Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Region gemmer oplysninger om udskældt, tidligere ansat i 10 år: ’Det er urimelig lang tid’

Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstaden opbevarer oplysningerne om sygeplejerske Thomas Sørensen, der ikke kan få job i Region Hovedstaden Psykiatri, fordi han har udtalt sig kritisk om sin ledelse og arbejdsforholdene, i 10 år. Thomas Sørensen undrer sig.

“Jeg synes ikke, at den sanktion, jeg er mødt med, står mål med den påstået forbrydelse, jeg har begået. Så 10 år synes jeg da er urimelig lang tid, at der i en personalesag står, at man fra øverste ledelse ikke ønsker mig ansat. Hvilken oversygeplejerske eller teamleder ville ikke at tage det til sig og vælge en anden kandidat?". 

Sådan siger tidligere ansat sygeplejerske i Region Hovedstaden Psykiatri, 41-årige Thomas Sørensen, efter Center for HR og Uddannelse i Region Hovedstaden kan fortælle, at de opbevarer personoplysninger om tidligere ansatte i 10 år efter fratrædelsen. 

Det skyldes ifølge Center for HR og Uddannelse, at regionen kan få brug for oplysningerne i tilfælde af en tvist eller en retssag. 

Sundhedspolitisk Tidsskrift har tidligere skrevet om Thomas Sørensen, som Region Hovedstaden Psykiatri i knap 50 tilfælde har afvist at ansætte. 

Det sker på baggrund af især to hændelser, hvor Thomas Sørensen har skabt mistillid til sin ledelse ifølge regionen.  

Den ene episode omhandler en satirisk kagemand, som Thomas Sørensen medbragte på sin sidste arbejdsdag i psykiatrien, efter han selv havde sagt op. Herpå skrev han ‘brænd bygning 4 af’, den bygning hvor ledelsen sidder. 

Den anden episode omhandler en medarbejderfest, hvor Thomas Søren uddelte flyers til de fremmødte med kritik af blandt andet ledelsens håndtering af Fields-tragedien, hvor en psykisk syg mand sårede og dræbte flere mennesker, samt kritik af en presset dagligdag med for få mennesker på arbejde til at håndtere psykisk syge.  

Region Hovedstaden Psykiatri har ikke fortalt Thomasen Sørensen præcist, hvor længe han vil være udelukket for ansættelse i regionen. 

Han har via sin advokat fået besked om, at han ikke for nuværende kan søge job. Oplysningerne om ham vil dog indgå i en konkret vurdering af ham, hvis han på et senere tidspunkt skulle finde på at søge job i regionen. De vil over tid miste deres vægt, har regionen oplyst via Thomas’ advokat i december sidste år.  

Advokat: Kan være vigtigt at gemme oplysninger 

Advokat Emilie Loiborg med speciale i databeskyttelsesret og offentlig ret ved Horten Advokatpartnerselskab har ikke forholdt sig til den konkrete sag. 

Hun forklarer dog generelt, at en myndighed er forpligtet til at tage notat og journalisere oplysninger efter reglerne om notat- og journaliseringspligt. 

Reglerne betyder, at det er muligt at gemme de oplysninger. Der er flere gode grunde til, at reglerne er sådan: 

“Hvis man synes, der er begået fejl, kan man gå tilbage og se, hvad der sket. Det kan være vigtigt, hvis det er noget, man overvejer at klage over, eller det kan være, man mener, man har ret til erstatning,” siger hun. 

Datatilsynet supplerer desuden med, at det er op til regionen selv, hvor længe de vil gemme oplysninger om tidligere medarbejdere. 

Oplysningerne må opbevares så længe, der er tale om et såkaldt administrativt behov. Det kan for eksempel for eksempel være i relation til lønkrav eller arbejdsskader. 

