"Med den lempelse, vi har fået af færdselsloven i forhold til den hidtidige nul-tolerance, betyder styrelsens anbefaling, at patienter, som får ordineret medicinsk cannabis som en del af forsøgsordningen, vil få et kørselsforbud, mens andre, der indtager cannabis illegalt under et vist niveau gerne må køre bil. Enhver kan vel se, at det er absurd,” siger Klaus Høm, der er direktør i Scleroseforeningen.

Styrelse: Læger bør udstede kørselsforbud til cannabispatienter

Læger, der ordinerer behandling med den medicinske cannabis, som indgår i forsøgsordningen, bør samtidig udstede et kørselsforbud til patienten i hele behandlingsperioden.

Det er anbefalingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og dermed anbefaler styrelsen en striksere praksis i brugen af de plantebaserede produkter, der indgår i forsøgsordningen, end for de godkendte cannabislægemidler Sativex og Marinol.

Styrelsen for Patientsikkerhed udgav i efteråret en ny vejledning om helbredskrav til kørekort, hvor anbefalingen i forbindelse med behandling med THC-holdige lægemidler er, at der udstedes kørselsforbud i to til fire uger ved opstart eller optrapning af behandlingen, og at der derefter foretages en konkret vurdering for hver patient ud fra sygehistorie og konkrete observationer af bivirkninger.

Samtidig lempede Folketinget nultolerancen over for THC i blodet, så det siden juni 2017 har været tilladt for personer, der har indtaget cannabis efter lovlig recept, at køre bil, så længe indholdet af THC ikke overstiger 0,001 mg per kg blod.

Men de nye plantebaserede produkter, som indgår i forsøgsordningen er ikke tilstrækkelig undersøgt og ikke godkendte lægemidler, og derfor mener Styrelsen for Patientsikkerhed, at der af hensyn til trafiksikkerheden bør udstedes kørselsforbud under hele behandlingen.

Anbefalingen vækker ikke begejstring i Scleroseforeningen, hvor direktør Klaus Høm mener, at et kørselsforbud vil være en kæp i hjulet for forsøgsordningen, da en stor del af de sclerosepatienter som vil være kandidater til at deltage, er afhængige af at kunne køre bil. Han kalder beslutningen absurd.

”Det er kun få måneder siden, at styrelsen anbefalede et midlertidigt kørselsforbud i forbindelse med THC-holdige lægemidler indtil påvirkningen hos den enkelte patient er kendt. Det bør være sådan, at det er en konkret og individuel vurdering af køreevnen uanset hvilket lægemiddel, der udskrives. Med den lempelse, vi har fået af færdselsloven i forhold til den hidtidige nul-tolerance, betyder styrelsens anbefaling, at patienter, som får ordineret medicinsk cannabis som en del af forsøgsordningen, vil få et kørselsforbud, mens andre, der indtager cannabis illegalt under et vist niveau gerne må køre bil. Enhver kan vel se, at det er absurd,” siger Klaus Høm.

Scleroseforeningen vil gå i dialog med Sundhedsministeriet for at finde en løsning på problemet.

Tags: Medicinsk cannabis, forbud, Styrelsen for Patientsikkerhed, bilkørsel, kørselsforbud

Like eller del denne artikel