Lægernes formand: Forskellige tolkninger af det 7. princip er uholdbart

"Afgørelsen fra Patienterstatningen tegner et billede af forskellige tolkninger og procedurer i regionerne i forbindelse med det syvende princip om adgang til behandling, og det er uholdbart."

Det siger formanden for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing.

Patienterstatningen sendte forleden en bombe under lægernes frie ordinationsret, da den afviste syv sager om manglende behandling med det ekstremt dyre lægemiddel Spinraza. Afvisningen skete med begrundelsen, at patienternes læger på grund af den høje pris reelt ikke har haft adgang til at ordinere medicinen, fordi Medicinrådet ikke har godkendt den som standardbehandling.

Folketinget vedtog i marts 2016 forud for Medicinrådet syv principper for prioritering af dyr sygehusmedicin. Det 7. princip siger, at skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling.

Det syvende princip SKAL da også følges, har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) slået fast.

Det er Andreas Rudkjøbing enig i.

"Jeg kender ikke detaljerne i de konkrete sager om Spinraza, men overordnet er det vigtigt, at læger har mulighed for at afvige fra standardbehandlingen, hvis der er særlige forhold, der gør sig gældende hos en patient. Det skal der ikke gås på kompromis med," siger han.

"Danske Regioner har udarbejdet en vejledning i, hvordan det skal foregå, hvis en læge søger om mulighed for at afvige fra standardbehandlingen, og den skal naturligvis følges. Alt andet er uacceptabelt – først og fremmest for patienterne – men også for de læger, der behandler dem," siger han.

Selv om Andreas Rudkjøbing finder det uholdbart, at der tegner sig et billede af forskellige tolkninger og procedurer i regionerne i forbindelse med det syvende princip om adgang til behandling, så mener han ikke, at der er noget galt med Medicinrådets arbejde.

"Det er vigtigt, at ressourcerne i sundhedsvæsenet prioriteres på baggrund af faglige vurderinger og bruges, hvor de gør mest gavn. Det bidrager Medicinrådet til," siger han.

Tags: Medicinrådet, Spinraza, syvendeprincip

Like eller del denne artikel