håbet, trods frustrationerne, stadig lever.

Forskere frygter også for konsekvenserne

Manglen på valide data er altså et her- og-nu problem for lægerne. Men også i forskningen er det et problem for dem, der lige nu sidder med projekter, hvor der er behov for at trække på data, lige som det kan blive det for andre forskere på sigt.

”Hvis SP begrænser dataopsamlingen kan det få konsekvenser, da det er denne, som sundhedsforskningen lever af. Men lad os nu se. Som jeg forstår det, bliver der stadig indrapporteret data til SP. Lige nu er problemet bare, at vi ikke kan få dem ud, og at ingen ved hvornår det sker. Og det skal der jo findes en løsning på. Ellers vil en del forskning gå i stå,” siger Anders Perner, professor på Institut for Klinisk Medicin på Rigshospitalet.

Hans fokus er klinisk forskning blandt kritisk syge patienter. Og han er lige nu selv i gang med et projekt, der ikke umiddelbart lider under problemerne med manglende data, men kan komme til det.

”Lige nu er det primært et driftsproblem, at vi ikke kan trække valide data ud, men på sigt bliver det også et forskningsmæssigt problem, hvis det ikke snart lykkes,” siger han.

 

 

Læs øvrige artikler om problemer med Sundhedsplatformen på intensiv afdeling:

Tags: Rigshospitalet, sundhedsplatformen, intensiv afdeling

Like eller del denne artikel