Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

"Vores studie viser, at overvægtsrelaterede komplikationer allerede er etableret hos små børn og kan udvikle sig, fra de kommer i skolealderen. Lægeløftet forpligter, også når sygdommen hedder overvægt, og patienten er et barn,” siger Jens-Christian Holm.

Overlæge: Praktiserende lægers tilgang til overvægt hos små børn er forkert

Den praktiserende læge må træde i karakter, når det handler om at identificere småbørn med overvægt. Det mener manden bag Holbæk-modellen, overlæge på Holbæk Sygehus, Jens-Christian Holm, som efterlyser et paradigmeskifte.

Hans opfordring kommer på baggrund af et studie, der viser, at godt 13 procent af børn ved skolestart har overvægt og større risiko for sygdom end deres kammerater med normal vægt. Denne andel stiger i de første skoleår til cirka 17 procent. Studiet, der er offentliggjort i Obesity Research & Clinical Practice, viser også, at disse tegn på ubalance allerede er til stede hos de små førskolebørn, og konkluderer på denne baggrund, at primærsektoren har en helt central opgave med at identificere småbørn med overvægt.  

Jens-Christian Holm er medforfatter på studiet, og han er ikke i tvivl. Primærsektoren må træde i karakter i forhold til de små børn og deres forældre, præcis på samme måde som lægen vil adressere andre tegn på kronisk sygdom:

”Overvægt er en sygdom, der har afgørende negativ indflydelse på barnets udvikling, vækst, trivsel og risiko for svær overvægt og sygdomme i voksenlivet. Vores studie viser, at overvægtsrelaterede komplikationer allerede er etableret hos små børn og kan udvikle sig, fra de kommer i skolealderen. Lægeløftet forpligter, også når sygdommen hedder overvægt, og patienten er et barn.”

Meget tidlige tegn

Studiet slår fast, at selvom ændring­erne er små, slår markører som forøget blodsukker og dårlig fedtprofil igennem hos førskolebørn ned til tre år. Ifølge Jens-Christian Holm er udsvingene tegn på latent risiko for udvikling af sygdom på linje med andre kroniske sygdomme som for eksempel type 2-diabetes, og hvis man sidder markørerne overhørig, kan det være starten på alvorligere helbredsproblemer.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

{slider title="Sundhedspolitisk Tidsskrift" class="orange"}

{slider title="Propatienter" class="blue"}

{/sliders}

”Det er jo med overvægt som med andre sygdomme, at vi skal handle på det så tidligt som muligt. Der er ingen, der sætter spørgsmålstegn ved, om lægen skal diagnosticere og behandle kroniske sygdomme som sukkersyge eller astma. Men mekanismerne bag overvægt er på samme måde resultat af komplicerede, hormonelle processer, der i høj grad er genetisk bestemt. Kroppen er bygget til at bevare og forsvare den fedtmasse, der er afgørende for vores overlevelse. Denne indsigt ændrer alting og understreger, at overvægt ikke blot kan tackles med motivation, livsstil og vaner,” siger Jens-Christian Holm, der er leder af Europæisk Center for Børn og Unge med Overvægt på Holbæk Sygehus.

De små skridts fallit

Det er ikke alle forskere, der er enige med Jens-Christian Holm i, at overvægt er en sygdom, som skal behandles, fra børn er helt små. Efter hans mening er debatten om overvægt et udtryk for, at der er et påtrængende behov for et paradigmeskifte. Han efterlyser et opgør med metoder, som for eksempel vægttab via små skridt, der efter hans mening slet ikke afspejler de mekanismer, der udvikler overvægt i kroppen og dermed risikerer at føre til mere overvægt hos flere.

”Fordi fedtet er en helt essentiel del af menneskers forsvar og overlevelse, vil kroppen altid reagere på nedsættelse af energiindtag ved at holde på og forsvare fedtet, og det er en af grundene til, at mennesker efter en slankekur typisk umiddelbart efter tager de tabte kilo på. Når vi indtager færre kalorier, sætter det en masse processer i gang, som vi ikke selv er herre over eller bevidste om. I den sammenhæng giver ord som motivation og livsstilsændringer derfor heller ingen mening.”

Ifølge Jens-Christian Holm er det et tydeligt rødt flag, når op mod halvdelen af skolebørn med overvægt også i andre undersøgelser, han har stået bag, har forhøjet blodtryk, 31 procent har fedtlever og kolesteroltal er forhøjet hos 28 procent.

