Sundhedspolitisk Tidsskrift

Minister: Det syvende princip SKAL følges

Endnu engang slår sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fast, at patienter skal have adgang til medicin, hvis deres læger mener, at de kan have gavn af det – også selvom det ikke er godkendt til standardbehandling.

En ny afgørelse fra Patienterstatningen har ellers sendt en bombe under lægernes frie ordinationsret. Afgørelsen afviser syv sager om manglende behandling med det ekstremt dyre lægemiddel Spinraza med begrundelsen, at lægerne på grund af den høje pris reelt ikke har haft adgang til at ordinere medicinen. Behandlingen af en enkelt patient vil koste flere millioner kroner om året.

"Afgørelsen viser, at Medicinrådets afgørelser reelt ikke er vejledende, men bindende og gør det umuligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling," sagde Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen, i går. Og udviklingschef for Muskelsvindfonden, Jørgen Lenger, mente, at afgørelsen sagde "det, som vi hele tiden har sagt, og som Jeppe Jakobsen fra Dansk Folkepari også har sagt, nemlig at den frie ordinationsret ikke eksisterer.”

Men sådan skal det ikke være, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

"Jeg har siden Patienterstatningens afgørelse været i kontakt med Danske Regioner for at sikre, at de sørger for, at Folketingets beslutninger om det syvende princip følges til fulde i regionerne og ude på sygehusene, så lægen kan ibrugtage en given behandlingen, når vedkommende konkret vurderer, at det behandlingsmæssigt er rigtigt, og Medicinrådets beslutning om standardbehandling ikke er tilstrækkelig," siger hun i en mail til Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Folketinget vedtog i marts 2016 forud for Medicinrådet syv principper for prioritering af dyr sygehusmedicin. Det 7. princip siger, at skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling.

Og det syvende princip SKAL altså følges, mener ministeren.

"Det syvende princip handler i høj grad om at sikre alle den rigtige behandling - også når medicinalproducenterne sætter urimeligt høje priser," siger Ellen Trane Nørby, der nu vil indkalde Folketingets sundhedsordførere til et møde om sagen.

Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, siger i en pressemeddelelse, at regionerne lever op til Folketingets principper for prioritering af medicin, herunder det 7. princip.

"For at sikre læger og patienter adgang til lægemidler, som er afvist af Medicinrådet, har regionerne udarbejdet en fælles vejledning, som beskriver, hvad lægen skal gøre. Vi er derfor helt med på, at der skal foretages en individuel vurdering og være mulighed for, at patienter kan sættes i behandling med lægemidler, som ikke er standardbehandling, hvis der er en helt særlig grund til det. Men det tæller altså ikke som en særlig grund, at en læge eller en patient mener, at et lægemiddel burde være standardbehandling. Jeg har ikke kendskab til de 7 konkrete sager, men jeg går naturligvis ud fra, at der er foretaget en konkret vurdering af hver enkelt sag," siger Stephanie Lose.

Om Spinraza

  • Lægemiddel med indholdsstoffet nusinersen
  • Nusinersen blev udviklet i samarbejde mellem Adrian Krainer på Cold Spring Harbor Laboratory og Ionis Pharmaceuticals. En del af udviklingsomkostninger blev betalt af organisationen Cure SMA.
  • I 2012 begyndte et samarbejde mellem Ionis Pharmaceuticals og Biogen, og Biogen købte i 2015 rettighederne til nusinersen.
  • Blev i december 2016 godkendt af de amerikanske lægemiddelmyndigheder som det første lægemiddel til behandling af spinal muskelatrofi.
  • Blev godkendt af de europæiske lægemiddelmyndigheder i maj 2017.
  • Listeprisen på Spinraza var i 2017 i Danmark 620.000 kr. pr. dosis. Behandlingen består af fire startdoser med 14 dages mellemrum, hvorefter patienten skal have en dosis hver fjerde måned. Derfor skal patienten det første behandlingsår have seks doser, og i efterfølgende år tre doser, hvilket giver en listepris på 3,72 mio. kr. det første år og 1,86 mio. kr. årene efter.
  • Den pris, som regionernes lægemiddelorganisation, Amgros, har forhandlet sig frem til, og den rabat, som Biogen har ønsket at give, er hemmelig.

