"Vi skal være sikre på, at der ikke er overset en potentiel lungekræftsygdom. Jeg vurderer, at risikoen er meget lille," siger vicedirektør på Bispebjerg Hospital, Kristian Antonsen.

Fredberg-sagen fører til genindkaldelse af 350 patienter i hovedstaden

I kølvandet af Fredberg-sagen revurderer Region Hovedstaden sin praksis for undersøgelse af borgere henvist med svag mistanke om lungekræft, og ca. 300-350 patienter genindkaldes til nye skanningsundersøgelser.

Sagen kort

Ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg, blev 28. april fyret af ledelsen på Hospitalsenheden Midt.

Årsagen er en strid om undersøgelser med lavdosis-CT-skanninger af patienter.

Silkeborg har siden 2015 tilbudt praktiserende læger lavdosis-CT-skanninger af de af deres patienter, som har haft diffuse symptomer fra brystkassen. På den måde har de fundet mange patienter med lungekræft i et meget tidligt stadie, hvilket øger overlevelseschancerne.

Ifølge retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen fra 1. april 2019 skal alle patienter med den mindste risiko for lungekræft dog havde en diagnostisk undersøgelse med fulddosis CT. 

Ledelsen i Hospitalsenheden Midt mener, at Ulrich Fredberg har brudt retningslinjerne ved at fortsætte tilbudet om lavdosis-CT og vil genindkalde  93 patienter fra Silkeborg, som de mener burde have haft fulddosis CT.

Ulrich Fredberg mener, han er blevet fyret, fordi han er kritisk over for ledelsen, og at anklagen er fagligt forkert.

Det vil i første omgang være patienter henvist med blodigt opspyt eller langvarig hoste i perioden fra 1. april 2019 til 30. april 2020, der indkaldes til ny skanning. Patienterne har ikke fået den fulddosis CT-skanning med kontrast, som de ifølge Sundhedsstyrelsen burde have haft.

"Vi skal være sikre på, at der ikke er overset en potentiel lungekræftsygdom. Jeg vurderer, at risikoen er meget lille - hospitalerne har i det seneste år ikke har modtaget genhenvisninger af borgere eller fundet lungekræft hos borgere, der er blevet afsluttet efter at have fået en lavdosis CT-skanning og lægelig vurdering," siger vicedirektør på Bispebjerg Hospital, Kristian Antonsen.

Borgere, hvor egen læge har svag mistanke om lungekræft, skal fremover skulle henvises direkte til CT-skanning med kontrast. ​Det sker for at bringe hospitalernes praksis i fuld overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer fra 1. april 2019, som siger, at alle patienter med den svageste mistanke om lungekræft skal henvises til fulddosis CT med kontrast.

Silkeborgsag har givet dønninger

Der har de seneste uger nationalt været stor opmærksomhed på Sundhedsstyrelsens retningslinjer på baggrund af debatten om brug af lav-dosis CT-skanning til patienter henvist fra praktiserende læger til Regionshospital Silkeborg. En sag, som førte til fyringen af den ledende overlæge på Diagnostisk Center i Silkeborg, Ulrich Fredberg.

Forskellen på lavdosis CT og fulddosis CT med kontrast er hvor sensitive de er i forhold til at påvise kræftmistænkte forandringer. Begge skanningstyper vurderes at være meget sensitive, men CT-skanning med kontrast vurderes at være 99 procent sensitiv, mens lavdosis CT vurderes at være med 95 procent sensitivitet.

På den baggrund har hovedstadens lungemedicinske- og radiologiske afdelinger på henholdsvis Herlev og Gentofte Hospital og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital revurderet deres aktuelle praksis for visitation af henvisninger til de udredende afdelinger, heder det i en pressemeddelelse fra regionen.

Det er i den forbindelse blevet konstateret, at regionens praksis - for så vidt angår patient med svag mistanke om lungekræft - ikke er i fuld overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger i kræftpakken for lungekræft, der trådte i kraft 1. april 2019.

Regionens praksis har hidtil været, at et tværfagligt team bestående af en erfaren speciallæge indenfor henholdsvis røntgen og lungesygdomme har gennemgået alle henvisninger. For patienter, hvor der er en svag mistanke om lungekræft, har praksis været, at henvisningen og eksisterende billedmateriale er blevet kvalificeret med en lavdosis CT-skanning som første undersøgelse. Den største andel af disse patienter afsluttes herefter med anden diagnose end lungekræft, men hvis skanningen påviste kræftmistænkelige forandringer, er patienten opstartet i et lungekræftpakkeforløb.

 

 

Relaterede artikler

Tags: Fredberg-sagen

Like eller del denne artikel