Anders Kühnau til venstre. Ulrich Fredberg til højre.

Kühnau vil give sygehuset i Silkeborg millioner - et hold kæft-bolche, mener Fredberg

Formand for Region Midtjylland, Anders Kühnau, vil efter fyringen af den ledende overlæge Ulrich Fredberg give regionshospitalet i Silkeborg millioner.

Sagen kort

Ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg, blev 28. april fyret af ledelsen på Hospitalsenheden Midt.

Årsagen er en strid om undersøgelser med lavdosis-CT-skanninger af patienter.

Silkeborg har siden 2015 tilbudt praktiserende læger lavdosis-CT-skanninger af de af deres patienter, som har haft diffuse symptomer fra brystkassen. På den måde har de fundet mange patienter med lungekræft i et meget tidligt stadie, hvilket øger overlevelseschancerne.

Ifølge retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen fra 1. april 2019 skal alle patienter med den mindste risiko for lungekræft dog havde en diagnostisk undersøgelse med fulddosis CT. 

Ledelsen i Hospitalsenheden Midt mener, at Ulrich Fredberg har brudt retningslinjerne ved at fortsætte tilbudet om lavdosis-CT og vil genindkalde  93 patienter fra Silkeborg, som de mener burde have haft fulddosis CT.

Ulrich Fredberg mener, han er blevet fyret, fordi han er kritisk over for ledelsen, og at anklagen er fagligt forkert.

"Regionshospitalet Silkeborg skal være et tidssvarende udviklingshospital for hele Region Midtjylland," siger han. Han har derfor foreslået regionsrådet, at der udarbejdes en plan for udviklingen af hospitalet i de næste 15 år. Etape 1 skal indeholde en opdatering og renovering for 30 mio. kr, der kommer oveni i de ca. 35 mio kr, som regionsrådet allerede har afsat for 2020 og 2021. Etape 2 vil indeholde et ydeligere løft og skal ske i samarbejde med Silkeborg Kommune og de praktiserende læger i området.

"Jeg kan allerede nu meddele, at der er fuld opbakning fra den 15 mand store socialdemokratiske gruppe," siger Anders Kühnau på Facebook.

Han mener, at der har været uro og usikkerhed gennem længere tid om, hvad der skal ske med hospitalet i Silkeborg, og at flere er bekymrede nu, efter Fredberg er aftrådt. Derfor kommer han med forslaget nu, tidligere end han oprindeligt havde planlagt, for at mane rygter om, at sygehuset skal lukke.

Den aktuelle historiefortælling om Regionshospitalet Silkeborg ændres dog ikke med forslaget. Uroen efter fyringen af Fredberg har nemlig fået fornyet kraft efter balladen på afdelingen Børn og Unge i Viborg, hvor længere tids samarbejdsproblemer er kulmineret med afgangen af både den ledende overlæge og ledende sygeplejerske på afdelingen. Medarbejdere på regionshospitalet Silkeborg har derfor sendt et nyt bekymringsbrev til den politiske ledelse af regionen, hvori der igen er en stærk kritik af ledelsen på Hospitalsenhed Midt, som er ledelse for både Silkeborg og Viborg.

Et hold kæft-bolche

Den nu fyrede Ulrich Fredberg giver ikke meget for Anders Kühnaus forslag om 30 ekstra millioner til Silkeborg.

"Det ligner på ingen måde en dokumentation af, at Anders Kühnau og hans direktion “vil sygehuset” - tværtimod. Det er et lille plaster på såret og kan sidestilles med et hold kæft-bolche," siger han.

