”Der er rigtigt mange uopdyrkede forebyggelsesområder at tage fat på, og som vi ved spiller centrale roller for udvikling af overvægt, f.eks. søvn, kultur, kost etc.” siger Arne Astrup.

Ny alliance af offentlige og private aktører vil styrke børns sundhed

I løbet af 30 år er andelen af børn og unge med overvægt tredoblet. Det er en alarmerende udvikling, og nu er 35 private og offentlige organisationer - blandt andre Børns Vilkår, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen - gået sammen i alliancen Børnevægt i Balance. Målet for alliancen er at vende denne udvikling og sikre rammer om børne- og ungdomsliv, som skaber trivsel og en sund opvækst.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Novo Nordisk Fonden, der har planer om at afsætte et firecifret millionbeløb til at nedbringe andelen af børn og unge med overvægt og svær overvægt indenfor en tiårig periode, støtter alliancen med sekretariatshjælp. 

Nytænke forebyggelse

Ifølge Project Director for Novo Nordisk Fondens Center for Sund Vægt, Arne Astrup, står fonden også parat med økonomisk støtte til projekter, der støtter op om alliancens formål, bl.a. gennem programmet Sundhed Integreret i Sociale Indsatser, der har til formål at fremme lighed i sundhed blandt børn i Danmark.

”Andelen af børn med overvægt og spiseforstyrrelser stiger bare, og derfor er det vigtigt med helt nye tanker, og at mange med forskellige interesser og tilgange går sammen om at tænke dem,” siger han.

”De initiativer, der hidtil har været afprøvet, har helt tydeligt ikke virket. Mange har været for kortvarige, for spredte og ofte drevet af enkeltstående ildsjæle. Der er behov for samlede, videnskabeligt dokumenterede tiltag, som kommunerne efterspørger.”

Brud med social ulighed

Utallige studier har vist klar sammenhæng mellem forældres vilkår, herunder uddannelseslængde, og børns vægt, trivsel, helbred og senere muligheder for uddannelse og arbejde, og der er ifølge Arne Astrup behov for at vende den negative sociale ulighed nu, hvis ikke man skal tabe mange børn og unge på gulvet.

”Der er stor social ulighed forbundet med overvægt blandt børn og unge, og vi ved, at konsekvenserne er alvorlige både i barndommen og senere i voksenlivet,” siger han.

”Der er rigtigt mange uopdyrkede forebyggelsesområder at tage fat på, og som vi ved spiller centrale roller for udvikling af overvægt, f.eks. søvn, kultur, kost etc. Der er brug for helt nye tilgange, og vi ved f.eks., at leg og sjov er motiverende for, at børn dyrker motion. Det kræver mange forskellige tiltag at vende en negativ vægtudvikling blandt børn og gøre op med social ulighed. Derfor er det også glædeligt og nødvendigt med en meget bredt sammensat alliance, der kan sætte ekspertise indenfor vidt forskellige områder ind på at nå et fælles mål. ”

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel