Henning Glerup til venstre og Ulrich Fredberg til højre.

Overlægeformand om Fredberg-fyring: Det handler om personligt nag og hellige køer

Fyringen af Ulrich Fredberg handler om personligt nag og innovation af for eksempel kræftpakkernes kriterier. Det siger formand for overlægerådet på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg, Henning Glerup.

Ledelsen i Region Midtjylland kunne lige så godt have valgt at have en positiv og støttende holdning til lungeundersøgelser med lavdosis CT. I stedet har man valgt at indtage en meget negativ holdning til hele projektet, og regionens fyring af den nu forhenværende leder af Diagnostisk Center, Ulrich Fredberg, er ikke bare en diskussion af lav- eller højdosis scanninger eller almindelig røntgen af lunger i situationer, hvor den praktiserende læge ikke har mistanke om cancer. Det mener formand for hospitalets overlægeråd, forskningsansvarlig overlæge Henning Glerup.

”Regionsledelsen har helt givet ønsket at komme af Ulrich Fredberg, der har kritiseret dem og i en særlig situation forslået, at koncerndirektøren Ole Thomsen blev fyret. Og så har man skabt den her situation, hvor man uberettiget påstår, at han er til fare for patientsikkerheden ved at give lavdosis-ct-scanninger til patienter, hvor der er en mindre mistanke om cancer. Selv om man kunne have valgt at have den stik modsatte vurdering af vores tilbud om lavdosis CT-scanninger til patienter med helt uspecifikke symptomer - som så mange andre førende eksperter i lungeundersøgelser i øvrigt har givet udtryk for gennem flere år," siger han.

Baggrunden for fyringen af Ulrich Fredborg er ifølge en pressemeddelelse fra hospitalsledelsen, at Diagnostisk Center angiveligt tilbyder lavdosis-CT til udredning af patienter ved en mindre mistanke om lungekræft, hvorfor der ifølge ledelsen er patienter, som ikke har fået den rigtige højdosis undersøgelse med kontraststoffer, hvorved ”patienternes sikkerhed har været bragt i fare.”

Men det er forkert at påstå, at praktiserende læger i flere år skulle have henvist forkert ifølge Henning Glerup, der undrer sig over, at regionsledelsen ikke har inddraget regionens praktiserende læger for at høre deres vurdering af Diagnostik Centers brug af lavdosis-scanningerne, Ifølge Henning Glerup er de nemlig kun blevet brugt som alternativ til almindelige røntgenundersøgelser for patienter med udefinerbare symptomer, hvor man så som ’sidegevinst’ nogle gange finder en ellers uopdaget lungekræft.

”Det er en stor fejl ikke at have hørt de praktiserende læger, for de er de primære aktører, da det jo er dem, som henviser patienterne,” siger Henning Glerup, hvis kritik understøttes af Henrik Idriss Kise, formand for PLO Midtjylland, som i Ugeskrift for Læger kalder det en ’misforståelse’ at tro, at praktiserende læger lader deres patienter undersøge med lavdosis-CT, hvis der er mistanke om kræft:

»Har vi mistanke om lungekræft, så henviser vi til lungekræftpakken, og det har vi gjort hele tiden«,” siger Henrik Idriss Kise til Ugeskriftet, og han roser i øvrigt samarbejdet med Diagnostisk Center, som han mener netop finder flere lungecancere, end man gør andre steder.

Også speciallæge, dr.med og tidligere formand for Overlægeforeningen, Erik Kristensen, som bor i Silkeborg, er overbevist om, at fyringen handler om noget helt andet. Han kalder regionsledelsens officielle begrundelse for fyringen i form af kritik for ikke at følge retningslinjerne for lungecancerudredning for direkte ’usand” og mener, at man i stedet skal finde ’ den dybere årsag’ i koncerndirektør Ole Thomsens personlige og årelange strid med Ulrich Fredberg.

I efteråret 2018 var Ulrich Fredberg fremme og sige, at Ole Thomsen burde fyres. Det skete efter at Ole Thomsen overraskende havde fyret hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen og chefsygeplejerske Tove Kristensen fra Hospitalsenheden Midt. Ulrik Fredberg sagde ved den lejlighed, at han havde mistet tilliden til Ole Thomsen, som praktiserede »bøllemetoder« og »management by fear".

”Så nu er det pay back time,” skriver Erik Kristensen i en offentlig kommentar, hvori han desuden giver udtryk for, at Ole Thomsen også tidligere har ’modarbejdet’ sygehuset og i øvrigt kræver en uafhængig undersøgelse af ledelsessystemet i hele regionen.

Diagnostisk Center fik i oktober 2013 status som universitetsklinik for Innovative patientforløb og blev herved udnævnt til at være regionens udviklingshospital, som fik til opgave at udvikle nye innovative tiltag i sundhedsvæsnet, som derefter skulle kunne sprede sig ud over hjemregionens grænse. Centeret har blandt andet udviklet den såkaldte diagnostiske pakke for mistænkelige sygdomme, som i dag er implementeret i resten af landet, og som også udlandet har vist stor interesse for samt også innovationer som for eksempel samme-dags-udredningsprogrammer og altså lavdosis CT-scanninger fremfor almindelig røntgen af lunger. Fokus for de udviklede projekter har været at skabe hurtige og effektive udrednings- og behandlingsforløb af høj kvalitet, ligesom centret siden 2007 har været udpeget til at være Center of Excellence - det vil sige udvikle optimale patientforløb.

At udvikle patientforløb og skabe resultater, som kan være med til at udvikle det danske sundhedsvæsen, er således en af regionerne given opgave for Diagnostisk Center. Blandt de nye områder, som Ulrich Fredberg og hans ansatte arbejdede på, inden han blev fyret efter 19 års indsats, var planer om at innovere og optimere de danske akutmodtagelser, men også ikke mindst en renovering og optimering af de danske kræftpakker ved hjælp af blandt andet nye algoritmer og kunstig intelligens.

”Målet er at få afdækket symptomer bedre sådan, at det ikke kun er halvdelen af de nydiagnosticerede kræftpatienter, der kommer direkte ind af hospitalernes fordør med en kræftpakke under armen, fordi den anden halvdels symptomer ikke passer ind i pakkerne,” forklarer Henning Glerup.

Tanken er altså, at centeret ligesom med lav-dosis-CT scanningerne af patienter med ukarakteristiske lungesymptomer vil forsøge at afdække mulige nye diagnosticeringsmetoder samt eventuelt identificere nye henvisningskriterier til pakkerne. Men at innovationsopgaven er bunden, er ikke det samme som at forslag til nye måder ikke kan mødes med en højere grad af modstand end opbakning ifølge Henning Glerup:

”Én ting er, at innovation er en del af hele vores eksistensgrundlag, og at vi skal innovere og skabe excellente patientforløb ved at optimere de organisatoriske, faglige og patientoplevede aspekter. Men jo, når vi så begynder at ville finde cancer på andre måder end vejen hertil fastlagt i pakkerne og ovenikøbet siger, at de ting måske godt kan gribes an på en anden måde, så begynder vi jo at skubbe til nogle af de mest hellige køer i vores sundhedsvæsen. Og det er ikke nødvendigvist noget, man bliver populær af hos ledelserne, for det kan godt forstyrre. Også selv om vi er sat på jorden for netop at gøre det.”

 

 

Relaterede artikler

Tags: Fredberg-sagen

Like eller del denne artikel