"Det beskedne beløb rækker som en skrædder i helvede og kan ikke undgås at betragtes som en hån mod silkeborgenserne og medarbejderne på sygehuset. Silkeborg er uden sammenligning det mest forsømte hospital i hele regionen. Vinduerne er så rådne, at de falder ud og har været tæt på at kvæste besøgende. Hospitalet er plaget af lugtgener gennem flere år, forfaldne lokaler og store pladsproblemer. Der er et akut behov for investering af et tre-cifret millionbeløb i sygehuset nu og her. Istandsættelse af indvendige lokaler, samle sengeafdelinger, så brandveje sikres for de indlagte, definitiv fjernelse af lugtgener, færdiggørelse af gavlbyggeriet, der stoppede efter to af de planlagte fem etager, færdiggørelse af af de skrinlagte udbygningsplaner etc," siger han, der mener, at det er embedsmændene i regionen, der styrer udviklingen af sygehuset i Silkeborg.

En udlægning, som Anders Kühnau selv var inde på i et læserbrev i Midtjyllands Avis 11. april 2019: "Lad mig med det samme sige, at al erfaring viser, at der vil komme det ene forslag efter det andet om lukning af funktioner på hospitalet i Silkeborg, hvis man lader det være op til embedsmænd alene at styre vores hospitaler. Det kan jeg sige på baggrund af mine 13 års erfaringer som regionsrådsmedlem og nu som regionsrådsformand. I de 13 år har der adskillige gange været forslag om reduktioner i Silkeborg fra embedsmændene i regionen, hvor politikerne efterfølgende har taget forslagene af bordet igen."

Konsulent skal se på samarbejdsproblemer

På regionsrådets forretningsmøde tirsdag var der enighed om at sætte en ekstern konsulent på Hospitalsenhed Midt på grund af den voldsomme uro på hospitalerne med adskillige protestskrivelser fra personalet i både Silkeborg og Viborg.

Anders Kühnau (S) skriver i en pressemeddelelse, at konsulenten skal hjælpe med at styrke samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere, og konsulenten skal fungere som facilitator. 

 

 


Det nye bekymringsbrev fra medarbejdere i Silkeborg

Åbent bekymringsbrev fra medarbejdere ved Regionshospitalet Silkeborg om Hospitalsledelsens
manglende evne til at håndtere konflikter.

Kære RMU medlemmer.

Vi skriver for at fortælle Jer, at arbejdsmiljøet på Regionshospitalet Silkeborg er alvorligt truet, og vores bekymring for, om det på nogen måde kan genetableres under den nuværende Hospitalsledelse (HL) er
hastigt stigende.

Det er med dyb bekymring, at vi nu fra sidelinjen er vidner til håndteringen af en konflikt på Børneafdelingen i Viborg. I en pressemeddelelse skælder HL 87 medarbejdere ud, fordi de har rejst sagen, og gjort offentligheden opmærksom på deres bekymring. Samtidig roser HL sig af, at de har håndteret konflikten godt, til trods for at den jo ikke var løst, selvom HL havde oplyst noget andet til Regionsrådet.

HL ́s ageren kan kun tjene til at optrappe en allerede fastlåst konflikt. Når 87 medarbejdere henvender sig med et bekymringsbrev, bør HL være ydmyg, lyttende og tage sine medarbejderes bekymring seriøst. Ved rettidig indgået dialog kan de fleste konflikter nedtrappes eller forebygges.

I Silkeborg mærker vi desværre også på første hånd, hvordan HL ikke har vist sig i stand til at håndtere konflikter. I 19 år har vi haft Ulrich Fredberg (UF) som leder for Diagnostisk Center (DC). I alle år med medarbejdernes fulde og betingelsesløse opbakning. Vi har, trods gentagne store sparerunder og store krav om omstillingsparathed, aldrig været i tvivl om, at han gjorde sit allerbedste for at få enderne til at nå sammen.

Vi mangler stadig en acceptabel forklaring på hans fyring.

I sagen om UF’s fyring gjorde HL sig uhørt uheldigt bemærket, ved at udsende en historisk uprofessionel pressemeddelelse. Denne med navns nævnelse, og med et komplet ensidigt anklageskrift, uden mulighed for, at den anklagede kunne komme til orde. Ifølge pressemeddelelsen skulle fyringen være motiveret af en patientsikkerheds sag. Denne beskyldning er der sidenhen blevet sået ganske meget tvivl om, bl.a. fordi man havde ”glemt” at forhøre sig om, hvorvidt de praktiserende læger overhovedet var i tvivl om, hvilken skanning de skal bruge hvornår.