”Når vores nye studie viser, at man kan registrere konsekvenser af overvægt hos førskolebørnene, er det også er en rigtig god ide, hvis den praktiserende læge tager blodprøver ved de forebyggende helbredsundersøgelser, så vi kan gribe ind tidligt,” siger han.

Viden og uddannelse

En af grundene til, at man gennem mange år har set, at overvægt hos børn accelererer op gennem de små klasser, er ifølge Jens-Chris­tian Holm, at tilgangen er forkert, og at den måde, man hidtil har grebet udfordringen an på, ikke nytter. Han mener, der mangler viden og efteruddannelse med fokus på udviklingen af overvægt.

”Forudsætningen for reelt at ændre et spirende overvægtsproblem er selvfølgelig en åben tilgang, samt at den praktiserende læge og praksissygeplejerske er adækvat uddannet og kender til de mekanismer i kroppen, der fører til overvægt. Lægen ser de små børn og deres forældre til de forebyggende helbredsundersøgelser, og sammen med sundhedsplejersken, børnetandplejen og andre er der her mulighed for at gribe ind, når man spotter de første tegn på, at et barn er i risiko for at udvikle overvægt. Men det kræver viden og efteruddannelse, så man har de nødvendige forudsætninger for opgaven.”

En delikat cocktail

Manglende forskning og løsninger er ifølge andre forskere og fedmeeksperter hovedårsager til, at det paradigmeskifte, Jens-Christian Holm efterlyser, ikke har fundet sted. Desuden er overvægt og børn en delikat cocktail, fordi der også er en dokumenteret sammenhæng mellem overvægt, mobning og stigmatisering. Selv hos helt små børn på tre år, ser man, at vægt kan udløse drillerier. Ifølge Jens-Christian Holm kan dette være et unødvendigt benspænd for en tidlig indsats.

”Stigmatisering har alvorlige konsekvenser, men hvis man kalder noget stigmatiserende, som ikke er det, komplicerer det yderligere situationen for patienten. Mange sundhedsprofessionelle stigmatiserer utilsigtet deres patienter, fordi de ikke forstår overvægten godt og dybt nok. Men den rigtige faglige uddannelse forebygger stigmatisering.”

Efter Jens-Christian Holms mening eksisterer der en uheldig berøringsangst i forhold til børn. Han understreger, at selvom de ændringer i markører, der i studiet er fundet hos småbørnene, er relativt begrænsede, viser studiet også, at de metaboliske skævhed­er er etablerede, når børnene starter i skole.

”For enhver anden sygdom ville det føre til handling. Hvis ikke vi tør tale om overvægt hos børn, ikke afdækker problemet og ikke griber ind tidligt, når tegnene er der, svigter vi børnene. Og det er mig komplet uforståeligt, at der ikke er konsensus om, at overvægt er en sygdom, som skal behandles så tidligt som muligt, ligesom vi diagnosticerer og behandler alle andre sygdomme.”

 

 

 

Markører for overvægt hos små børn

Studiet som blev præsenteret på European Congress on Obesity (ECO) i 2022 bygger på data fra 335 præskolebørn mellem 2,5 til fem år og 667 mellem seks og otte år rekrutteret via henholdsvis den offentlige børnetandpleje og sundhedsplejerskerne 

En undergruppe på 392 børn fik yderligere målt blodtryk og fik taget blodprøver.

Resultater:

  • Andelen af børn med overvægt var uforandret 13,7 procent i gruppen af førskolebørn, mens andelen af skolebørn med overvægt steg fra 13,7 procent til 17 procent et år efter projektets start
  • Hos førskolebørn var forskellene i kardiometaboliske risikomarkører mellem børn med og uden overvægt til stede, men små
  • Skolebørnene viste signifikante forskelle i blodprøveresultaterne mellem børn med overvægt og børn i normalvægtområdet. Dog var begge grupper inden for normalområderne
  • Skolebørn med overvægt havde signifikant højere niveauer af fastende glukose, insulin, triglycerider og alaninaminotransferase, hvilket kan indikere en højere risiko for type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdomme og leversygdomme 

Kilde: Early detection of childhood overweight and related complications in a Danish population-based cohort aged 2–8 years, Science Direct, 2022

 

 

Relaterede artikler

overvægt

Del artikler