Hvorvidt der er tale om et administrativt behov, når en medarbejder har opført sig uhensigtsmæssigt over for sin ledelse og klaget over arbejdsforholdene, kan Datatilsynet ikke svare entydigt på: 

“Det er en konkret vurdering, den dataansvarlige (regionen, red.) selv skal foretage, fordi de bedst kender de regler og krav, de skal leve op til. Som ansat kan man klage til os, hvis man mener, deres vurdering er urimelig, og så vil vi i nogle tilfælde starte en undersøgelse på den baggrund. Men vi kan ikke svare entydigt på det uden at have gennemført sådan en undersøgelse, hvor vi hører regionens bevæggrunde,” oplyser Datatilsynet. 

Sundhedspolitisk Tidsskrift ville gerne have spurgt Region Hovedstaden Psykiatri, hvorfor det er relevant at gemme oplysninger, hvor en medarbejder har udtalt sig kritisk om ledelsen i 10 år. De har dog ikke ønsket at stille op til interview. Regionen har tidligere skrevet i en mail til Sundhedspolitisk Tidsskrift: 

 “Helt generelt kan vi oplyse, at alle er velkomne til at søge de stillinger, vi slår op. Og at man som ansat i Region Hovedstadens Psykiatri har ytringsfrihed – også når det gælder kritik af ledelsen,” oplyser de. 

Thomas Sørensen arbejder nu freelance som sygeplejerske i psykiatrien i Region Midtjylland. 

 

​​

Fakta: Sådan gør de andre regioner

  • Region Nordjylland har ikke inden for de seneste fem år haft situationer, hvor personers mulighed for at søge ny beskæftigelse i regionen er blevet indskrænket. Derudover kan Region Nordjylland oplyse, at regionen ikke fører register over sager, hvor personer udelukkes fra at kunne søge ny beskæftigelse i regionen. Region Nordjylland opbevarer personalesager, i central HR, i 10 år efter fratræden, men en ansættende ledelse har ikke adgang til at kunne forespørge på oplysninger fra en tidligere fratrådt medarbejders personalesag. I forbindelse med rekrutteringer til vakante stillinger gælder interne retningslinjer om indhentning af reference som en del af ansættelsesprocessen.
  • Region Sjælland fører ikke registre over medarbejdere, der har udvist uhensigtsmæssig adfærd – og registrerer heller ikke hvor mange eller hvem, der bliver opsagt på grund af samme.
  • Region Syddanmark har ikke inden for de seneste fem år haft situationer, hvor personers mulighed for at søge ny beskæftigelse i regionen er blevet indskrænket. Der har heller ikke været tilfælde, hvor medarbejdere har været udelukket fra at søge job. Psykiatrien opbevarer oplysninger på alle medarbejdere i fem år efter ansættelsesophør, medmindre det er en verserende sag, som for eksempel en arbejdsskadesag. Oplysningerne er alene tilgængelige for ledere i psykiatrisygehuset. 
  • Region Midtjylland oplyser, at de ikke har haft sager, hvor de har udelukket en medarbejder i at søge en stilling i Region Midtjylland. Regionen fører ikke et register over medarbejdere med uhensigtsmæssig opførsel. I stedet fokuserer de på at sikre, at der bliver indhentet og afgivet tilstrækkelige og korrekte referencer i forbindelse med ansættelsesprocessen. Regionen gemmer relevante oplysninger om medarbejdere i hele ansættelsesperioden. Ved ophør af ansættelsesforholdet lukkes personalesagen og slettes efter fem år. Der gives ikke oplysninger i fratrådte medarbejderes personalesager.
  • Region Hovedstaden oplyste i et politikersvar til regionsrådspolitiker Christine Dal (V) i september sidste år, at man i særlige tilfælde har truffet beslutning om at udelukke medarbejdere fra regional ansættelse i en periode op til fem år. Det er sket i forbindelse med særligt grove brud på reglerne om opslag i regionens elektroniske systemer. Regionen oplyste i denne forbindelse, at de ikke anser sagen om Thomas Sørensen som en udelukkelse fra regional ansættelse. 

 

 

 

blacklistet

Del artikler