Antal udredningssteder for demens skal halveres

Sundhedsstyrelsen har nu udarbejdet anbefalinger til den fremtidige organisering af udredningen af demens, som der fra politisk side er afsat 145 mio. kr. til at realisere. Og i anbefalingerne hedder det bl.a., at antallet af steder, som udreder demens, skal halveres.

Da regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen sidste år blev enige om en ny national demenshandlingsplan til 470 mio. kr. var de bl.a. enige om, at forskellen på kvaliteten i udredningen var for stor, og der derfor var behov for at gøre indsatsen for mennesker med demens langt mere ensartet..

En af anbefalingerne i demenshandlingsplanen blev, at der er behov for at gentænke organiseringen af demensudredningen for at sikre høj og mere ensartet kvalitet og mere sammenhængende forløb for borgere med demens på tværs af landet.

Sammenlagt er der i dag mere end 30 enheder i Danmark, der udreder for demens, og med udgangspunkt i demenshandlingsplanen har Sundhedsstyrelsen derfor skullet udarbejde anbefalinger, hvor demensindsatsen samles på hovedfunktionsniveau på et mindre antal tværfaglige udrednings- og behandlingsenheder.

Der er afsat i alt 145 mio. kr. fra 2017-2019 til regionernes udgifter i forbindelse med  omorganisering, indkøb af relevant udstyr, etablering af udgående funktioner og til kapacitetsudvidelse.

Næste skridt er nu, at Danske Regioner og de enkelte regioner skal sikre den praktiske implementering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger frem mod 2019.

Tags: demenshandlingsplan, demend, udredning, Sundhedsstyrelsen

Like eller del denne artikel