"Vi henstiller til Medicinrådet prioriterer at behandle de sager, der har størst betydning for patienterne indenfor tidsfristerne," siger Stephanie Lose.

Indførslen af QALY i Medicinrådet udskydes

Det var meningen, at Medicinrådet fra 1. oktober 2020 skulle anvende ”QALY-metoden” i forbindelse med vurderingen af nye lægemidler. Men nu udskyder Danske Regioner den nye metode med op til et halvt år.

Det skyldes, at overgangen til den nye metode kræver uddannelse af både Medicinrådet og fagudvalg, og det har medlemmerne ikke tid og mulighed for i coronakrisen, da de lægefaglige eksperter arbejder på fuld kraft på hospitalerne.

Al arbejdet i Medicinrådet får derfor også en ny, midlertidig organisering, oplyser Danske Regioner.

Det betyder først og fremmest, at sagsbehandlingen i højere grad vil ske skriftligt eller på video, så fysiske møder og transporttid undgås. I de tilfælde, hvor Medicinrådet er nødt til at behandle sager på møder, vil det ske med færre deltagere, så belastningen af de hospitalsansatte læger mindskes.

I fagudvalgene under rådet vil arbejdet også i højere grad foregå skriftligt, og formænd vil kunne udpege medlemmer af udvalgene til at aflaste dem. Rådet vil desuden kunne udpege midlertidige formænd for udvalgene.

"Covid-19-situationen påvirker hele sundhedsvæsenet, og derfor er vi nødt til at organisere arbejdet lidt anderledes. Det er vigtigt for os, at Medicinrådet fortsat kan godkende ny medicin på et højt fagligt grundlag. Der kan forekomme forsinkelser i arbejdet, men vi henstiller til Medicinrådet prioriterer at behandle de sager, der har størst betydning for patienterne indenfor tidsfristerne," siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, hvis bestyrelse har godkendt ændringerne i Medicinrådets arbejdsgange.

De ordinære rådsmøder i april og maj erstattes af de nye procedurer. Varigheden af de midlertidige ændringer, som bestyrelsen i Danske Regioner har godkendt, vil afhænge af, hvordan Covid-19-krisen udvikler sig de kommende måneder.

 

FAKTA: Hvad er QALY?

  • QALY er en forkortelse for qality-adjusted life year eller kvalitetsjusteret leveår.
  • Metoden bruges i sundhedsøkonomiske evalueringer til at vurdere værdien af ​​eksempelvis behandling med nye lægemidler.
  • QALY kombinerer livskvalitet og forventet ekstra levetid ved en behandling, som lægges sammen til en samlet talværdi. Således måler QALY både vundne leveår og den forbedrede livskvalitet ved en given behandling.
  • QALY angiver en værdi mellem 1 og 0, hvor 1 er perfekt helbred, og 0 er død.
  • QALY giver mulighed for at sammenligne behandlinger på tværs af sygdomsområder.

Kilde: Medicinrådet

Tags: Medicinrådet, medicinraadet, qaly, corona

Like eller del denne artikel