Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Medicintilskudsnævnet afviser igen tilskud til overvægtsmiddel

Medicintilskudsnævnet har nu ad to omgange anbefalet Lægemiddelstyrelsen ikke at give generelt klausuleret tilskud til Wegovy (semaglutid 2,4 mg), som kan give vægttab på op mod 20 procent og normalisere langtidsblodsukkeret for en stor del af personer med type 2-diabetes og overvægt.

I et mødereferat skriver Medicintilskudsnævnet, at det ikke vurderer, at prisen på semaglutid 2,4 mg står i rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi for personer med overvægt og med sygdomme såsom diabetes eller svær overvægt.

På den amerikanske diabeteskongres, ADA 2022, i juni blev der ellers vist en post hoc-analyse af data fra fase III-studierne STEP-1 og STEP-4. Analysen viste bl.a., at ugentlig behandling med Wegovy  reducerer risikoen for at udvikle type 2-diabetes med ca. 60 procent blandt personer med svær overvægt. 

Det er anden gang, nævnet har afvist at anbefale et tilskud til lægemidlet. Første gang var i januar 2022, men siden da har Novo Nordisk, der står bag lægemidlet, givet et høringssvar, som nævnet nu har diskuteret. Det har dog ikke ændret deres holdning til sagen. 

Det overrasker ikke professor Sten Madsbad, selvom det ærgrer ham:

”Der er ikke noget fedmemiddel, som har fået tilskud i Danmark endnu. Og det er et dyrt lægemiddel, når det skal tages i en lang periode. Så på den måde overrasker det mig ikke. Det er klart, at det hele afhænger af prisen. Men det ærgrer mig, for som kliniker vil jeg gerne behandle det, som forårsager sygdommen (type 2-diabetes, red.) – nemlig overvægten,” siger Sten Madsbad, overlæge og klinisk professor ved Endokrinologisk afdeling på Hvidovre Hospital. 

Han fortsætter:

”Erfaringen er, at uden tilskud, så bliver behandlingen brugt meget lidt, og det bliver formentlig ikke en del af standarden.”

Vedvarende vægttab

Nævnet lægger i deres begrundelse vægt på, at behandling med Wegovy ikke har vist et vedvarende vægttab, da studiernes varighed i øjeblikket kun er på højest to år. Derfor er det ikke sikkert, om patienter kan fastholde et opnået vægttab, konkluderer nævnet. 

”Studierne peger dog i retning af, at patienterne tager på igen ved behandlingsophør, og at vedvarende effekt kræver langvarig behandling,” udtaler Medicintilskudsnævnet i mødereferatet og refererer til STEP 4-studiet, hvor patienterne efter 20 ugers behandling og et skifte til placebo, langsomt tog på i vægt. 

”Nævnet vurderer derfor, at der for at opnå et vedvarende vægttab vil være behov for fortsat behandling med Wegovy og livsstilsintervention. Nævnet vurderer dermed, at der ikke er dokumentation for, at en behandlingsvarighed på maksimalt to år, som anført i forslaget til tilskudsklausulen for Wegovy, er det mest optimale.” 

I følge tilskudsnævnet påpeger Novo Nordisk i deres høringssvar, at der efter behandlingsophør vil være behov for fortsat livsstilsintervention. Men i Danmark er der ikke et organisatorisk setup, der understøtter dette, svarer nævnet. 

Stadig usikkert med effekt på komplikationer

Derudover er det stadig usikkert, hvilken betydning et vægttab fra medicinsk behandling med Wegovy har i forhold til hjertekar-komplikationer og dødelighed hos personer med overvægt, skriver nævnet.

Det skyldes bl.a., at studiernes opfølgningstid stadig er relativ kort, og at der derfor ikke er klinisk dokumentation for, at Wegovy har effekt på disse hårde kliniske endepunkter for de patientpopulationer, der søges om generelt klausuleret tilskud til, argumenterer de. 

Nævnet er dog opmærksomme på, at SELECT studiet indeholder hårde kliniske endepunkter. Men der er endnu ikke resultater.

Alt i alt konkluderer nævnet: 

”Når nævnet stiller ovenstående overfor behandlingsprisen for Wegovy, finder nævnet samlet set, at den behandlingsmæssige værdi af Wegovy ikke står i et rimeligt forhold til prisen. Herudover vurderer nævnet, at der ved tildeling af generelt klausuleret tilskud til Wegovy er risiko for, at lægemidlet anvendes før der er forsøgt non-farmakologisk livsstilsintervention og for, at behandling med Wegovy ikke gives som supplement til livsstilsintervention.”

 

 

Ansøgning om tilskuddet går på:

Semaglutid 2,4 mg som supplement til en kaloriefattig kost og øget fysisk aktivitet til vægtkontrol hos voksne patienter med et start-BMI (Body Mass Index) på ≥30 kg/m2 (adipositas) eller ≥27 kg/m2 til <30 kg/m2 (overvægtig) og mindst en vægtrelateret komorbiditet såsom dysglykæmi (prædiabetes eller type 2-diabetes mellitus), hypertension, dyslipidæmi eller obstruktiv søvnapnø.

 

 

 

 

 

 

 

Tags: medicintilskud

Del artikler