Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Fyret topchef får kæmpesum med sig i fratrædelsesaftale

Tidligere koncernchef i Region Midtjylland, Ole Thomsen, kommer ikke til at lide af tørre lommesmerter den kommende tid, selv om han i torsdags blev øjeblikkeligt fyret.

Han får i alt 6,5 millioner kroner med sig - eller mere præcist 6.489.314,28 kroner.

Det viser en aktindsigt, som Sundhedspolitisk Tidsskrift har fået.

Ole Thomsen har fået 148.251 kroner i månedsløn og 32.007 kroner i pension hver måned, i alt 180.258 kroner.

Med 12 måneders opsigelsesvarsel og 24 måneders fratrædelsesgodtgørelse bliver det i alt til 6,5 millioner kroner.

Paradoksalt nok er det mere end de 5,3 mio. kr., som årligt blev sparet på Hospitalsenhed Midt fra 2020 som resultat af spareplanen i 2018-19. Det var den spareplan, som reducerede den i forvejen underbemandede karkirurgi i regionen. Spareplanen indebar en ny arbejdsdeling mellem Hospitalsenhed Midt og Aarhus Universitetshospital, herunder nedlæggelse af karkirurgi som selvstændig funktion på Hospitalsenhed Midt. At den centrale karkirurgi (operationer i de store kar i bughulen) blev samlet på Aarhus Universitetshospital medførte dog bl.a. uhensigtsmæssige patientforløb for nogle af de patienter fra Regionshospitalet Viborgs optageområde, som har haft forkalkninger i blodårerne både over og under lyskeniveau. 

Oprindeligt indebar spareplanen en besparelse på 13,0 mio. kr. årligt fra 2020, heraf 11,9 mio. kr. årligt i Hospitalsenhed Midt og 1,1 årligt via hjemtrækning fra privathospitaler, mens den var budgetmæssigt neutral for Aarhus Universitetshospital. Men på baggrund af en række efterfølgende ændringer blev besparelsen efterfølgende reduceret til 5,3 mio. kr. årligt fra 2020 på Hospitalsenhed Midt. Det fremgik af et notat til forretningsudvalget i sidste uge.

Ole Thomsen stod for skud

Ole Thomsen måtte i samme forretningsudvalg stå for skud i torsdag, da nogle af regionens politikere mødtes og ønskede at finde en ansvarlig for amputationsskadalen i Region Midtjylland. Ledelsen i regionen havde de seneste uger været under kraftig beskydning, efter en ekstern analyse afslørede, at mange patienter hvert år er blevet udsat for en amputation, der kunne være undgået, hvis de havde fået den rette behandling i tide. Og at nogle patienter formentlig er døde på grund af manglende forebyggende behandling på regionens to karkirurgiske afdelinger i Viborg og Aarhus.

Analysen sagde, at op mod 92 patienter årligt er blevet udsat for en amputation, der kunne være undgået, hvis de havde fået den rette behandling i tide. Analysen var blandt andet baseret på antallet af amputationer fra regionens ortopædkirurgiske afdelinger, og det viste sig, at amputationerne fra Aarhus Universitetshospital blev talt med to gange. Så det rette tal på årlige amputationer, der kunne være undgået, er i stedet 47. Men det er stadig et højt antal. 

"Forretningsudvalget ser meget alvorligt på sagen om amputationer. Derfor ønsker Forretningsudvalget at afslutte samarbejdet med koncerndirektør Ole Thomsen," sagde regionsrådsformand Anders Kühnau (Soc) efter mødet.

"Jeg anerkender Ole Thomsens store indsats i sundhedsvæsenet de seneste 20 år. Vi ønsker imidlertid en ny profil, idet vi gerne vil have sundhedsfaglige kompetencer ind i direktionen til at styrke arbejdet med kvalitet, patientsikkerhed og patientforløb i hele organisationen," sagde han.

62-årige Ole Thomsen efterfulgte i 2010 Leif Vestergaard Pedersen som direktør i Region Midtjylland med særligt ansvar for sundhed. Han kom fra en stilling som hospitalsdirektør på Århus Sygehus. Han er uddannet cand. rer. soc. fra Syddansk Universitet. Forud for stillingen på Århus Sygehus var han sygehusdirektør for Randers Centralsygehus og før den tid administrationschef på Århus Sygehus.

Problemer i mange år

Den manglende amputationsforebyggende behandling (bypass-operation eller ballonudvidelser under lyske-niveau) af patienter med åreforkalkning i benene har i årevis været et problem i Aarhus og Viborg. Den eksterne analyse viser bl.a., at der har været problemer siden 2007, og at behandlingskapaciteten kun er halvt så stor i Region Midtjylland som i resten af Jylland. 

En intern undersøgelse fra 2012 viste også problemer med netop højere amputationsrate. Aarhus Universitetshospital forsøgte at løse problemet ved at få henvist patienter tidligere til den karkirurgiske afdeling. Men afdelingen fortsatte de efterfølgende år med at have en højere amputationsfrekvens end landsgennemsnittet.

På trods af det vedtog et enigt regionsråd i 2018 besparelser, der ændrede organiseringen af karkirurgien, så bl.a. karkirurgisk afdeling i Viborg blev nedlagt som selvstændig afdeling. Dermed kom begge afdelinger i Viborg og Aarhus reelt til at fungere under andre fagområder (thoraxkirurgi i Aarhus og kirurgi i Viborg) og uden selvstændig faglig ledelse.


  

 

Relaterede artikler

Tags: amputations-skandalen

Del artikler