Danske Regioners administrerende direktør Adam Wolf er meget lidt begejstret i sit brev til Medicinrådet.

Surt brev: Medicinrådet får løftet pegefinger af Danske Regioner

Danske Regioner er ikke tilfredse med, at Medicinrådet ikke nåede at indgive høringssvar til den nye proces- og metodevejledning for rådets arbejde inden for tidsfristen. Det lader administrerende direktør Adam Wolf Medicinrådet vide i et skarpt brev henvendt til rådets formandskab.

Fristen var 16. september, men Medicinrådet har på grund af travlhed ikke nået at drøfte udkastet til vejledningen før på rådsmødet 23. september, og her nåede man kun en kort drøftelse af udkastet. Derfor skrev Medicinrådet 28. september til Danske Regioner og bad om lov til at få sit svar med i puljen på trods af den overskredne tidsfrist. 

Anmodningen er dog ikke faldet i god jord hos Danske Regioner. Administrerende direktør Adam Wolf sender tre dage senere et brev retur, hvor han giver rådet lov til at afgive høringssvar, men han minder samtidig Medicinrådets to formænd om, at rådet har haft to medlemmer med i den følgegruppe, som løbende har fulgt og kommenteret på vejledningerne, mens de er blevet til, og at der desuden også sidder repræsentanter fra Lif og Danske Patienter i følgegruppen, der også er repræsenteret i Medicinrådet. 

“Det er derfor uheldigt, at Medicinrådet endnu ikke har været i stand til at fremsende et høringssvar. Det er vigtigt at huske, at der allerede har været en høringsfase om indførelse af Qaly, og at det herefter blev besluttet at indføre den nye metode pr. 1. januar 2021,” skriver han.

Og indførelsen 1. januar står i øvrigt ikke til diskussion, understreger Adam Wolf, og det samme gælder forlængelsen af den nuværende maksimale sagsbehandlingstid fra 12 til 16 uger, og dermed er der helt klare rammer for, hvad Medicinrådet kan forholde sig til i denne fase, skriver han. 

“I lyset af, at metoden ligger fast, vil jeg opfordre jer til at overveje, om det er relevant at rejse spørgsmålet om protokoller, som ikke burde være et nødvendigt sagsbehandlingsskridt efter overgangen til den nye metode 1. januar 2021. Anvendelse af protokoller efter 1. januar 2021 vil alt andet lige gøre det sværere for rådet at overholde sagsbehandlingstiden på 16 uger, der som sagt ikke står til at ændre,” skriver Adam Wolf. 

Efter således at have ridset en smal bane op for Medicinrådet afslutter Danske Regioners administrerende direktør med at give rådet frist for deres svar den 9. oktober, hvilket er to dage efter det ekstraordinære medicinrådsmøde, hvor rådet planlagde at drøfte vejledningen og formulere deres høringssvar. Medicinerrådet afgav sit høringssvar fredag, og Sundhedspolitisk Tidsskrift har i skrivende stund endnu ikke fået høringssvaret. 

Tags: Medicinrådet

Like eller del denne artikel