I det hele taget har HL udvist mangel på forståelse af det faglige indhold i ”CT sagen”, hvilket rækken af ekspertudtalelser i medierne siden hen burde have gjort åbenlyst for enhver. HL valgte den værst tænkelige
tolkning, og kørte konflikten unødvendigt højt op. HL har således forsømt en af deres vigtigste ledelsesroller, nemlig at konflikt-forebygge og -nedtrappe via dialog. Vi har gentagne gange hørt fra HL, at man har taget RM forretningsudvalgets kritik af dette til efterretning, men vi har ikke på noget tidspunkt fået nogen beklagelse, eller hørt HL dementere indholdet (med undtagelse af en sætning). Tværtimod har man i en avisartikel sagt at ”pressemeddelelsen med trussel om fyring var nødvendig” (JP århus 11.05.20 06.45).

Da det faglige indhold i HL’s klageskrift ikke kunne retfærdiggøre en fyring af UF, blev såkaldte ”samarbejdsproblemer” fremført som afskedigelsesgrundlag.

UF har fungeret som ledende overlæge i 19 år, uden at vi har oplevet samarbejdsproblemer af en karakter, der ikke kunne løses gennem dialog og gensidig respekt. De eksempler som HL anfører som samarbejdsproblemer, er typisk eksempler på, at UF har passet sit job som centerleder. Nemlig at sikre rammerne for en fortsat positiv udvikling ved at argumentere imod historisk hårde sparerunder, som vi oplevede i 2019, eller forsvare os imod beskæring i antallet af lægelige uddannelsesstillinger, til trods for at vi dokumenteret har et af Danmarks bedste uddannelsesmiljøer. I vores optik kræver det to parter, for at der kan opstå samarbejdsproblemer. Spørgsmålet er, om samarbejdsproblemerne ikke snarere skyldes, at HL har valgt ikke at ville høre på UF. Det virker snarere som om målet har været konfliktoptrapning.

Desuden kan det undre, at man fandt det magtpåliggende at igangsætte denne afskedigelse samtidig med, at medarbejderne var svært belastet af omstillingerne i forbindelse med Covid-19.

Efter vores opfattelse kunne UF’s afskedigelse nemt have været undgået, hvis HL havde mestret en professionel ledelsesmæssig konflikthåndtering. I stedet står vi nu i den historisk set største konflikt, der er set i Silkeborg. Efter pressemeddelelsen d. 27/4-2020, har mange medarbejdere haft bekymringer om at ytre sig frit og direkte, uden frygt for hvad konsekvenserne kunne være. Vi vil derfor tillade os at mene, at HL selv har ansvaret for, at børneafdelingens personale måtte gå via en advokat og medievejen for at få opmærksomhed på deres udfordringer. Overordnet må vi konstatere, at i de tilfælde af konflikter, der har været og er på hospitalsenheden, har HL udvist en adfærd, hvor de unødigt optrapper konflikter, i stedet for at forebygge og nedtrappe. Det kan hverken borgerne i regionen, eller vi som medarbejdere være tjent med.

Vi hører gentagne gange at HL ”har været til stede i afdelingen”. Vores erfaring er desværre, at dette ikke har betydet, at der har været en dialog, hvor man har lyttet til medarbejderne. Vi kan nu konstatere, at vores kolleger i børneafdelingen synes at have samme oplevelse.

Det eneste lille lyspunkt lige nu er, at HL, trods en forudgående plan om en anden løsning, har accepteret at vores kollega Mikkel Callsen midlertidigt indgår i centerledelsen som konstitueret ledende overlæge.

Centerledelsen skal løfte en stor ledelsesmæssig opgave, og de fortjener en professionel hospitalsledelse, der søger kompromiser og fremtidsorienterede løsninger i tillidsfuld dialog.

 

Relaterede artikler

 

Tags: Fredberg-sagen

Like eller del denne artikel