”Avancen er blevet for lav. Det er en uholdbar økonomistyringsmodel og skaber nogle helt forkerte incitamenter,” siger Dan Asmussen. Foto: Danmarks Apotekerforening/Carsten Lundager

Apotekere: Fortjenesten er blevet for lav

Avancen på medicin i Danmark er blandt de laveste i Europa, og smertegrænsen er nået, mener Apotekerforening. Onlineapoteker efterlyser mere nethandel.

Udgifterne til at drive apotekerne vokser.

Det skyldes, at der siden den ny apotekerlov fra 2015 trådte i kraft, er blevet færre apotekere (bevillinger) i Danmark, men flere apotekerfilialer. Og samtidig skal apotekeren bruge penge på udvikling på nettet, men avancerne følger ikke med op. Sådan lyder det fra vicedirektør i Danmarks Apotekerforening, Dan Asmussen.

”Det kan ikke være anderledes med så mange nye apoteker og udvikling af onlineservices. Der er kommet flere penge ind i branchen ved, at man har øget omsætningen af frihandelsvarer (vitaminer, kondomer, plastre etc.). Men da man fra statens side har fastholdt en økonomisk rammestyring betyder de stigende indtægter på dette område, at lægemiddelavancen er faldet markant,” siger han.

Regulering fra Sundhedsministeriet på vej

Set i forhold til de politiske målsætninger mener Dan Asmussen imidlertid, at den nye lov har været en succes.

”Hvis man ser på de politisk opstillede mål, er det vores vurdering, at det er gået rigtig godt. Tilgængelighed er forbedret samtidig med, at man holder fokus på patientsikkerhed og nye services - og der har endda været faldende offentlige udgifter i perioden,” siger han.

Dan Asmussen påpeger i samme åndedrag, at de politiske målsætninger om flere filialer og nemmere adgang til at etablere sig går udover indtjeningen hos apotekerne.

Man har altså skabt nye indtægter for på den korte bane at kunne finansiere en bedre tilgængelighed. Men disse indtægter fjernes, når lægemiddelavancen samtidig sænkes, lyder argumentet (avancen falder simpelthen ved øget salg af ikke-receptpligtige varer).

”Avancen er blevet for lav. Det er en uholdbar økonomistyringsmodel og skaber nogle helt forkerte incitamenter. Derfor er det aftalt, at Sundheds- og Ældreministeriet skal udvirke en analyse af området, som skal danne baggrund for en ændring af apotekersektorens økonomiske regulering,” siger Dan Asmussen

Onlineapoteker har store udfordringer

Lovgivningen giver stadig ikke mulighed for, at virksomheder som Amazon kan drive apotek i Danmark, siden apotekerloven stiller krav om, at ejeren er farmaceut. 

Men en farmaceut kan altså oprette et rent dansk onlineapotek (mens Amazon kan servicere det danske marked fra Sverige eller Tyskland og sende varer indover grænsen).

Tine Vestergaard er apoteker og ejer af Apopro Online Apotek, et af de to rene onlineapotekere i Danmark oprettet efter revideringen af apotekerloven i 2015. 

”Den største udfordring ved at drive onlineapotek er, at man er en del af noget lovgivning og en økonomistruktur, der er forældet og ikke tilpasset online apotekernes markedsvilkår. Man er en del af en fælles økonomi, hvor man redistribuerer til fordel for den eksisterende infrastruktur,” siger hun.

”Denne omfordeling foregår ved en afgift på næsten otte procent på apotekernes salg af varer, der ikke er lægemidler. Den samlede afgift redistribueres i sektoren som et tillæg på én kr. pr. receptpakke, der ekspederes. Dermed tager man reelt penge fra særligt online apotekere, som endnu ikke har bygget et væsentligt receptsalg op og giver det til de apoteker, som primært sælger medicin,” siger hun.

Nye tanker efterlyses

Efter Tine Vestergaards opfattelse var det ’ok i gamle dage’, fordi der ikke var så meget konkurrence.

”Men nu vil brugerne gerne købe online, det er en klar tendens. I begyndelsen af coronakrisen mere end fordoblede Apopro antallet af ordrer, hvilket siden er faldet noget tilbage. Men det ligger stadig væsentligt over niveauet i februar. Jeg mener, at det er et problem, at vores politikere prøver at bevare det nuværende økonomisystem frem for at spire nye tanker. Man tænker tilgængelighed ift. mange filialer i Danmark, men de fleste nye filialer er åbnet i præcis de samme byer, som allerede havde apoteker i forvejen.” 

Sundhedspolitisk Tidsskrift: Hvad skal politikerne da gøre efter din mening?

”Politikerne burde fokusere på borgernes ønsker og behov – og definere tilgængelighed herfra. Det kan sagtens være, at tilgængelighed for mange er at få leveret sin medicin til døren og kunne få rådgivning via chat hjemmefra

Det er jo en politisk beslutning, hvordan man vil håndtere den her sektor fremover. Og vi har talt med flere politikere, som har forståelse for, at Amazon ikke skal overtage apotekermarkedet.

Her må man se på, hvilke incitamentsudfordringer, der er og hvilken omfordeling, der er i sektoren. Siden apotekerne har været rigtig gode til at tjene på frihandelsvarer - og man samlet højst må tjene et vist beløb - er lægemiddelsavancen pt. meget lav.”

Tine Vestergaard peger på, at online apotekermarkedet er på over 10 procent i Sverige, mens det kun er på omkring tre procent i Danmark. Og hun mener altså, at den danske online infrastruktur halter.

”De fysiske apoteker åbnede en webshop for 10 år siden, men deres fokus ligger naturligt nok på deres fysiske butikker, som er deres kerneforretning. Det betyder, at de ikke har det fokus på digital markedsføring og prisstrategi, der er nødvendigt for at klare sig i konkurrencen online,” siger hun.


Relaterede artikler

Tags: truslenfraamazon

Like eller del denne artikel