Dansk forskning: Mundbind beskytter kun moderat, hvis de ikke bruges af alle

De længe ventede resultater af et stort dansk studie, DANMASK-19, som har skullet dokumentere hvor gode eller dårlige mundbind er til at forhindre, at bæreren af mundbindet bliver smittet af coronavirus, er nu offentliggjort.

Og det danske studie viser, at mundbinds effekt er moderat som middel til selvbeskyttelse. I hvert fald, hvis du er en af de eneste, som bruger det. Hvis andre omkring dig ikke bruger mundbind, så er du 15-20 procent beskyttet. Måske. Ja, måske slet ikke, for vigtigt er at bemærke, at resultatet ikke er signifikant, og det betyder, at vi faktisk ikke kan være sikre på resultatet, for det er alt for usikkert. Hvor godt du er beskyttet, hvis alle omkring dig bruger mundbind, siger studiet ikke noget om. Andre studier verden over siger derimod noget om generel smittehæmmende effekt, og de dokumenterer, at der er stor effekt af mundbind, hvis alle bruger det.

Studiet bidrager altså ikke med afgørende ny viden og ændrer sandsynligvis ikke på sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Efter en måneds opfølgning havde 1,8 procent af deltagerne i DANMASK-19-forsøgets maskegruppe og 2,1 procent af deltagerne i kontrolgruppen haft infektion. Studiet bekræfter dermed ikke den forventede halvering af risikoen for smitte af bæreren af mundbindet, men resultaterne kunne tyde på en mere moderat grad af beskyttelse på 15-20 procent – dog kan studiet ikke udelukke, at masken ikke beskytter bæreren.

Undersøgelsen blev foretaget i en tid, hvor mundbind i Danmark ikke var almindelige, og ifølge undersøgelsens forfattere viser resultaterne den grad af beskyttelse, som maskebærere kan forvente, når andre ikke bærer mundbind, og hvor andre generelle anbefalinger mod covid-19 var gældende. 

Medier og forskere over hele verden har ventet på offentliggørelsen af studiet, som er unikt. Med 4.862 deltagere er det verdens første store videnskabelige lodtrækningsstudie, der undersøger effekten af mundbind, og danske læger har fået fem millioner kroner fra Salling Group til at udføre det.

Det danske studie er dog kun et af mange studier om mundbinds effekt. Men det danske studie er lidt anderledes, fordi det er sat op til at undersøge, om mundbindet beskytter bæreren, ikke nødvendigvis andre. Studiet belyste heller ikke effekt af mundbind i situationer, hvor det ikke er muligt at opretholde den sociale afstand. Forskerne understreger derfor, at resultaterne ikke kan anvendes til at rejse tvivl om, at bred anvendelse af masker uden for sundhedsvæsenet kan være et effektivt middel til at reducere SARS-CoV-2-infektioner. 

Det har heddet sig, at formålet med studiet har været at skabe evidens, som kan danne grundlag for myndighedernes beslutninger om mundbind både under coronakrisen, men også under kommende epidemier. Forskerne bag undersøgelsen kendte allerede konklusionen for flere måneder siden, men resultatet har været tophemmeligt, fordi det videnskabelige resultatet formelt skulle offentliggøres i et anerkendt videnskabeligt tidsskrift. Og det var der i første omgang mindst tre af verdens absolut førende medicinske tidsskrifter, nemlig The Lancet, The New England Journal of Medicine og JAMA, som sagde nej til. 

Men studiet er nu optaget i tidsskriftet Annals of Internal Medicine. Redaktørerne af tidsskriftet motiverer deres valg af at offentliggøre DANMASK-19-studiet med, at de betragter det en vigtig brik i puslespillet om, hvordan man bekæmper covid-19-pandemien. Redaktørerne bemærker samtidig, at de amerikanske centre for sygdomsbekæmpelse (CDC) for nylig opdaterede deres vejledning til, at når masker bæres af alle, kan de reducere infektionsrisikoen ved at smittede smitter andre og personlig beskyttelse. De vurderer, at fundene i DANMASK-19-studiet ikke er i uoverensstemmelse med disse retningslinjer, men at ethvert bidrag til risikoreduktion gennem personlig beskyttelse sandsynligvis vil være mindre end gennem beskyttelse af andre.

Studiet blev igangsat i slutningen af april. 6.000 var inviteret, og 4.862 forsøgspersoner deltog i undersøgelsen, som også involverede forskere fra fire hospitaler i hovedstadsområdet. Halvdelen af forsøgspersonerne bar mundbind i en måned, den anden halvdel gjorde ikke, og fordelingen blev afgjort ved lodtrækning. Ved forsøgsperiodens slutning blev alle testet for coronavirus. Alle deltagere blev kraftigt opfordret til at følge alle myndighedernes øvrige anbefalinger vedrørende covid-19. Brug af mundbind uden for sundhedsvæsenet var usædvanligt (<5 procent) i Danmark på det tidspunkt. Offentlig transport og butikker forblev åbne, mens visse institutioner og arbejdspladser var lukkede, og myndighedernes anbefalinger omfattede derudover blandt andet karantæne af personer med covid-19, social afstand, begrænsning af antallet af kontakter, hyppig håndhygiejne og rengøring og begrænsede besøgende på hospitaler og plejehjem. Restauranter og cafeer var lukkede indtil den 18. maj.

Forsøget blev udført i en periode, hvor smitten i Danmark var begrænset til 20-100 smittede om dagen i hele landet, og blandt kritikere er der siden blevet spekuleret i, om tidsskrifterne havde sagt nej, fordi datagrundlaget måske ikke var validt nok. Andre har kritiseret brugen af Livzon test og antistoftest, og at forsøgsperioden kun var en måned. Antistoffer kan være længe om at udvikle sig. 

Tre amerikanske forskere sendte også for et par måneder siden en bekymringsskrivelse til Danish Medical Journal, hvor de advarede imod, at det kommende resultat ikke ville give tilstrækkelig evidens til at danne grundlag for myndighedernes beslutninger om mundbind. Forskerne havde en række kritikpunkter. Dels kritiserede de, at der simpelthen var for få smittede i samfundet under testperioden, men også at de danske forskere ved at sende mundbind til deltagerne ikke kunne være sikre på, at deltagerne vitterligt tog dem på. Heller ikke det faktum, at deltagerne skulle teste sig selv, synes de tre amerikanske forskere var tillidsskabende.

Undersøgelser viser effekt

Flere undersøgelser verden over har dokumenteret, at mundbind virker på smittespredningen generelt og på, at smittede - specielt dem uden uden symptomer, som ikke er i isolation - ikke smitter andre.

For at nævne nogle få: I august offentliggjorde The Lancet f.eks. en såkaldt metaanalyse af 172 studier i 16 forskellige lande af mundbinds mulige effekt. Den viste, at mundbind kan beskytte mod coronavirus med op til 80 procent.

I Kansas i USA færdiggjorde forskere i oktober en undersøgelse, som viser, at mundbind bremser smitten, så den kun spreder sig halvt så hurtigt.

Også i Tyskland viste lignende forskning i august, at der er en klar effekt af at bruge mundbind.

 

 

Relaterede artikler

Tags: corona, mundbind

Like eller del denne artikel