Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Topchef fyres øjeblikkeligt efter amputationsskandale

Koncernchef i Region Midtjylland, Ole Thomsen, er blevet øjeblikkeligt fyret på et møde i regionens forretningsudvalg torsdag formiddag.

Ledelsen i regionen har de seneste uger været under kraftig beskydning, efter en ekstern analyse afslørede, at mange patienter hvert år er blevet udsat for en amputation, der kunne være undgået, hvis de havde fået den rette behandling i tide. Og at nogle patienter formentlig er døde på grund af manglende forebyggende behandling på regionens to karkirurgiske afdelinger i Viborg og Aarhus.

Analysen sagde, at op mod 92 patienter årligt er blevet udsat for en amputation, der kunne være undgået, hvis de havde fået den rette behandling i tide. Analysen var blandt andet baseret på antallet af amputationer fra regionens ortopædkirurgiske afdelinger, og det viste sig, at amputationerne fra et af de to hospitaler blev talt med to gange. Så det rette tal på årlige amputationer, der kunne være undgået, er i stedet 47. Men det er stadig et højt antal. 

"Forretningsudvalget ser meget alvorligt på sagen om amputationer. Derfor ønsker Forretningsudvalget at afslutte samarbejdet med koncerndirektør Ole Thomsen," siger regionsrådsformand Anders Kühnau (Soc).

"Jeg anerkender Ole Thomsens store indsats i sundhedsvæsenet de seneste 20 år. Vi ønsker imidlertid en ny profil, idet vi gerne vil have sundhedsfaglige kompetencer ind i direktionen til at styrke arbejdet med kvalitet, patientsikkerhed og patientforløb i hele organisationen," siger han.

62-årige Ole Thomsen efterfulgte i 2010 Leif Vestergaard Pedersen som direktør i Region Midtjylland med særligt ansvar for sundhed. Han kom fra en stilling som hospitalsdirektør på Århus Sygehus. Han er uddannet cand. rer. soc. fra Syddansk Universitet. Forud for stillingen på Århus Sygehus var han sygehusdirektør for Randers Centralsygehus og før den tid administrationschef på Århus Sygehus.

Ole Thomsen bekræfter fyringen overfor Avisen Danmark.

"Det er ikke for meget at sige, at jeg er blevet fyret," siger den nu tidligere koncerndirektør til avisen. 

Region Midtjyllands forretningsudvalg havde sagen på et ekstraordinært møde torsdag formiddag, indkaldt efter ønske fra partierne Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Venstre.

Anders G. Christensen, der er gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland, siger, at det var eneste vej at sige farvel til Ole Thomsen, selv om han mener, at pilen også peger mod regionsformand Anders Kühnau som den øverst ansvarlige. 

Tilbage i direktionen er nu kun regionsdirektør Pernille Blach Hansen og koncerndirektør Anders Kjærulff. 

"Jeg mener selv, at vi nu bør have fire personer i direktionen. Det er en stor organisation, og der er brug for både en person med stærke ledelsesmæssige kompetencer og en med lægefaglige kompetencer," siger Anders G. Christensen.

Den manglende amputationsforebyggende behandling (bypass-operation eller ballonudvidelser under lyske-niveau) af patienter med åreforkalkning i benene har i årevis været et problem i Aarhus og Viborg. Den eksterne analyse viser bl.a., at der har været problemer siden 2007, og at behandlingskapaciteten kun er halvt så stor i Region Midtjylland som i resten af Jylland. 

En intern undersøgelse fra 2012 viste også problemer med netop højere amputationsrate. Aarhus Universitetshospital forsøgte at løse problemet ved at få henvist patienter tidligere til den karkirurgiske afdeling. Men afdelingen fortsatte de efterfølgende år med at have en højere amputationsfrekvens end landsgennemsnittet.

På trods af det vedtog et enigt regionsråd i 2018 besparelser, der ændrede organiseringen af karkirurgien, så bl.a. karkirurgisk afdeling i Viborg blev nedlagt som selvstændig afdeling. Dermed kom begge afdelinger i Viborg og Aarhus reelt til at fungere under andre fagområder (thoraxkirurgi i Aarhus og kirurgi i Viborg) og uden selvstændig faglig ledelse.

Ole Thomsen har hidtil stået fast på, at han ikke er bekendt med, at nogen har slået alarm over, at man i Region Midtjylland har - og længe har haft - en meget højere amputationsrate. Dog erkender han, at Region Midtjylland modtog et dokument i 2019, hvor det nævnes, at der er et større antal amputationer i regionen.

Det Tværfaglige Specialeråd for Karkirurgi skrev 3. juni 2019 til regionsledelsen, at antallet af benamputationer ”ligger væsentligt højere” i Region Midtjylland end i for eksempel Region Syddanmark. Brevet blev sendt i forbindelse med, at regionen ville lave en ny sundheds- og hospitalsplan. I en ny redegørelse forklarer regionsledelsen ifølge DR, at brevet fra Det Tværfaglige Specialeråd for Karkirurgi ikke blev opfattet som en ”early warning”.

Regionsformand Anders Kühnau lagde forud for mødet i forretningsudvalget torsdag formiddag klar afstand til regionsledelsens forklaring om henvendelsen fra Det Tværfaglige Specialeråd for Karkirurgi i Region Midtjylland. 

"Henvendelsen kommer ganske vist som led i en høring af en sundhedsplan, men man får at vide, at der er udfordringer med kapaciteten og patientsikkerheden, fordi vi amputerer for mange i Region Midtjylland. Det bør man reagere på i ledelsessystemet," sagde han til DR.

Dansk Kirurgisk Selskab skrev dog også allerede 23. september 2018 som kommentar til forslag om besparelser i budget 2019 og budget 2020 i Region Midtjylland:

"Den karkirurgiske aktivitet i Region Midtjylland er i forvejen lav sammenlignet med andre dele af landet (108 indgreb pr 100.000 indbyggere i 2017 mod gennemsnitligt 122 i hele landet, Karbaserapport 2017) og en yderligere reduktion vil kunne forventes at øge antallet af apoplexier og amputationer."


 

Forretningsudvalget besluttede torsdag:

  • at orientering om resultaterne af den eksterne analyse af karkirurgien tages til efterretning,
  • at orientering om de initiativer, der sættes i gang på kort sigt for at øge kapaciteten, tages til efterretning, idet det blandt andet herved ønskes at øge kapaciteten til forebyggelse blandt de karkirurgiske patienter og at øge ligheden i sundhed for denne patientgruppe,
  • at der iværksættes yderligere analyser af det datamæssige grundlag,
  • at det godkendes, at der i 3. kvartal 2022 fremlægges en plan for den langsigtede udvikling af karkirurgien i Region Midtjylland med fokus på at styrke specialet, idet planen bl.a. skal indeholde en model for organisering af det samlede område, herunder etableringen af en selvstændig karkirurgisk afdeling på Regionshospitalet Viborg samt karkirurgisk repræsentation i afdelingsledelsen i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi på Aarhus Universitetshospital,
  • at der tages skridt til at iværksætte en uvildig ekstern undersøgelse med afsæt i et kommissorium, der blev godkendt på mødet,
  • at administrationen tager initiativ til at sikre, at hospitalerne i højere grad har en risikobaseret tilgang til de kliniske kvalitetsdatabaser som supplement til den forbedringsbetonede tilgang, og
  • at der indledes forhandlinger med koncerndirektør Ole Thomsen med henblik på at afslutte samarbejdet. 

 

 

Relaterede artikler

Tags: amputations-skandalen, amputationssag

Del artikler