Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Somatik og psykiatri skal integreres: Klapsalver i Psykiatrifonden

Der var spontane Yes!-råb og klapsalver i Psykiatrifonden tirsdag, da det viste sig, at Sundhedsstrukturkommissionen vil integrere somatik og psykiatri i sine anbefalinger.

Kommissionen præsenterede seks tværgående anbefalinger, som er uafhængige af valget af forvaltningsmodel, som kommissionen præsentrede tre af. De seks anbefalinger håber kommissionen på, at regeringen tager til sig, uanset hvad den ellers beslutter sig for. Et af de seks forslag gik på, at psykiatrien skal integreres organisatorisk i det samlede sygehusvæsen. Formålet er at sikre bedre sammenhæng for patienter med psykiske lidelser, styrke muligheden for at somatiske lidelser opdages og behandles mere effektivt hos mennesker med psykiske lidelser, sikre nemmere adgang til psykiatriske kompetencer for somatiske patienter og bidrage til et styrket ledelsesmæssigt fokus og tættere samarbejde mellem psykiatrien og somatikken om forskning, kvalitetsudvikling og kompetenceopbygning.

“Hvis det her går igennem, er det den bedste nyhed i årevis for mennesker med psykisk sygdom og deres familier. Det er det, vi har arbejdet for. Nu skal sundhedsvæsenet indrettes til den virkelige patient,“ siger Psykiatrifondens direktør Marianne Skjold.

Psykiatrifondens mener, at adskillelsen af fysisk og psykisk sygdom i dagens sundhedsvæsen har ført til underbehandling og kortere liv for mennesker med psykisk sygdom.

“Det sundhedsvæsen, vi har, er skabt med udgangspunkt i den somatiske patient. Det sundhedsvæsen, vi skal skabe, skal tage udgangspunkt i den virkelige patient. Derfor har vi længe arbejdet for at samle psykiatrien og somatikken, og derfor er vi rigtig godt tilfredse med dagens udmelding,” siger Marianne Skjold.

“Det mest almindelige er jo ikke, at man enten har en psykisk sygdom eller en somatisk sygdom. Det mest almindelige er jo, at man på et tidspunkt får begge dele, og ofte samtidig. Det er virkeligheden, og det afspejler sig ikke i sundhedsvæsnet i dag," siger hun.

Forslaget fra kommissionen involverer også krav om fasttilknyttede læger på botilbud, nationale kvalitetsstandarder for den sundhedsfaglige indsats i socialpsykiatrien og overvejelser om tværsektorielle samarbejdsfora på psykiatriområdet.

“Vi er meget glade for, at der er udsigt til nationale kvalitetsstandarder for den sundhedsfaglige indsats, og at man vil løfte og ensarte kvaliteten,” siger Marianne Skjold. 

Samtidig gør psykisk sygdom det svært at navigere i sundhedssystemet, også når den optræder sammen med fysisk sygdom. Det betyder, at det kan være vanskeligt at finde, forstå, vurdere og bruge information til at tage beslutninger om sundhed. Patienter med samtidig fysisk og psykisk sygdom har dobbelt så høj risiko for at have begrænsede sundhedskompetencer sammenlignet med patienter, som alene har en fysisk lidelse.  

“Den virkelige patient fejler ofte flere ting på en gang. Fx har 12 procent af mennesker med diabetes også en psykisk sygdom, og det samme gælder 10 procent af dem, der får en blodprop i hjertet. Derfor er det så afgørende for os, at der nu er lagt op til, fysisk og psykisk sygdom ikke kan skilles ad, heller ikke i organiseringen af vores sundhedsvæsen,” siger Marianne Skjold.

En forening af psykiatrien og somatikken skal sikre bedre og lige adgang til den rette behandling for mennesker med psykisk sygdom. I mange år har psykiatrien cirklet rundt i sin egen verden ved siden af resten af sundhedsvæsenet med sin egen ledelse, sin egen økonomi, sine egne fysiske rammer, mener Marianne Skjold. 

“Gabet fra somatik til psykiatri er for stort, stigma og uvidenhed koster liv, og det samme gør ringe kvalitet og ressourcer i opsporing, udredning og behandling. Vi håber virkelig, at regeringen tager fat på at virkeliggøre den integration hurtigst muligt, og vi kommer til at følge forhandlingerne tæt,” siger hun.

Kommissionens rapport vil nu blive sendt i en bred offentlig høring. Aktører vil have mulighed for at indsende høringssvar til og med den 6. august 2024. Og herefter vil regeringen præsentere sit udspil.

 

 

Artikler om Sundhedsstrukturkommissionens rapport:

 

 

Del artikler