"QALY-metoden vil være med til at sikre gennemsigtige afgørelser på tværs af sygdomsområder. Vi ser frem til, at Medicinrådet får hjælp fra metoden til at vurdere ny medicin, som patienter kan få gavn af," siger Stephanie Lose.

Medicinrådet tager ny metode i brug

Fra nytår skal Medicinrådet benytte en ny metode til vurdering af ny medicin fra årsskiftet. Det er nu endeligt besluttet af bestyrelsen i Danske Regioner.

Lægemiddelvirksomheder skal bruge de såkaldte QALY-værdier, der er baseret på begrebet ”kvalitetsjusterede leveår”, når effekten af nye præparat skal vurderes af rådet. Medicinrådet kan bruge QALY til at sammenligne forskellige lægemidlernes effekt og pris. I lande som England, Norge og Sverige bruges QALY-metoden allerede.

Den endelige godkendelse er sket, efter at Danske Regioner har haft både metode- og procesvejledningerne i høring, og tilbagemeldingerne har overordnet vist opbakning. Desuden har fagfolk samt virksomheds- og patient-repræsentanter fulgt arbejdet.

Det var meningen, at Medicinrådet fra 1. oktober 2020 skulle anvende ”QALY-metoden” i forbindelse med vurderingen af nye lægemidler. Men det blev udskudt nogle måneder, da overgangen til den nye metode kræver uddannelse af både Medicinrådet og fagudvalg, og det havde medlemmerne ikke tid og mulighed for i coronakrisen, da de lægefaglige eksperter arbejdede på fuld kraft på hospitalerne.

QALY bliver ikke det eneste parameter til de samlede vurderinger af nye lægemidler. Rådet skal fortsat inddrage principper vedtaget af Folketinget og principper om alvor og forsigtighed. Og hvis QALY-værdier ikke kan beregnes, fordi der - som f.eks. ved sjældne sygdomme - kun er sparsomme data, skal de tilgængelige data og vurderinger fortsat kunne bruges til vurderinger.

"QALY-metoden vil være med til at sikre gennemsigtige afgørelser på tværs af sygdomsområder. Vi ser frem til, at Medicinrådet får hjælp fra metoden til at vurdere ny medicin, som patienter kan få gavn af," siger Stephanie Lose i en pressemeddelelse fra Danske Regioner.

 

FAKTA: Hvad er QALY?

  • QALY er en forkortelse for qality-adjusted life year eller kvalitetsjusteret leveår.
  • Metoden bruges i sundhedsøkonomiske evalueringer til at vurdere værdien af ​​eksempelvis behandling med nye lægemidler.
  • QALY kombinerer livskvalitet og forventet ekstra levetid ved en behandling, som lægges sammen til en samlet talværdi. Således måler QALY både vundne leveår og den forbedrede livskvalitet ved en given behandling.
  • QALY angiver en værdi mellem 1 og 0, hvor 1 er perfekt helbred, og 0 er død.
  • QALY giver mulighed for at sammenligne behandlinger på tværs af sygdomsområder.

Kilde: Medicinrådet

 

Sundhedspolitisk Tidsskrift har skrevet en del om indførslen af QALY i Meicinrådet. Du kan læse nogle af dem her:

Tags: Medicinrådet, medicinraadet, qaly, corona

Like eller del denne artikel