Det 7. princip er formuleret sådan, at der skal ligge særlige omstændigheder til grund, hvis lægen vil udskrive medicin, som ikke er standardbehandling, og den formulering er i sig selv en hindring for at gøre brug af princippet, forklarede Morten Freil, Danske Patienter.

Høring: Medicinrådets syvende princip virker ikke i praksis

Det smuthul, som er bygget ind i principperne for Medicinrådets arbejde for at sikre, at patienter har adgang til enhver godkendt behandling, hvis den kan gavne dem, virker ikke i praksis. De lægemidler, som ikke anbefales som standardbehandling af Medicinrådet, er reelt ikke tilgængelige for danske patienter. Det sagde såvel Lægevidenskabelige Selskaber, Lægemiddelindustriforeningen og Danske Patienter onsdag på en offentlig høring over Medicinrådet i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Det syvende princip, som Medicinrådet arbejder efter - skal sikre, at danske patienter har adgang til al medicin, der er godkendt af EMA, hvis lægen vurderer, at patienten vil have gavn af den, selv om lægemidlet ikke er godkendt som standardbehandling i Danmark.

I praksis fungerer princippet bare ikke. Princippet er formuleret sådan, at der skal ligge særlige omstændigheder til grund, hvis lægen vil udskrive medicin, som ikke er standardbehandling, og den formulering er i sig selv en hindring for at gøre brug af princippet, forklarede Morten Freil, Danske Patienter, ved høringen på Christiansborg.

"Lægen kan ikke på forhånd vide, om den enkelte patient vil have gavn af behandlingen, og derfor betyder formuleringen reelt, at et nej fra Medicinrådet til at gøre en behandling til standardbehandling, er et nej til, at danske patienter kan få medicinen," siger Morten Freil.

En anden hindring er de budgetmodeller, regionerne anvender. Ikke alle regioner kompenserer afdelinger, der ordinerer medicin, som ikke er godkendt til standardbehandling, og dermed hviler der et stort ansvar på den læge, der udskriver disse præparater.

"Hvis du vil udskrive vil medicin, der ikke er standardbehandling, påvirker det afdelingens budget. Du tager reelt penge fra dine kolleger og fra andre patienter, og det vil gøre nogle læger tilbageholdende med at udskrive den medicin," siger Morten Freil.

Han bakkes op af formand for Lægemiddelindustriforeningen Ida Sofie Jensen. Hun fortæller, at problemet især rammer patienter med sjældne sygdomme, hvor den videnskabeligt dokumentation af effekten er sporadisk.

”Man har lagt beslutningen om vurdering ind i det system, der hedder Medicinrådet, og det er en rationel måde at gøre det på, men med sygdom er tingene ikke altid rationelle, og man kan ikke meningsfuldt anvende samme statistiske model til at vurdere lægemidler til patienter med små, sjældne sygdomme, og der har vi desværre oplevet en meget restriktiv holdning i Medicinrådet,” siger hun.

Formand for Lægevidenskabelige selskaber, LVS, Henrik Ullum, er enig i, at der er et problem, der skal løses.

”Det vigtigste er ikke hurtig ibrugtagning, men at vi tager de rigtige beslutninger. Medicin til små patientgrupper vil også udfordre rådets arbejde fremover, og vi skal være meget ydmyge over for den udfordring," sagde han.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose, anerkender, at der er en udfordring i forhold til at overholde det syvende princip. Regionens egen overvågning af ibrugtagning af ny medicin viser dog ikke, at der er regionale forskelle, sagde hun ved høringen, men hun er åben over for at afdække problemets omfang, sagde hun.

"Det er rigtigt, at regionerne håndterer udgifter til medicin, der ikke anbefales som standardbehandling, forskelligt. I fire af regionerne er der en refusion på mellem 80 og 100 procent, og i den sidste region er der ikke nogen refusion. I forhold til vores undersøgelse tyder det ikke på, at det giver nogen forskel i den praksis, der er, men det er klart, at det er noget, vi kigger på og følger med i," siger hun.

 

 

Regionernes praksis med refusion fremgår af regionernes evaluering af Medicinrådet:

 

Tags: syvendeprincip

Like eller del denne artikel