Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

"Det er afgørende, at lægerne kommer mere på banen i det nære sundhedsvæsen og får flere opgaver. Og det er også uhyre vigtigt, at lægerne i højere grad skal være der i landet, hvor der er brug for dem," siger Anders Kühnau.

Danske Regioner: Gode anbefalinger i forhold til praktiserende læger

I to ud af Sundhedsstrukturkommissionens tre modeller for fremtidig organisering af sundhedsvæsenet nedlægges regionerne i sin nuværende form. Og i den sidste model bliver deres rolle ændret. Alligevel forsøger Danske Regioner at finde en grimasse, der kan passe, og roser Sundhedsstruktur-kommissionen for et meget grundigt stykke arbejde.

Danske Regioner skriver i en pressemeddelelse, at det især er positivt, at kommissionen i høj grad har taget ideen om at samle ansvaret for sundhed til sig. En samling, som regionerne dog gerne så placeret hos dem selv – Danske Regioner har selv de seneste måneder fremlagt forslag til, hvordan det nære sundhedsvæsen skal se ud i fremtiden. 

"Vi har en historisk chance for at samle ansvaret for danskernes sundhed ét sted og få det nære sundhedsvæsen op i en anden liga. Den mulighed skal udnyttes - for borgernes og patienternes skyld. Og vi mener, at det er oplagt at gøre det i de fem nuværende regioner. Mit budskab til regeringen og folketing er derfor: Husk nu ambitionerne," siger Anders Kühnau i en pressemeddelelse.

Regionerne er glade for, at kommissionen kommer med meget klare anbefalinger i forhold til praktiserende læger og speciallæger. De skal fordeles bedre geografisk, og de skal have større ansvar i det nære sundhedsvæsen.

"Her er kommissionen virkelig visionær i forhold til at skabe mere lighed i sundhed – og vi i regionerne er på linje. Det er afgørende, at lægerne kommer mere på banen i det nære sundhedsvæsen og får flere opgaver. Og det er også uhyre vigtigt, at lægerne i højere grad skal være der i landet, hvor der er brug for dem," siger Anders Kühnau.

Uanset hvordan man skruer en reform sammen, så bør det være et bærende princip, at sundhedsvæsenet er for vigtigt til at overlade til embedsmænd eller uigennemsigtige bestyrelser, mener regionerne.

"Vi er selvfølgelig meget tilfredse med, at langt de fleste stemmer i debatten nu anerkender værdien af direkte folkevalgte politikere til at styre vores sundhedsvæsen. Sundhed er det vigtigste velfærdsområde for danskerne. Så lad os slå fast, at der også i fremtiden skal være et direkte folkevalgt regionalt demokrati," siger Mads Duedahl, næstformand i Danske Regioner.

Danske Regioner mener, at det er et stort problem, at kommissionens sundhedseksperter ikke har indtænkt miljø, klima og transport og uddannelse i deres modeller. Her er masser af opgaver, som i dag løses i regionerne – og endnu flere, som med fordel i fremtiden kunne løses i regionerne.

"Rene sundhedsregioner vil være en fejltagelse. For eksempel gælder det for en række miljø- og klimaopgaver, at kommunerne er for små og staten for langt væk. Det vil være forkert, hvis regionernes kompetencer vrages til fordel for nye, dyre institutioner, som på ingen måde matcher regionernes indsigt og effektivitet," siger Mads Duedahl.

 

 

Artikler om Sundhedsstrukturkommissionens rapport:

 

 

Del artikler