”Indsatte i fængslerne skal have samme tilbud som alle andre, og det får de mange steder ikke i dag," mener Liselott Blixt.

Politikere: Der skal øget fokus på indsattes sundhed

Indsatte i de danske fængsler har brug for en bedre sundhedsmæssig indsats, end de får i dag. Og det gælder både deres fysiske og psykiske sygdomme, mener flere folketingspolitikere.

Særlig slemt mener Liselott Blixt, at det ser ud, efter at Styrelsen for Patientsikkerhed har givet flere påtaler til en række sygeplejeklinikker i de danske fængsler.

”Indsatte i fængslerne skal have samme tilbud som alle andre, og det får de mange steder ikke i dag. Det kan vi se af de påtaler, som er givet til flere fængslers sygeplejeklinikker. Og det agter jeg at tage op i Folketinget,” siger hun, der er medlem af Folketingets Sundhedsudvalg.

Og når hun siger ’samme tilbud som andre’, understreger hun, at det ikke alene skal gælde de fysiske sygdomme, men også alle de psykiske lidelser, som mange indsatte kæmper med.

I forhold til en undersøgelse fra Aalborg, der viser, at medicin mod ADHD kan hindre megen kriminalitet, siger hun, at der helt generelt er brug for at forebygge ADHD bedre og sætte fokus på, hvordan det gøres bedst.

”Men frem for at give mere medicin, skal vi hellere satse på allerede tidligt i livet at give de nødvendige værktøjer til dem med ADHD, så de kan håndtere deres lidelse. Hvad behovet præcis er i den konkrete situation, skal dog altid være op til en lægelig vurdering. Vi skal ikke give medicin, alene med den begrundelse, at det hindrer folk i at komme i fængsel,” påpeger Liselott Blixt. 

Bedre screening og behandling

Trine Torp, der er medlem af Sundhedsudvalget for SF, mener også, at der er brug for en bedre indsats i fængslerne i forhold til indsattes både fysiske og mentale tilstand.

”Generelt er der brug for en bedre undersøgelse af de udfordringer, de indsatte har. Det gælder ikke bare i forhold til opmærksomheds- og koncentrationsvanskeligheder, men til alle psykiske, sociale og sundhedsmæssige problemer. Alt sammen med henblik på at kunne hjælpe dem videre til et liv uden kriminalitet,” siger hun.

Derfor mener hun også, at der er brug for et langt større fokus på resocialisering og dermed også et bedre samarbejde mellem kriminalforsorgen og andre sektorer som eksempelvis psykiatrien. Den gode løsladelse skabes ved, at hjælp og behandling sættes i værk allerede i afsoningsperioden, som hun siger.

 

Relateret artikel

Like eller del denne artikel