Det mener de om finanslovsforliget

Efter indgåelsen af finanslovsforliget, syder Twitter med meninger, ligesom pressefolk i foreninger og organisationer arbejder på højtryk på at skaffe kommentarer. Her er nogle af dem. 

Sagt om højere pris på cigaretter

Cigaretterne stiger til 60 kroner. Først til 55 kroner fra 1. april 2020 og videre op til 60 kroner fra 1. januar 2022. Der vil blive hårdere kontrol med ulovligt salg af tobak til mindreårige, og prioriteringen af den styrkede kontrolindsats skal ses i sammenhæng med en kommende handlingsplan mod børn og unges rygning. Der vil også komme en forsøgsordning med rygestopkurser og rygestopmedicin til udsatte borgere, der indgår i et rygestopforløb i kommunerne.

Jacob Rosenberg, klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, overlæge på Herlev Hospital og medlem af Regionsrådet i Region Hovedstaden, på Twitter: "Cigaretterne stiger til 60 kroner, men hvorfor dog i to hop? Formålet var at stoppe rygning, ikke at rygerne langsomt skulle vænne sig til en højere pris."

Sophie Løhde, medlem af Folketinget for Venstre og tidligere sundhedsminister, på Twitter: "Trist. Regeringen og støttepartier valgte hensyn til maksimalt afgiftsprovenue frem for hensynet til røgfri fremtid for børn og unge. Åbenbart vigtigere at kradse flest muligt penge ind, end at sikre færre børn og unge der ryger🚭"

Anne Kaltoft, direktør for Hjerteforeningen, om rygestopmedicin til udsatte borgere, på Twitter: "Vi mener, at alle kortuddannede bør være omfattet."

Jesper Fisker, direktør i Kræftens Bekæmpelse, på hjemmesiden: "Vi får en historisk og mærkbar stigning i prisen på tobak - et vigtigt skridt på vejen mod en røgfri generation i 2030. Vi kunne have ønsket os en stigning til 60 kr. i et hug. Men vi anerkender, at forligspartierne har taget et stort skridt på vejen mod færre unge rygere. Det skal de have ros for."

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, i pressemeddelelse: "Det er rigtigt godt for folkesundheden, at prisen på tobak nu kommer til at stige markant. Samtidig vil det i høj grad modvirke, at der hver dag er 40 børn og unge, som begynder at ryge. Højere priser vil give tusindvis af flere gode leveår, så det er et kæmpe fremskridt – også selvom det ikke blev en pris på 90 kroner, som vi stadig arbejder for. Men godt gået til alle partier – og også ros til, at der satses på gratis rygestopmedicin og på bedre håndhævelse af reglerne for salg af tobak til unge."

Helga Schultz, formand for Yngre Læger, i pressemeddelelse: "Det er afgørende, at politikerne gør alt, hvad de kan for at få unge til at lade være med at begynde at ryge. Så selvom jeg som læge gerne så, at priserne bliver endnu højere, så er dette et godt skridt på vejen."


Sagt om ekstra penge til psykiatrien

Samlet afsættes der derfor ekstra 600 mio. kr. årligt fra 2020 og frem til at styrke psykiatrien.

Sophie Hæstorp Andersen, regionsformand i Region Hovedstaden, på Twitter: "600 mio. kr. til sengepladser og medarbejdere til psykisk syge, og drøftelse af, hvordan de 150 særlige pladser kan ændre status, er rigtig god start! 🙏 Husk også investeringer i socialpsykiatrien i kommende 10-årig plan for psykiatri."

Mona Striib, formand for FOA, i pressemeddelelse: ”Det er positivt, at psykiatrien også bliver tilgodeset. Og på høje tid. Psykiatrien er det sted, hvor vi oplever uligheden i sundhedssystemet mest tydeligt. Psykisk syge danskere dør mellem 15 og 20 år før deres medborgere. Det er et både trist og skammeligt tal, som understreger, hvor vigtigt det er, at psykiatrien igen kommer ind på den politiske prioriteringsliste. Derfor er det vigtigt, at vi holder fast i behovet for en 10-årsplan, der skal genopbygge det psykiatriske område. Ikke mindst med fokus på socialpsykiatrien og de mange mennesker med dobbeltdiagnose, som desværre ofte bliver svigtet i dag.” 

Helga Schultz, formand for Yngre Læger, i pressemeddelelse: "Løftet på de 600 millioner kroner til psykiatrien slår også for alvor fast, at finansieringen af psykiatrien er et finanslovsanliggende og ikke noget, der skal komme i dryp via forskellige puljer. I mange år er en del af psykiatrien blevet finansieret via satspuljer og andre midlertidige puljer. Men det hører ingen steder hjemme. Psykiatrien skal naturligvis – lige som den somatiske del af sundhedsvæsenet – finansieres via finansloven.”

Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, i pressemeddelelse: ”Det er både godt og nødvendigt, at der i den nye finanslovsaftale sættes midler af til et nu-og-her-løft af psykiatrien. Når flertallet af lægerne i psykiatrien mindst en gang om ugen må udskrive patienter, der har behov for at være indlagt, så er der altså behov for flere senge. Området har i mange år været underprioriteret, så her rammer politikerne plet. Midlerne til psykiatrien falder på et tørt sted."

Stephanie Lose, formand for Danske Regioner. I video på Twitter: "Det er et væsentligt løft, og det er permanente penge. Og det er der rigtig gode grunde til at være glade over. I regionerne ser vi frem til at diskutere med regeringen om hvordan pengene skal udmøntes, men i dag er der bare god grund til at se frem til at se frem til de 600 millioner kroner, der lander ude i psykiatrien næste år."


Sagt om 1000 ekstra sygeplejersker

I aftalepapiret står ordret: "Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet noterer sig, at der med finansloven for 2020 vil blive tilført flere hænder i sundhedsvæsenet. Det skal sikre mere tid til omsorg i mødet med den enkelte borger, herunder det stigende antal ældre. Der afsættes 300 mio. kr. i 2020 og 600 mio. kr. årligt fra 2021 til ansættelse af flere syge-plejersker. Prioriteringen muliggør, at der fra 2021 kan ansættes 1.000 flere sygeplejersker."

Martin Geertsen, sundhedsordfører for Venstre, bider mærke i formuleringen. På Twitter skriver han: "Noterer sig" og "muliggør"? Er det nogle andre ord for, at regionerne reelt er overladt til sig selv i bestræbelsen på at indfri regeringens løfte om at ansætte 1000 sygeplejersker, som reelt ikke findes?"

Lars Pram, adm. direktør for Dansk Sygeplejeråd, på Twitter: "Stor tak til Heunicke. Flere sygeplejersker er forudsætning for et bedre sundhedsvæsen. Et godt første skridt fra regeringen for at stoppe mange års underfinansiering af sundhedsvæsenet."


Og sagt om det, som IKKE synes med i finanslovsforliget

Liselott Blixt, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti: "Er der nogen der har set pengene til tandlægeområdet på finansloven? Hm, må granske den lidt mere, de må være der. Der blev lovet meget før valget af de røde partier. Lige fra gratis tandpleje til mere tilskud."

Morten Sodeman, professor i global Sundhed og indvandrermedicin på Syddansk Universitet, på Twitter: "Skal vi forstå det sådan, at I ikke forstår dansk? Er tolkegebyret ikke afskaffet? Hverken regeringen eller støttepartierne forstår, hvor vigtigt det var at få afskaffet tolkegebyret."

 

 

RELATEREDE ARTIKLER:

Tags: Finansloven

Like eller del denne artikel