Regioner reviderer habilitetskrav

Region Sjælland opretter central pulje til at betale lægers kongresrejser for at imødekomme Medicinrådets habilitetskrav. Hvis alle regioner kan blive enige om det, gør regionen gerne som Syddanmark og forbyder hospitalslæger at rejse på industriens regning, siger kvalitetsdirektør Peder Ring.

DANNOAC stilles i bero

National Videnskabsetisk Komite har bedt om at DANNOAC stilles i bero og derfor er folkene bag med Hjerteforeningens forskningschef Gunnar Gislason i spidsen i gang med at stoppe studiet - i hvert fald midlertidigt.

PR-ture på statens regning

KOMMENTAR. Når professor Peter Gøtzsche rejser verden rundt, er det i høj grad for at promovere sine egne bøger. Imidlertid betales hans rejseudgifter af det offentlige. Og der går ingen indtægter den anden vej.

Privat forsikring – betalt af det offentlige

Professor Peter Gøtzsche har meget usædvanligt tegnet en forsikring mod eventuelle retskrav som følge af indholdet i hans bøger. Forsikringen er betalt af skatteyderne, bevilget af Rigshospitalet og finansieret af Cochrane centerets finanslovsbevilling.

Kræftens Bekæmpelse giver 15 mio. til de små patientnetværk

Organisationen vil over de næste ti år sætte yderligere 15 mio. kr. af til støtte til de små kræftpatientforeninger. Pengene skal hjælpe foreningerne til at blive uafhængige af midler fra medicinalindustrien.

Medlemmer af Medicinrådet må ikke rejse med firmaer

Medicinrådet har vedtaget en række regler for habilitet, som blandt andet betyder, at medlemmer af et fagudvalg ikke må rejse med et af de firmaer, som har sager under behandling, eller er konkurrent til et firma, som har sager under behandling.

Privat hjemmeside for offentlige midler

Domænet til hjemmesiden deadlymedicines.dk betales af det offentlige. Også selv om det tilhører professor Peter Gøtzsche og bruges til at understøtte hans budskaber formuleret i private bøger.