”Det blev til et-bliv-klogere-møde. Men desværre matchede det, som vi blev klogere på fra regionen ikke altid det, som fageksperter udefra har givet udtryk for, at de mener i denne sag," siger Carsten Kissmeyer.

Politiere kræver faglige svar på fyring af Ulrich Fredberg

Det ekstra ordinære forretningsudvalgsmøde mandag i Region Midtjylland om regionsledelsens fyring af lederen af Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg, førte ikke til afstemning om dennes bebudede afskedigelse.

Mødet udartede sig derimod til udspørgning af regionsledelsen, efter at denne mandag morgen kl 08.30 gav udvalget en orientering om sin baggrund for at fyre Ulrich Fredberg fra sit job som ledende overlæge i en pressemeddelelse.

Ulrich Fredberg blev fyret i sidste uge, blandt andet fordi han har givet praktiserende læger muligheder for at henvise patienter med uspecifikke symptomer, der ikke passer ind i lungekræftpakken, til undersøgelse med lavdosis CT skanning fremfor en traditionel røntgenundersøgelse.

Men ifølge udvalgsmedlem for Venstre, Carsten Kissmeyer, havde forretningsudvalget en byge af spørgsmål til regionsledelsens meget lange udredning og ikke mindst til det faglige grundlag for fyringen, hvorfor mødet udartede sig til en faglig diskussion mellem medlemmerne og regionsledelsen, forklarer han og fortsætter:

”Det blev til et-bliv-klogere-møde. Men desværre matchede det, som vi blev klogere på fra regionen ikke altid det, som fageksperter udefra har givet udtryk for, at de mener i denne sag”

Blandt de eksperter, som Kissmeyer refererer til, er blandt andre medlemmer i det advisory board, som hidtil har været tilknyttet Diagnostisk Center. Men op til forretningsmødet meddelte samtlige medlemmer, at de nu har trukket sig ud i protest mod fyringen af Ulrich Fredberg. Medlemmerne Morten Freil, direktør for Danske Patienter, Jes Søgaard, direktør og professor, Kjeld Møller Pedersen, professor, Frede Olesen, professor emeritus, Leif Vestergaard Pedersen, medlem af Etisk Råd og tidligere formand for Kræftens Bekæmpelse og Peter Vedsted, cheflæge og professor skrev i et fælles fratrædelsesbrev:

”En mistanke er en mistanke, synes de speciallæger, der udarbejder retningslinjerne at tænke. Det kan ikke gradbøjes! Fra bl.a. vores løbende arbejde i advisory board ved vi, at virkeligheden i almen praksis er en anden. For henvisende speciallæger i almen medicin er opgaven at finde én med lungekræft om året blandt alle de tusinder af kontakter. Vi ved fra forskningen, at kun 25 % af alle lungekræftpatienter kan henvises direkte til lungekræftpakken. Resten skal komme via andre ruter, og det er her man i hele verdenen fortsat benytter røntgen af thorax – bare ikke i Silkeborg. Her har et fokus været at hjælpe almen praksis mest muligt og dermed patienterne,” skriver de tidligere board-medlemmer, som også giver udtryk for, at de frygter, at afskedigelsen vil få ’negative konsekvenser for dansk kræftudredning og -behandling og ikke mindst for danske lungekræftpatienter.”

Om den faglige uenighed mellem regionsledelsen i Region Midtjylland og landets førende fageksperter, siger Carsten Kissmeyer endvidere:

”Vi politikere er jo ikke eksperter på lægefaglige spørgsmål som for eksempel anvendelse af røntgen, lavdosis-CT og højdosis CT med kontrast. Men vi brugte mødet til at blive klogere herpå, og vi anerkender, at der er brug for at finde ud af, hvad der er op og ned i denne sag. Og vi anerkender, at der tilsyneladende også er brug for en afklaring af de tilsyneladende helt forskellige tolkningsmåder, som Sundhedsstyrelsens retningslinjer giver anledning til, og hvorfor fagfolk således kan være helt uenige.”

 

 

Pressemeddelelse fra Venstres gruppe tirsdag formiddag:

Venstres regionsrådsgruppe har mandag aften den 4. maj drøftet sagen om Ulrich Fredbergs fratræden som ledende overlæge for Diagnostisk Center på Regionshospitalet i Silkeborg. I denne sammenhæng udtaler Venstres regionsrådsgruppe i enighed følgende:

Venstre ønsker, at Ulrich Fredberg anerkendes for den fantastiske indsats, han gennem årene har ydet for udviklingen af Diagnostisk Center i Silkeborg og for de flotte resultater, han har været med til at skabe. Han har med sin energi, iderigdom og lederprofil - sammen med de øvrige engagerede, dygtige medarbejdere og ledere - været med til at skabe grundlaget for et hospital der syv år i træk er kåret som ’Danmarks bedste mindre hospital’.

Venstre er forundret over grundlaget for den påtænkte afsked, der fremgik af den udsendte pressemeddelelse. 

Venstre tager markant afstand fra pressemeddelelsen, der blev udsendt på forkant af en tjenstlig samtale om påtænkt afsked, herunder også pressemeddelelsens indhold, der fremstår som et højst usikkert grundlag for den påtænkte afskedigelse. Dette afspejles også i de mange henvendelser og udtalelser fra flere markante sundhedsfaglige personligheder.

Venstre finder den samlede ledelseshåndtering af processen omkring den påtænkte afskedigelse af Ulrich Fredberg for stærkt kritisabel. Vi vurderer, at ledelsessystemet har fejlet. Der er i vores optik skabt ubegrundet usikkerhed om patientsikkerheden og kvaliteten af arbejdet på Diagnostisk Center, Regionshospitalet i Silkeborg.

Venstre udtrykker bekymring for det fremadrettede samarbejde mellem Regionshospitalet i Silkeborg og Hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt, hvor der i dette forløb er kommet markante udtalelser fra medarbejdere omkring mulighederne for et fremadrettet tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde samt fortsat udvikling af Regionshospitalet Silkeborg.

Venstre forventer, at regionsformand Anders Kühnau sætter sig i spidsen for, at der udarbejdes og fremlægges en konkret handlingsplan for sikring af det fremadrettede samarbejde mellem Regionshospitalet i Silkeborg og Hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt. Venstre forventer, at der fremadrettet, i en periode, løbende følges op og rapporteres til hospitalsudvalget vedrørende samarbejdets udvikling og status.

 

 

Relaterede artikler

Tags: Fredberg-sagen

Like eller del denne artikel