Coronakort fra 6. maj.

Nyt coronakort: Her må kommune nu lukke ned - og her er der styr på smitten

For første gang i fire måneder nåede torsdagens smittetal over 1.000, og vi begynder så småt at se følgerne af den seneste tids gradvise genåbning.

Samtidig er grænserne for nedlukning af kommuner og sogne ændret pr. 30. april, så der er plads til større smitteudvikling, inden skoler, butikker, liberale erhverv osv. lukker. Grænsen for den testkorrigerede incidens er blevet flyttet fra 200 til 250 for kommuner, og det har Hørsholm og Brøndby været glade for i ugens løb. De har torsdag en testkorrigeret incidens på hhv. 234 og 223, som for en uge siden havde været nok til, at de skulle lukke alle skoler, idræts- og kulturtilbud, liberale serviceerhverv, serveringssteder, storcentre mm. 

At en incidens er "testkorrigeret" betyder, at nedlukningsmodellen korrigerer for, at der i nogle kommuner kan være ekstra høj testaktivitet, og at man derfor finder flere tilfælde. Den høje testaktivitet skal ikke straffes, så derfor korrigeres incidensen nedad. 

10 drenge i Hørsholm så fodbold

Nu kan Hørsholm og Brøndby kommuner så stadig holde alt åbent - men det er måske en stakket frist, for specielt Hørsholm er ikke mange positive podepinde fra en tvangslukning, og smitten i kommunen har udviklet sit voldsomt den seneste tid, specielt i den seneste uge. For kun tre uger siden var incidenstallet nede omkring 50. Torsdag var den ikke-testkorrigerede incidens på 262,1.

Smitten har spredt sig, efter at en gruppe på 10 drenge fra Rungsted Gymnasium onsdag i sidste uge mødtes og så Champions League i tv. Efterfølgende blev ni af de ti konstateret smittet, og de har siden smittet videre til deres familie og venner. Da drengene kom fra forskellige klasser, har gymnasiet nu bedt 14 klasser blive hjemme torsdag og fredag og lade sig teste forud for den fysiske undervisning på mandag.

Drengene overtrådte intet forsamlingsforbud, for man måtte godt samles ti personer i private hjem. Men ivrige fodboldråb (sandsynligvis) og en meget smitsom virus var altså en kombination, der nu kan sætte en hel kommune i fare for at lukke ned.

OPDATERING FREDAG KL. 13.30: Så gik den ikke længere. Den testkorrigerede incidens i Hørsholm passerer fredag 250, og kommunen må nu lukke skoler, fritidsinstitutioner og kommunale arbejdspladser ned. Det oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Stigende smitte i sogn sætter hel kommune i fare

Også Brøndby Kommune er i overhængende fare for at måtte lukke, og det skyldes smitteudviklingen i et enkelt sogn. Vestegnskommunen deler sammen med Billund Kommune torsdag en træls førsteplads som kommunerne med landets højeste incidens - begge har 274,7 - men på grund af Brøndby Kommunes mange tests er den testkorrigerede incidens 223 og altså lavere end Hørsholms 234. 

Selvom smitten stiger overalt i kommunen, er sognet Brøndby Strand ekstra hårdt ramt. Her blev der torsdag registreret 59 nye smittede på en uge, og det er over en fordobling i forhold til ugen før. I hele kommunen har der været 96 nye smittede den seneste uge, så de smittede i sognet Brøndby Strand udgør 60 procent af alle smittede i kommunen, som har fire sogne.

Fredag og lørdag vil der derfor blive gjort en ekstra indsats i sognet for at få smittetrykket ned. Sognet opfylder nemlig lige nu to ud af tre kriterier for en automatisk nedlukning. Det skal have mindst 20 smittede den seneste uge - Brøndby Strand har 59. Incidensen skal være mindst 500 smittede pr. 100.000 indbyggere - Brøndby Strand har en incidens på 417, som lige nu er stigende. Det sidste krav er, at positivprocenten skal være mindst 2,5 - her har Brøndby Strand en positivprocent på 4,1. Det betyder, at hvis antallet af nye smittede per 100.000 indbyggere i Brøndby Strand ryger over 500, lukker sognet ned. 

