Amputationsskandalen: Karkirurgisk leder afsat

Cheflæge på afdelingen for Hjerte-Lunge-Karkirurgi på Aarhus Universitetshospital, Lars Ilkjær, skal ikke længere lede afdelingens karkirurger.

Det fik han at vide i torsdags, oplyser han til DR Østjylland.

Årsagen er ifølge ham selv, at det ikke er lykkedes ham at levere et tilfredsstillede arbejdsmiljø.

Cheflæge Lars Folkersen fra Hjerte-lunge-karkirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital har i stedet overtaget funktionen som cheflæge for karkirurgien.

DR Østjylland oplyser, at Lars Ilkjær ikke har ønsket at stille op til interview, ligesom hospitalsdirektør på Aarhus Universitetshospital, Poul Blaabjerg, heller ikke har ønsket at udtale sig.  

Det er bl.a. på afdelingen for Hjerte-Lunge-Karkirurgi på Aarhus Universitetshospita, at patienter har fået amputeret et ben, selvom det muligvis kunne være undgået.

Specielt blandt karkirurgerne på afdelingen har der været stor utilfredshed med ledelsen. Den udtalte utilfredshed kom til udtryk i den seneste medarbejdertilfredshedsundersøgelse fra 2019. Tilfredsheden var markant lavere på alle punkter blandt lægerne på Karkirurgisk afsnit sammenlignet med tilfredsheden blandt læger på Hjertekirurgisk afsnit og Lungekirurgisk afsnit

Læge Jacob Budtz-Lilly har arbejdet i 15 år på det karkirurgiske afsnit og siger, at der ikke blev lyttet til lægerne.

"Igennem mange år var vi underbemandede, og det kunne man mærke i det daglige. Vi tog den diskussion op flere gange, men det blev endnu værre. Folk meldte sig syge. Vi havde så vikarer, men det var altid lappeløsninger," siger han til DR Østjylland.

Han føler sig sikker på, at det dårlige arbejdsmiljø kan være en af grundene til det høje antal benamputerede patienter, fordi arbejdsmiljø har en kæmpe indflydelse på, hvordan folk arbejder og deres håndværk. 

 

 

Relaterede artikler

Tags: amputationssag

Like eller del denne artikel