Kræftens Bekæmpelse opfordrer Danske Regioner til at få styr på det 7. princip

Det syvende princip i grundlaget for Medicinrådets arbejde er afgørende for opbakningen til Medicinrådet, og det er dur ikke, hvis princippet ikke virker i praksis, som det kom frem under onsdagens høring over Medicinrådet i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. Det mener administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker, som opfordrer Danske Regioner til at finde en løsning.

Den syvende princip

"Adgang til behandling: Der skal sikres lige adgang for både store og små patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov. Det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling. Det gælder eksempelvis i forhold til at kunne yde behandling af høj kvalitet til patienter med sjældne sygdomme eller i forhold til at kunne behandle for at undgå funktionsnedsættelse."

Fra Folketingets pincippapir om prioritering for sygehuslægemidler, 31. marts 2016 

 

Regionernes praksis

"Oprettelsen af Medicinrådet ændrer imidlertid ikke ved, at der kan være tilfælde, hvor den behandlingsansvarlige læge efter at have foretaget en samlet vurdering af en patient vurderer, at der er særlige forhold, som gør, at man bør overveje at tilbyde patienten lægemidlet. Vurderingen skal altid forelæg- ges for den ledende overlæge og på en lægekonference, hvor flere speciallæger vurderer fordele og ulemper ved behandlingen for den konkrete patient. Før beslutningen effektueres, bør sagen forelægges for et fagligt forum fx den regionale lægemiddelkomité, som hurtigst muligt og inden for 14 dage vurderer, om man kan anbefale ibrugtagning."

”Det er nyt for mig, at der er problemer med at aktivere det syvende princip. Set fra Kræftens Bekæmpelses synspunkt er det syvende princip afgørende for hele opbakningen til medicinrådet, for det er der, Folketinget har udstukket lægens ret til, i konkrete situationer at vurdere anvendelsen af medicin på trods af, at den ikke er godkendt til standardbehandling, men det kræver jo, at princippet fungerer,” siger Jesper Fisker.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V) blev under debatten ved den offentlige høring over Medicinrådet blandt andet spurgt, om Danske Regioner er bekendt med, at regionernes forskellige praksis i forhold til refundering af hospitalernes medicinudgifter medvirker til, at den enkelte hospitalslæge reelt ikke har mulighed for at anvende den syvende princip. Umiddelbart kunne regionsformanden ikke genkende billedet af, at der er problemer med at anvende princippet, men hun medgiver, at regionerne har forskellig praksis omkring refusion af udgifter til medicin, som ikke er anbefalet til standardbehandling.

”Men det er klart, at det er noget, vi kigger på og følger med i,” sagde hun.

Til det siger Jesper Fisker:

”Det har hele tiden været vores synspunkt, at det syvende princip er vigtigt, så vi vil da forfølge den sag og satse på, at det bliver håndteret, så det syvende princip rent faktisk er den mulighed for patienterne, som det hele tiden har været tænkt. Min opfordring vil være, at regionerne får diskuteret igennem, hvordan det kan komme til at fungere og fungere ens i alle regioner, så patienterne er stillet ens, uanset hvor de bor,” siger Jesper Fisker.

Oprindeligt lød formuleringen af Folketingets syvende princip fra 2016, at "det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling", men formuleringen i Danske Regioners vejledning blev i 2018, at der skal være "særlige forhold", der gør sig gældende for patienten, for at en læge kan udskrive medicin, der ikke er godkendt til standardbehandling, og det er ifølge Danske Patienter en del af problemet i forhold til at anvende det syvende princip.

”Regionerne er jo nervøse for, at lægerne kan finde på at benytte det syvende princip til at udhule Medicinrådets beslutning, og det er også fair nok, for det er heller ikke sådan, princippet er tænkt, men det har hele tiden været meningen, at en læge og patient skal have mulighed for at prøve en behandling af, hvis det giver mening i det enkelte tilfælde, og det dur ikke, at man de facto kommer til at udhule det syvende princip med den formulering,” siger Jesper Fisker, der samtidig understreger, at han føler sig tryg ved, at problemet vil blive løst.

”Jeg synes, at Stephanie Lose gav håndtryk på, at det syvende princip er gældende og skal fungere, og det lød også som om, at hun gerne så, at de nærmer sig en ens håndtering i de forskellige regioner, og det vil vi bestemt holde fast i, at de skal,” siger han.

 

ANDRE ARTIKLER OM DET 7. PRINCIP:

Tags: syvendeprincip

Like eller del denne artikel