Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Amputations-skandalen hviler på regionsråds-formanden

Debat

Anders G. Christensen
Gruppeformand for Venstre
i regionsrådet i Region Midtjylland


DEBAT. Der er de eneste år sparet bekymrende meget på det karkirurgiske område i Region Midtjylland, og patienter har fået unødvendige amputationer. Det ledelsesmæssigt svigt fra koncernledelsen med regionsrådsformanden i spidsen er næsten ubærligt, mener Anders G. Christensen, der er gruppeformand for Venstre i Region Midtjylland.

Rapporten "Analyse af karkirurgien i Region Midtjylland" er rystende læsning. Rapporten viser en tydelig mangel på ledelse med fokus på det karkirurgiske område, når patienter på hospitaler i Region Midtjylland i årevis har risikeret at få amputationer, som ikke var nødvendige. Op mod 90 mennesker om året kan have mistet et ben på den konto.  

Ansvaret for denne skandale bærer regionsrådsformand Anders Kühnau. 

Allerede i 2019, da der skulle skæres ned på det karkirurgiske område, udtrykte Venstres regionsrådsgruppe meget stor bekymring for administrationens fremlagte model for besparelserne. Desværre viser bekymringen sig nu særdeles begrundet. 

Hverken vores bekymring eller forudsigelser fra eksperter om, at reduktionerne ville medføre ellers unødvendige amputationer, var åbenbart nok til, at koncernledelsen gjorde sig umage med at følge udviklingen på området tæt. Derfor er der for Venstres regionsrådsgruppe tale om et næsten ubærligt ledelsesmæssigt svigt fra koncernledelsen med regionsrådsformanden i spidsen. 

Når Anders Kühnau i medierne beklager og siger, at ’nu skal karkirurgien have et løft’, virker det mildest talt pauvert. 

I Venstre undrer vi os over, at regionsrådsformanden ikke øjeblikkeligt har indkaldt til et ekstraordinært møde i en så alvorlig anledning. Venstre vil have sagen undersøgt fra top til bunds. Dels for at placere ansvaret for, hvordan det gik så galt, dels for at forebygge lignende skadesvirkninger i fremtiden. 

Vi er også nødt til at undersøge, om andre specialeområder i regionen har lidt ledelsesmæssige svigt, så patienter er blevet fejlbehandlet.

Og så skal vi selvfølgelig hurtigst muligt genoprette fagligheden på det karkirurgiske område, så patienter i behandling for udposning på deres blodårer ikke risikerer at få foretaget unødvendige amputationer.  

 

Relateret artikel

amputations-skandalen, amputationssag

Del artikler