 

Tidslinie i Spinraza-sagen

12.oktober 2017: Medicinrådet i Danmark siger nej til at tage Spinraza i brug som standardbehandling, primært på grund af den høje pris. Der anbefales dog protokolleret ibrugtagning til præsymptomatiske spædbørn samt til patienter med SMA type I med to SMN2-kopier og symptomdebut før seksmånedersalderen, som ikke er i permanent respirationsbehandling.

20.december 2017. Det svenske NT-råd siger ja til, at patienter under 18 år med SMA af type 1 og 2 kan under visse betingelser og under skarp kontrol tilbydes behandling med lægemidlet Spinraza.

30. januar 2018. Medicinrådet i Danmark siger nej til at tage Spinraza i brug som standardbehandling, primært på grund af manglende evidens. Der anbefales dog protokolleret ibrugtagning til præsymptomatiske spædbørn samt til patienter med SMA type I med to-tre SMN2-kopier og symptomdebut før seksmånedersalderen, som ikke er i permanent respirationsbehandling.

11. februar 2018. Det norske Beslutningsforum siger ja til Spinraza til SMA-patienter, type 1, 2 og 3 - men under 11 forudsætninger.

3. april 2018. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er indkaldt til samråd i Folketingets sundhedsudvalg i sagen.

26. juni 2018. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby er indkaldt til nyt samråd i Folketingets sundhedsudvalg i sagen.

20. august 2018. Patienterstatningen kommer med afgørelse, som siger, at danske læger reelt ikke har mulighed for at ordinere Spinraza.

 

Fakta om spinal muskelatrofi type (SMA)

Spinal muskelatrofi (SMA) er en sygdom i nervecellerne i rygmarven. Det er de store nerveceller (forhornsceller) i rygmarvens forreste del, der ikke fungerer optimalt. Sygdommen medfører svind af musklerne, fordi de celler, som via nervebanerne signalerer til musklerne, at de skal trække sig sammen, forsvinder.
Sygdommen er en arvelig sygdom, som skyldes en defekt i SMN1-genet (Survival Motor Neuron 1). Ved alle personer findes der kopier (SMN2) af SMN1-genet, som til en vis grad erstatter SMN1-genets funktion.

SMA inddeles i tre typer, afhængig af tidspunktet for, hvornår symptomerne først viser sig, og hvordan barnet udvikler sig motorisk. Generelt kan det siges, at jo tidligere i livet de første symptomer viser sig, jo mere omfattende vil kraftnedsættelsen udvikle sig.

  • SMA type I: Barnet får symptomer, før han/hun er seks måneder, og ofte ses symptomerne allerede ved fødslen. Barnet kommer ofte aldrig til at sidde selv og bliver sjældent mere end et par år, dog afhængig af hvor intensiv vejrtrækningshjælp, der bliver iværksat. (Der er dog undtagelser, bl.a. to danske børn, som er blevet hhv. 17 (Magnus) og 9 år (Esma), som Sundhedspolitisk Tidsskrift tidligere har haft artikler om)
  • SMA type II: Symptomerne viser sig, før barnet er 12 måneder gammel. Barnet kan sidde selv, men kan ikke stå eller gå selv, og barnet får derfor tidligt brug for kørestol. Benene er mere påvirkede end armene og skuldrene mere påvirkede end hænder. Det betyder, at barnet tidligt skal have hjælp til daglige funktioner. Graden af kraftnedsættelse kan være forskellig fra person til person.
  • SMA type III: Er den mildeste form. Symptomerne viser sig fra 18-månedersalderen og op i voksenalderen. Kraftnedsættelsen er mest udtalt i hofter, skuldre og krop og breder sig langsomt til albuer og knæ. Benene er oftest svagere end armene. Graden af kraftnedsættelse er meget forskellig fra person til person.

- Kilde: Muskelsvindfonden

Tags: Spinraza, syvendeprincip

Like eller del denne artikel