Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Danske Patienter: Reformudspil mangler forpligtelse, hvis patienterne skal mærke forskel

Regeringens udspil til en sundhedsreform indeholder flere gode elementer – men er uden den nødvendige forpligtelse og med for få ressourcer til at løse de grundlæggende problemer for patienterne, mener Danske Patienter.

Styrket sammenhæng og bedre kvalitet i behandlingen af mennesker med kronisk og langvarig sygdom er nogle af ambitionerne i det udspil til en reform af sundhedsvæsenet, som regeringen netop har præsenteret.

Danske Patienter ser flere gode, løsrevne initiativer i udspillet – om alt fra life science til antibiotikabehandling. Men der mangler en samlet plan og en tydelig retning for, hvordan man vil indfri ambitionerne, så patienter og pårørende ikke også fremover falder mellem to stole og får ansvar for at sikre sammenhæng i forløbene:

"Hvad er det, man vil gøre anderledes til gavn for de 1,5 millioner danskere, der har en kronisk og langvarig sygdom? Vi mangler svar på, hvordan reformen skal binde indsatserne i sundhedsvæsenet bedre sammen – for eksempel med forpligtende samarbejder mellem sundhedsvæsenets aktører. Fælles ledelse og fælles økonomi bør være lagt ind som en grundlæggende forudsætning i de nye samarbejder i sundhedsklyngerne og nærhospitalerne. Ellers risikerer vi, at der bliver skabt endnu en aktør, som patienterne og de pårørende skal forholde sig til," siger Klaus Lunding, formand for Danske Patienter.

Han savner også forslag, som vil gøre op med den sociale ulighed i sundhed. Han kan ikke få øje på initiativer, som vil sikre, at den sociale ulighed ikke fortsætter med at vokse – og at de patienter, som har svært ved at finde vej i sundhedsvæsenet, ikke bliver tabt.

Regeringen foreslår også, at der skal udvikles en national kvalitetsplan, der skal sikre ensartet kvalitet i landets kommunale sundhedstilbud. Det er der brug for, hvis patienterne ikke, som i dag skal opleve svingende kvalitet afhængigt af deres postnummer.

Som forslaget er beskrevet i udspillet, er det dog kun på få udvalgte områder i kommunerne, man skal arbejde med kvalitetsplanen, og midlerne er beskedne.

"Det er et kæmpe område med massive udfordringer, så 300 millioner om året er næppe tilstrækkeligt til at løse problemerne. Vi forventer også, at man fremadrettet vil brede det ud til andre områder – for eksempel rehabilitering, hvor mange patienter i dag oplever forskel i kvaliteten," siger Klaus Lunding.

Et af de helt store udfordringer for patienterne – nu og i fremtiden – er, at der mangler kapacitet i sundhedsvæsenet. Det giver i øjeblikket lange ventetider på behandling, og bekymringer for hvad patienterne kan forvente fremadrettet, fordi der kommer endnu flere ældre med kroniske sygdomme, som skal have behandling.

Derfor er Danske Patienter glade for, at regeringen vil nedsætte en ny kommission, der skal se bredt på løsninger.

Det er positivt, at man nu går skridtet videre fra at tale om antal uddannelsespladser og snævre faggrænser, men i stedet fokuserer på, hvordan vi udnytter ressourcerne bedst muligt til gavn for patienterne, siger Klaus Lunding.

 

Relaterede artikler

Tags: sundhedsreform

Del artikler