Smitten breder sig ud over alle aldersgrupper i Brøndby - der er den seneste uge fundet smitte hos både helt små børn og hos en borger på over 90 år.

Billund ramt af skole-udbrud

Billund Kommune har også fået en gul bjælke med "høj incidens" fra myndighederne, som indikerer, at en automatisk nedlukning kan være undervejs. Men på grund af de mange tests i Billund er den testkorrigerede incidens "kun" 155 og altså et godt stykke fra grænsen på 250.

Alle andre danske kommuner er endnu et godt stykke vej fra at nå loftet for, hvor høj smitten må være.

Billund har i ugens løb befundet sig helt i toppen over kommuner, der er hårdest ramt af coronasmitte og har på et tidspunkt været over et incidenstal på 300. Torsdag er incidensen krøbet lidt nedad igen.

I det meste af corona-epidemien har Billund ligget i den lave ende, når man sammenligner smittetal, men et udbrud på Lynghedeskolen i kommunens største by, Grindsted, har ramt kommunen hårdt. Faktisk er Grindsted Sogn i overhængende fare for nedlukning. Sognet opfylder to ud af tre kriterier for nedlukning: Det skal have mindst 20 smittede den seneste uge - Grindsted Sogn har 66 nye smittede. Incidensen skal være mindst 500 smittede pr. 100.000 indbyggere - Grindsted Sogn har en incidens på 634. Det sidste kriterium er, at positivprocenten skal være mindst 2,5 - her har Grindsted Sogn "kun" en positivprocent på 2,1.

Før grænserne for nedlukning af kommuner og sogne blev ændret pr. 30. april, var en positivprocent på 2 procent nok til nedlukning, så Grindsted har været faretruende tæt på. Men faren er ikke drevet over.

Bekymring mange steder - men Fyn har styr på smitten

Selv om Hørsholm, Brøndby og Billund lige nu er de steder med mest udbredt smitte, er der bekymring i mange andre kommuner. Ikke overraskende er den største bekymring at finde i kommuner i Region Hovedstaden, som generelt ligger væsentligt over smitteniveauet i de øvrige regioner. 

Torsdag var incidensen i Region Hovedstaden 157,4 og positivprocenten de seneste 7 dage på 1,02 procent.

I Region Midtjylland var incidensen 85,6 og positivprocenten de seneste 7 dage på 0,55 procent.

I Region Sjælland var incidensen 78,1 og positivprocenten de seneste 7 dage på 0,54 procent.

I Region Nordjylland var incidensen 76,9 og positivprocenten de seneste 7 dage på 0,5 procent. 

Bedst ser smitteudviklingen ud i Region Syddanmark, hvor incidensen torsdag var 68,3 og positivprocenten de seneste 7 dage på 0,42 procent. Det er specielt på Fyn, at smitteudviklingen ser positiv ud. Odense Kommune har Fyns højeste incidenstal på 66,1, men der er alligevel rigtig godt styr på smitten i det fynske. Fem fynske kommuner blandt de ti kommuner i hele landet med det laveste smittetal. 

Det er Ærø (incidens 0), Nyborg (12,5), Kerteminde (12,6), Nordfyns (13,5) og Langeland (16). Desuden ligger Svendborg Kommune også i bunden med en placering som nummer 84. 

 

 

  

 

Se smitten i din kommune

En dansker med covid-19 har i myndighedernes optik overstået sin infektion, hvis vedkommende hverken er indlagt eller død 14 dage efter en påvist covid-19-infektion. Det betyder, at ingen covid-19 patienter ifølge definitionen kan have overstået infektionen, før der er gået 14 dage.

For at få antallet af aktive sygdomstilfælde i hver kommune er antal nye smittede gennem 14 dage fundet i hver kommune. Det giver et godt cirka-billede af antallet af aktive tilfælde. (OBS. Tallene herunder opdateres, så alt efter hvornår du læser artiklen, passer tallene måske ikke mere).

Relaterede artikler

Tags: corona, coronakort

Like eller del denne artikel