Sundhedspolitisk Tidsskrift

Hospitalsdirektør: Derfor sendte vi mandag aften en pressemeddelelse om Ulrich Fredbergs fyring

På avisredaktionerne glippede de få tilbageværende journalister med øjnene, da der mandag aften klokken 22 dumpede en helt usædvanlig pressemeddelelse op fra Hospitalsenheden Midt med titlen “Samarbejdsproblemer i patientsikkerhedssag fører til påtænkt afskedigelse”.

På flere sider kritiserede hospitalsledelsen en medarbejder, ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg, og truede med at fyre ham næste dag.

“Det var en helt usædvalig pressemeddelse og en helt usædvanlig situation,” siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen.

Sundhedspolitisk Tidsskrift: Men hvad tænkte I dog på?

“Vi havde indkaldt Ulrich Fredberg til samtale tirsdag. Mandag aften begynder vi så at se dele af korrespondancen med ham lækket og omtalt i Midtjyllands Avis. Vi synes, at vi i denne sag har et ekstra ansvar for at informere om baggrunden, da sagen også handler om patientsikkerhed. Der er patienter, der skal genindkaldes, fordi de ikke har fået den rigtige undersøgelse. Derfor lægger vi de mange informationer ud.”

Så få timer efter, at I har set det i Midtjyllands Avis, sender I pressemeddelelsen ud?

“Ja, vi havde forberedt os til samtalen med Ulrich Fredberg og også på, at materialet kunne komme til pressens kendskab – dog ikke fra vores side i første omgang."

Vil måske anlægge sag

Ifølge Jyllands-Posten overvejer Ulrich Fredberg nu at lade advokater undersøge, om meddelelsen er ulovlig, og om han kan få erstatning. Ulrich Fredberg siger til avisen: »Vi taler om en tre-fire sider lang pressemeddelelse med opremsning af ting, som ledelsen mente, jeg havde gjort forkert. Den havde en så ekstrem negativ og unuanceret formulering, at de efterfølgende har beklaget den.«

“Det må Ulrich Fredberg undersøge. Vi lever i en retsstat. Vi så fra ledelsens side ikke andre muligheder, men desværre kom det i pressemeddelelsen til at fremstå som om, at vi anklagede Ulrich Fredberg for at lyve over for os. Det var ikke hensigten. Det beklagede vi også i en pressemeddelelse dagen efter.”

Pressemeddelelsen fra tirsdag aften er siden blevet ændret, så den alene omtaler patientsikkerhedssagen, men ikke Ulrich Fredberg.  

Thomas Balle Kristensen fortryder ikke hospitalets handlemåde i sagen, siger han. Ledelesen har søgt rådgivning hos myndighederne - Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed - og forholdt sig til de svar, de har fået. 

“Ingen er perfekte, og vi har nok lavet fejl. Vi har aldrig været i sådan en situation før, og jeg håber heller aldrig, at vi kommer det igen. Men jeg er sikker på, at det var rigtigt at indgå en fratrædelsesaftale med Ulrich Fredberg,” siger Thomas Balle Kristensen.

"Fredberg har altid holdt fast i sit"

Sundhedsstyrelsens reviderede retningslinjer kom i april 2019. Hvorfor reagerer I så først nu? 

“Vi reagerede efter, at bestyrelsen i Dansk Lungecancer Gruppe i december 2019 udtalte kritik af tilbuddet i Silkeborg. Indtil da troede vi, at det foregik efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi troede også, at der var forskningsresultater på vej.” 

Med ville Ulrich Fredberg være blevet fyret, hvis der ikke havde været en lang historik med dårligt samarbejde? 

“Det er da ingen tvivl om, at det er en medvirkende årsag. Det har været vanskeligt, og Fredberg har altid holdt fast i sit.” 

Krigen er brudt ud mellem specialer

Centerledelsen på Diagnostisk Center er en trio. En oversygeplejerske, Knirke Hartmann Thomsen, er leder for hele centrets plejegrupper. En ledende overlæge i radiologi, Lasse Nørgaard, er  leder for den radiologiske afdelings læger. Og Ulrich Fredberg var ledende overlæge i medicin og leder for de medicinske læger. 

De medicinske læger har skrevet støttebreve til fordel for Ulrich Fredberg og mod Lasse Nørgaard, som de mener ødelægger det tværfaglige samarbejde, og som de mener har været med til at få Ulrich Fredberg fyret. Omvendt har også "flertallet" af de radiologiske læger i en udtalelse støttet Lasse Nørgaard. Så krigen mellem specialer er brudt ud. 

“Vi ser alvorligt på det her. Der er ingen tvivl om, at den stærke kvalitet i Silkeborg har været båret af samarbejde på tværs af specialer og subspecialer. Vi i hospitalsledelsen er nu midlertidigt flyttet til Diagnostisk Center og arbejder hårdt på at få samarbejdet i gang igen. Vi er i tætte drøftelser med de ansvarlige overlæger om den fremtidige ledelsesorganisation, indtil vi finder en ny leder. Måske skal vi have en konstitueret ledende overlæge i medicin, eller måske skal vi have en ledelsesgruppe. Det drøfter vi og håber på at kunne komme med en plan i næste uge,” siger Thomas Balle Kristensen.

 

Relaterede artikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: Fredberg-sagen

Like eller del denne artikel